IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

aka thc-hydra/THC-Hydra.

https://www.thc.org/thc-hydra/

Instal·lació

Inclòs per defecte a Kali Linux

$ sudo apt-get install hydra hydra-gtk

Exemples

$ hydra -l john -p doe 192.168.0.1 ftp
$ hydra -L user.txt -p secret 192.168.0.1 imap PLAIN
$ hydra -l admin -P pass.txt http-proxy://192.168.0.1
$ hydra -C defaults.txt -6 imap://[fe80::2c:31ff:fe12:ac11]:143/PLAIN

A Kali Linux podeu trobar llistes de paraules a:

/usr/share/wordlists

Entorn gràfic. GTK

$ /usr/bin/xhydra

o

$ xhydra

Vegeu també

Enllaços externs