IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Servidor_de_comunicacions_Institut_les_Planes

6 / 06 / 11

 • Avui he finalitzat Samba i Ldap a la màquina virtual, ho he documentat i he treballat amb Iptables --Davidginovart 18:45, 6 juny 2011 (UTC)
 • Avui he estat modificant un error del Squid.conf i retocant 4 coses que hi havien a la Wiki.--Omachi 18:25, 6 juny 2011 (UTC)
 • Avui he acabat samba amb LDAP i iptables.--Cortega 18:24, 6 juny 2011 (UTC)

3 / 06 / 11

 • Avui he instal·lat la blacklist al servidor i l'he configurat --Omachi 16:14, 3 juny 2011 (UTC)
 • Avui he configurat Squid i Ldap per a Guifi.net --Davidginovart 21:29, 3 juny 2011 (UTC)
 • Avui he contiunuant fent samba amb LDAP. --Cortega 18:22, 3 juny 2011 (UTC)

2 / 06 / 11

 • Avui he ficat la llista negra a SquidGuard i també ho he documentat --Davidginovart 21:27, 2 juny 2011 (UTC)
 • Avui he acabat de configurar el DNS amb LDAP a la màquina real.--Omachi 20:53, 2 juny 2011 (UTC)
 • Avui he fet el pdf de la presentació, he instal·lat el oscinventory server i client al servidor físic i he començat a configurar samba amb LDAP.--Cortega 18:32, 2 juny 2011 (UTC)

1 /06 / 11

 • Avui he estat acabant el DNS amb el LDAP. --Omachi 18:27, 1 juny 2011 (UTC)

31 / 05 / 11

 • Avui he acabat el DNS amb Ldap a la màquina virtual, també ho he documentat --Davidginovart 20:55, 31 maig 2011 (UTC)
 • Hem començat a posar el DNS amb LDAP al servidor real. --Omachi 18:15, 31 maig 2011 (UTC)
 • He començat a fer lo dels usuaris Guifi amb autenticació + LDAP.--Cortega 18:13, 31 maig 2011 (UTC)

30 / 05 / 11

 • En dilluns tampoc vinc a classe. --Davidginovart 20:55, 31 maig 2011 (UTC)
 • Hem mirat com comunicar el DNS amb l'LDAP.--Omachi 18:15, 30 maig 2011 (UTC)
 • Me mirat de fer usuaris Guifi amb autenticació + LDAP , no ho he aconseguit.--Cortega 18:20, 30 maig 2011 (UTC)

27 / 05 / 11

 • Avui he anat a reclamar l'examen de la prova d'accés, i no he vingut a classe --Davidginovart 20:55, 31 maig 2011 (UTC)
 • Avui he estat fent una pràctica que tenia pendent d'entregar.--Omachi 17:35, 27 maig 2011 (UTC)
 • Avui hem acabat la prova de les nanostations.--Cortega 17:42, 27 maig 2011 (UTC)

26 / 05 / 11

 • Avui he fet el servidor de replica --Davidginovart 18:42, 26 maig 2011 (UTC)
 • Avui he arribat a les 5 i mija. Llavors he documentat el servidor de replica i he corregits els errors ortogràfics --Omachi 18:45, 26 maig 2011 (UTC)
 • Avui he acabat de documentar i he fet anar el ninja backup i he començat la prova de les nanostations amb Jesús i David.--Cortega 18:49, 26 maig 2011 (UTC)

25 / 05 / 11

 • Avui no he vingut a classe
 • Avui he fet examen de Sistemes Operatius i he arreglat cuatre coses de la wiki.--Omachi 18:29, 25 maig 2011 (UTC)
 • Avui he fet examen de Sistemes Operatius en Xarxa. I he mirat com comunicar el Joomla amb LDAP. --Cortega 18:02, 25 maig 2011 (UTC)

24 / 05 / 11

 • Avui he configurat mediawiki per utilitzar els usuaris Ldap i ho he documentat, també estic documentant com fer backup's --Davidginovart 18:53, 24 maig 2011 (UTC)
 • Avui he activat els usuaris de mediawiki i moodle amb Ldap.--Omachi 18:49, 24 maig 2011 (UTC)
 • Avui he configurat la NanoStation i ho he documentat.--Cortega 18:36, 24 maig 2011 (UTC)

23 / 05 / 11

 • Avui he instal·lat SSL a la màquina virtual, també he documentat com fer còpies de seguretat del Ldap --Davidginovart 21:02, 23 maig 2011 (UTC)
 • Avui he posat al servidor el certificat SSL i he documentat l'apartat corresponent --Omachi 16:02, 23 maig 2011 (UTC)
 • Avui he documentat tot el procés de configuració del RB750G i he començat a mirar-me el de la nanostation.--Cortega 18:49, 23 maig 2011 (UTC)

20 / 05 / 11

 • Avui hem instal·lat a la màquina real DNS I DHCP, també he configurat DHCP per anar amb Gosa --Davidginovart 17:21, 20 maig 2011 (UTC)
 • Avui he instal·lat el DNS a la màquina real i les taules de rutes--Omachi 16:49, 20 maig 2011 (UTC)
 • Avui he acabat el OSPF i he fet la prova amb el de Jesús i funciona correctament.--Cortega 17:24, 20 maig 2011 (UTC)

19 / 05 / 11

 • Avui he documentat la instal·lació del Calamaris i he ajudat a Omar a instal·lar Squid3 i SquidGuard --Davidginovart 18:48, 19 maig 2011 (UTC)
 • Avui he estat instal·lant i configurant el squid/squidguard a la màquina real--Omachi 18:00, 19 maig 2011 (UTC)
 • Avui he mirat com comunicar la mediawiki amb el LDAP i he començat a fer la prova dels dos RB750G anb Jesús.--Cortega 18:32, 19 maig 2011 (UTC)

18 / 05 / 11

 • Avui Prova d'accés i ja tinc el Ldap comunicat amb el moodle --Davidginovart 19:02, 18 maig 2011 (UTC)
 • Avui també he estat modificant la wiki.--Omachi 14:11, 18 maig 2011 (UTC)
 • Avui he acabat la configuració dinàmica del RB750G.--Cortega 18:45, 18 maig 2011 (UTC)

17 / 05 / 11

 • Avui he finalitzat de configurar el DHCP amb Gosa i estic comunicant el moodle i LDAP --Davidginovart 20:24, 17 maig 2011 (UTC)
 • Avui he estat modificant la wiki.--Omachi 18:10, 17 maig 2011 (UTC)
 • Avui he configurat el RB750G amb OSPF.--Cortega 18:16, 17 maig 2011 (UTC)

16/ 05 / 11

 • Avui he treballat amb squidGuard i Samba sobre Ldap --Davidginovart 18:52, 16 maig 2011 (UTC)
 • Avui he estat mirant com comunicar usuaris de moodle amb LDAP. --Omachi 18:42, 16 maig 2011 (UTC)
 • Avui he començat a fer el OSPF. --Cortega 18:44, 16 maig 2011 (UTC)

11/ 05 / 11

 • Avui he instal·lat calamaris a la màquina virtual i he continuat amb el samba i el Ldap --Davidginovart 16:07, 12 maig 2011 (UTC)
 • Avui he estat mirant com comunicar usuaris del gosa amb LDAP --Omachi 17:47, 11 maig 2011 (UTC)
 • Avui he me mirat com es configuren les rutes del RB750G.--Cortega 17:03, 11 maig 2011 (UTC)

10/ 05 / 11

 • Avui he instal·lat samba i l'estic comunicant amb el Ldap, també tinc el squid3 instal·lat a la màquina virtual--Davidginovart 17:46, 10 maig 2011 (UTC)
 • Avui he instal·lat el Joomla 1.6 a la màquina real. --Omachi 19:28, 10 maig 2011 (UTC)
 • Avui he canviat el nom dels ports del RB750G i les IPs.--Cortega 16:54, 10 maig 2011 (UTC)

09 / 05 / 11

 • Estic configurant Ldap per mig de Gosa per al DNS i DHCP, també he instal·lat a la màquina virtual mediawiki, moodle i joomla.--Davidginovart 13:42, 10 maig 2011 (UTC)
 • Avui, he instal·lat OCS-Inventory i Mediawiki a la màquina real. --Omachi 18:35, 9 maig 2011 (UTC)
 • He instal·lat el moodle al servidor físic i he canviat el nom dels ports del RouterBoard 750G.--Cortega 18:38, 9 maig 2011 (UTC)

06 / 05 / 11

 • Avui he treballat en la instal·lació de la mediawiki i he començat a mirar-me com configurar el DNS amb el Gosa --Davidginovart 17:25, 6 maig 2011 (UTC)
 • Avui he instal·lat LDAP,GOSA,IPERF,NTP,NMAP i e canviat el port del ssh (222) a la màquina real. --Omachi 19:22, 6 maig 2011 (UTC)
 • Avui me estat barallant amb el RouterBoard 750G --Cortega 17:23, 6 maig 2011 (UTC)

05 / 05 / 11

 • Avui he instal·lat el servei DNS i el DHCP a la màquina virtual, i ho he documentat a la wiki del projecte. --Davidginovart 18:47, 5 maig 2011 (UTC)
 • Avui he acabat el NTP i he provat la conexió amb ssh canviant el port, també em instal·lat el Ubuntu server a la màquina física. Em creat usuaris a la màquina i tots tenim permisos d'administrador--Omachi 15:48, 5 maig 2011 (UTC)
 • Avui e posat el Iperf a la màquina virtual i he instal·lat al servidor físic el Ubuntu Server. --Cortega 18:23, 5 maig 2011 (UTC)

04 / 05 / 11

 • Avui he finalitzat l'instal·lació del Gosa i la del Ldap a la màquina virtual --Davidginovart 18:57, 4 maig 2011 (UTC)
 • Avui he provat de instal·lar en NTP, però fent els passos del manual no m'ha funcionat.--Omachi 17:55, 4 maig 2011 (UTC)
 • Avui he arreglat el esquema de guifi, ho he documentat una mica i me mirat lo del Iperf. --Cortega 18:32, 4 maig 2011 (UTC)

03 / 05 / 11

 • Avui he continuat la instal·lació del Ldap hi ha que em donava errors a l'hora de carregar l'ultim fitxer. --Omachi 18:29, 3 maig 2011 (UTC)
 • Avui he començat la instal·lació del Gosa a la màquina virtual, després de fer l'examen de Sistemes Operatius en Xarxa--Davidginovart 17:07, 3 maig 2011 (UTC)
 • Avui he fet examen de Sistemes Operatius en xarxa i he continuat amb el tema del guifi.--Cortega 16:26, 3 maig 2011 (UTC)

02 / 05 / 11

 • Avui he registrat el node a Guifi.net, ho he documentat a la wiki i he buscat un servidor.--Cortega 18:40, 2 maig 2011 (UTC)
 • Avui e instal·lat el Gosa i el ldap al servidor, esta documentat baix, i la instal·lació del LDAP hi ha un apartat a sota. --Omachi 18:32, 2 maig 2011 (UTC)
 • Avui he fet el manual d'instal·lació de Ubuntu Server 10.10--Davidginovart 14:30, 2 maig 2011 (UTC)

28 / 04 / 11

 • Avui he creat un usuari a la wiki del professor, i també al guifi.net --Omachi 18:55, 28 abr 2011 (UTC)
 • Avui he creat el meu usuari a la wiki i a Guifi.net. --Cortega 18:53, 28 abr 2011 (UTC)