IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Servidor de comunicacions Institut les Planes

Instal·lació CUPS

 • Per instal·lar CUPS executo aquesta comanda:
# apt-get install cups
 • Per reiniciar el servei:
# /etc/init.d/cups restart

Eina Gràfica

 • L'eina gràfica per administrar CUPS
 • Primer comprovem si es troba el port obert:
# nmap localhost -p 631
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2011-05-13 20:25 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00011s latency).
Hostname localhost resolves to 2 IPs. Only scanned 127.0.0.1
PORT  STATE SERVICE
631/tcp open ipp
 • Hem de configurar aquest paràmetre
DavidginovartCups.png
 • Ens connectem a IP SERVIDOR : 631. És possible que ens done aquest error:

FORBIDDEN 403

 • El solucionem anant al fitxer /etc/cups/cups.conf, i afegim el paràmetre Allow all, per tres ocasions.
# Restrict access to the server...
<Location />
 Order allow,deny
 Allow all
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
 Order allow,deny
 Allow all
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
 AuthType Default
 Require user @SYSTEM
 Order allow,deny
 Allow all
</Location>
 • Ara reiniciem el servei, i ja ens podem connectar:
# /etc/init.d/cups restart
DavidginovartCups1.png

Enllaços externs