IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Crear el node a Guifi

Per crear el node a Guifi hem d'entrar a Guifi.net i registrar-mos. Un cop tenim un compte hem d'accedir a Santa Bàrbara allí localitzem l'institut al mapa i afegim el node amb el nom Institut Les Planes Santa Bàrbara i de nom curt SBrbINSLesPlanes. Una vegada ja tenim el node li hem d'afegir trastos. El primer trasto que afegirem és la NanoStation M5, és del tipus trasto sense fils,com un router, bridge, punt d'accés. Aquest node es connecta amb una connexió WDS al campanar però de moment no ho posarem. El segon trasto és el RouterBoard 750G i el tercer és del tipus una computadora servidor. Un cop els tinguéssim afegits hem de fer les connexions per tal d'obtenir les IPs. Aquí ha tingut que entrar Sergi amb el seu usuari perquè nosaltres no podem modificar la màscara però ell si perquè es administrador. Hem utilitzat una màscara /29 perquè actualment tenim 3 trastos i la /30 només ne permet 2 i així pensem en un futur. Aquest node s'ha de connecta al node SBrbCampanarInsLesPlanes, aquesta connexió serà una xarxa diferent aquesta serà /30 perquè només tenim 2 trastos. L'enllaç a l'ha fet Sergi per tema de permisos.


Cortega guifi 55.jpg

Dispositius

RouterBOARD 750G

 • SO: RouterOS
 • MAC: 00:0C:42:A5:C6:65
 • IP:10.139.29.1/29 PORT 3
 • IP:192.168.88.3/24 PORT 2

Nano Station M5

 • SO:AirOS
 • MAC: 00:15:6D:7C:C0:1A
 • IP : 10.139.29.2/29
 • IP: 172.16.135.17/30

Servidor

 • SO:Ubuntu Server 10.10 64Bits
 • IP: 10.139.29.3/29
 • IP: 192.168.202.240/24

Esquema

Cortega esquema Insplanes5.jpg

RB750GB

 • Els valors per defecte del dispositiu són:
 • IP: 192.168.88.1
 • Màscara: 255.255.255.0
 • Usuari: admin
 • Paraula de pas: sense
 • Per treballar amb el RB 750G i tenir xarxa a la vegada podem fer IP aliasing, connectem el cable de xarxa de classe a un switch, un altre del trasto al switch i després un cable del nostre PC al RB750G. El RouterBoard ens donarà IP del rang 192.168.88.0 perquè te el dhcp encès. Per fer ip aliasing:
$ ifconfig
eth11   Link encap:Ethernet HWaddr 44:87:fc:95:bb:56 
     inet addr:192.168.88.254 Bcast:192.168.88.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::4687:fcff:fe95:bb56/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:105644 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:77790 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:41827492 (41.8 MB) TX bytes:10193178 (10.1 MB)
     Interrupt:26 Base address:0xe000 
$ sudo ip address add 192.168.202.110 dev eth11 


 • Per configurar el RouterBoard, primer que tot hem de descarregar el wine:
$ sudo apt-get install wine
 • I el Winbox.exe. Per executar-lo hem de fer:
$ wine winbox.exe 
 • Apareix una finestra com aquesta:
Rb70g lesplanes.jpg
 • Connect i apareixerà una com aquesta:
Rb70g lesplanes2.jpg


 • Aquí es on configurarem tot.

Configuració manual

Canviar els noms de les interfícies

 • Anem a Interfaces, aquí apareixerà la llista de interfícies:
Cortegarb75g3.jpg
 • Cliquem a sobre de la interfície que volguéssim canviar.
Cortegarb75g2.jpg
Cortegarb75g4.jpg

Canviar les IPs

 • Hem d'anar a IP/Adresses i apareix la següent pantalla:
Cortegarb75g5.jpg
 • Cliquem a la creu roja i afegim les IPs que vulguem a la interfície que vulguem.

Canviar el nom del trasto

 • Anem a system , identity i aquí posem el nom que vulguem.
Cortegarb75g6.jpg

Activar usuari guest

 • Al menú system , users afegim un nou usuari anomenat guest sense contrasenya i amb permisos de lectura.
Cortegarb75g7.jpg

Desactivar DHCP client i servidor

 • Al apartat IP, DHCP Client, seleccionem el que hagi i cliquem a la creueta de color roig.
Cortegarb75g8.jpg
 • Ara el DHCP Server el mateix proces.
Cortegarb75g9.jpg

Configuració dinàmica

OSPF

 • Al menú Routing/OSPF a la pestanya interfaces hem de posar totes les interfícies una a una amb els valors per defecte.
Cortegarb75g10.jpg
 • A la pestanya Networks s'han d'afegir totes les xarxes també, han d'estar associades a l'àrea de backbone que ve per defecte.
Cortegarb75g11.jpg
 • El següent pas es crear els filtres de les routes a Routing/Filters ospf-in i ospf-out:
Cortegarb75g12.jpg

Ha de quedar:

 • Número 0: ospf-out, prefix: 10.0.0.0/8 prefix-length: 8-32 action: accept
 • Número 1: ospf-out, action: discard
 • Número 2: ospf-in, prefix: 10.0.0.0/8 prefix-length: 8-32 action: accept
 • Número 3: ospf-in, action: reject
 • Després a la pestanya instances cal posar la instància default:
Cortegarb75g13.jpg

Valors a escollir:

 • router-id: IP principal del router
 • redistribute-bgp: as-type-1
 • redistribute-connected: no
 • redistribute-other-ospf: no
 • redistribute-rip: no
 • redistribute-static: no
 • In Filter: ospf-in
 • Out Filter: ospf-out
 • Finalment cal configurar el NAT per tal de fer srcnat de les IP de gestió:
Cortegarb75g14.jpg
Cortegarb75g15.jpg

NanoStation loco M5

La configuració per defecte és:

Abans de començar a configurar actualitzarem el firmware:

 • Anem a la pàgina http://www.ubnt.com/ , aquí nem a la secció support i després downloads. Escollim la versió i la descarreguem.
Nsm5lesplanes11.jpg
 • Ara anem a la NanoStation i a la pestanya system cliquem a update, escollim el camí on està el arxiu descarregat i upload. Apareixerà una pantalla com aquesta i quan acabi ja estarà actualitzat.
Nsm5lesplanes12.jpg

Ara posarem les captures de les pestanyes tal i com han de quedar:

 • A la pestanya main:


Nsm5lesplanes.jpg


 • La pestanya wireless:


Nsm5lesplanes1.jpg


 • A la pestanya network:


Nsm5lesplanes2.jpg


 • A la pestanya Advanced no s'ha tocar res:


Nsm5lesplanes3.jpg


 • A Services:


Nsm5lesplanes4.jpg


 • I per acabar a system:


Nsm5lesplanes5.jpg