IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Afegiu a les dependències de Gradle:

dependencies {
  compile 'com.koushikdutta.ion:ion:2.+'
}

I feu click a sync Now.

Exemples

Obtenir un JSOn. Array

Ion.with(this)
        .load("http://acacha.github.io/json-server-todos/db_todos.json")
        .asJsonArray()
        .setCallback(new FutureCallback<JsonArray>() {
          @Override
          public void onCompleted(Exception e, JsonArray result) {
            // do stuff with the result or error
            todoList = result.toString();
            Log.d("TAG_PROVA AAAA ", todoList);
            do_something_with_result();
          }
        });

Obtenir un JSON. Objecte

Ion.with(context)
.load("http://acacha.github.io/json-server-todos/db_todos.json")
.asJsonObject()
.setCallback(new FutureCallback<JsonObject>() {
  @Override
  public void onCompleted(Exception e, JsonObject result) {
    // do stuff with the result or error
  }
});

JSON

Ion.with(context, "http://example.com/thing.json")
.asJsonObject()
.setCallback(new FutureCallback<JsonObject>() {
  @Override
  public void onCompleted(Exception e, JsonObject result) {
    // do stuff with the result or error
  }
});

Post JSON and read JSON

JsonObject json = new JsonObject();
json.addProperty("foo", "bar");

Ion.with(context, "http://example.com/post")
.setJsonObjectBody(json)
.asJsonObject()
.setCallback(new FutureCallback<JsonObject>() {
  @Override
  public void onCompleted(Exception e, JsonObject result) {
    // do stuff with the result or error
  }
});

Vegeu també

Enllaços externs