IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configuració per defecte

 • Default User Name: super
 • Default Password: pass
 • DHCP: Disable
 • Default IP address: 192.168.0.70
 • Default Net Mask: 255.255.255.0

Ports:

$ nmap 192.168.0.70
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2012-01-26 14:05 CET
Nmap scan report for 192.168.0.70
Host is up (0.035s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT   STATE SERVICE
80/tcp  open http
443/tcp open https
5000/tcp open upnp

Es pot activar SSH i Telnet i canviar els ports a l'apartat Device Settings > Network.

Logs

Suporta Logs per NFS, SMTP i SNMP.

TODO

Autenticació

Suporta Autenticació per Ldap i Radius.

Manuals

Video Modes

Consulteu el manual el annex B per veure els modes compatibles.

TODO

The IP-KVM recognizes a limited number of common video modes. When running X11 on the host system, please do not use any custom mode lines with special video modes. If you do, the IP-KVM may not be able to detect them. We recommend using any of the standard VESA video modes, instead.

Resol·lució de problemes

Unknown video mode

Del manual del KVM:

The IP-KVM recognizes a limited number of common video modes. When running X11 on the host system, please do not use any custom mode lines with special video modes. If you do, the IP-KVM may not be able to detect them. We recommend using any of the standard VESA video modes, instead.

Quan dona este error normalment és que connecteu el port VGA a un ordinador que ja estava funcionant i el video mode que donava a la pantalla anterior no és compatible amb el KVM. Cal reiniciar l'ordinador.

Consulteu #Video Modes per veure el modes compatibles.

Vegeu també

Enllaços externs