IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Servidor_de_comunicacions_Institut_les_Planes

Instal·lació DHCP

 • El primer que farem serà instal·lar el servei dhcp, amb la comanda:
# apt-get install dhcp3-server
Davidginovartinstalaciodhcp.png
 • Un cop tenim instal·lat el servei ens situem en la carpeta /etc/dhcpd/, on trobem el fitxer que ens interessa configurar, que és dhcpd.conf.
 • La configuració inicial que he donat es aquesta:
Davidginovartinstalaciodhcp1.png
 • Aconsello fer una copia de seguretat del fitxer original.
 • Un cop tenim el fitxer configurat, podem reiniciar el servei amb:
Davidginovartinstalaciodhcp2.png
 • També el podem parar i iniciar.
 • Per últim ens farà falta anar al fitxer /etc/default/dhcp3-server i definir la targeta de xarxa a la qual donarem IP en la nostra xarxa local.
Davidginovartinstalaciodhcp3.png
 • Com es veu amb l'exemple la nostra targeta de xarxa local és diu eth1, però amb els canvis efectuats amb els noms de les targetes, li he tingut de canviar el nom per el de intranet.

Unir DHCP i LDAP

 • Primer instal·larem aquests paquets:
$ sudo apt-get install dhcp3-server dhcp3-server-ldap
 • El paquet dhcp3-server ja l'hem instal·lat en el punt anterior, llavors sols ens farà falta instal·lar el segon paquet dhcp3-server-ldap.
 • Un cop fet aquest pas anirem a /etc/dhcp3/dchp.conf i afegim aquestes línies.
ldap-server "localhost";
ldap-port 389;
ldap-username "cn=DHCP User, dc=inslesplanes, dc=santabarbara, dc=cat";
ldap-password "blah";
ldap-base-dn "dc=inslesplanes, dc=santabarbara, dc=cat";
ldap-method dynamic;
ldap-debug-file "/var/log/dhcp-ldap-startup.log";
ldap-ssl off;

 • També creo el fitxer.
# touch /var/log/dhcp-ldap-startup.log
 • I li canvio el propietari.
# chown dhcpd:dhcpd /var/log/dhcp-ldap-startup.log

DHCP amb GOSA

Aquí tenim la informació del DHCP: El cortega-desktop es un client que hem creat per a veure si funciona.

Lokeucno.png

Hi també em creat un client per provar que funciona. Aquí tenim la informació del client:

Lokfngo.png

Enllaços externs