IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

IGMP vol dir Internet Group Management Protocol i s'utilitza per tal de registrar a un grup multicast de forma dinàmica màquines d'una xarxa LAN particular. Les màquines s'uneixen a un grup enviant missatges IGMP a l'encaminador multicast local. Els encaminadors multicast escolten peticions per a unir-se a grups multicast i periòdicament enviant preguntes a la xarxa per tal de descobrir quins grups estan actius o inactius en una subxarxa concreta.

Protocol

IGMP Version 1

Definit pel RFC 1112.

Dos tipus de missatges IGMP:

  • Membership query: L'encaminador localt multicast, periòdicament envia un paquet query per tal de verificar que al menys encara hi ha una host interessat en un grup multicast. Quan no hi ha resposta a 3 peticions successives, l'encaminador deixa d'enviar paquets multicast a aquest grup.
  • Membership report: Enviats per les màquines per notificar que volen rebre informació d'un grup multicast o el que també s'anomena unir-se a un grup.

IGMP Version 2

Es idèntic a la versió 1 però hi ha la possibilitat que les màquines enviïn un missatge notificant que abandonen un grup.

IPs multicast IGMP

Segons les assignacions de la IANA, les IP 224.0.0.22 corresponen a IGMP .

Un exemple de paquet IGMP capturat amb tcpdump:

$ sudo tcpdump -ni any ip multicast
18:12:39.563603 IP 192.168.9.2 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
18:12:43.407708 IP 192.168.9.2 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(

IGMP snooping

Snoop vol dir en anglès husmear, fisgonear...

Els commutadors/switchs que suporten IGMP snooping examinen informació de la capa 3 dels paquets IGMP enviats entre les màquines i el router multicast.

Els commutadors mantenen una taula de ports (forat del commutador) associats a un grup. Cada cop que un host es registra en un grup multicast concret, el commutador afegeix aquest port a la taula de ports del grup multicast. Quan intercepta un missatge de que un host abandona un grup multicast, també el borra de la taula de ports.

Els paquets del protocol IGMP s'envien com a paquets multicast i per aquesta raó no poden ser distingits al nivell d'altres paquets multicast. Per aquesta raó els commutadors que tenen activat IGMP snooping examinen tots els paquets multicast per saber si és IGMP o no. Cal tenir en compte que això té una repercussió en la quantitat de CPU utilitzada pel commutador.

Cisco i IGMP

Vegeu també

Enllaços externs