IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Aquesta comanda permet consultar la hora de hardware del sistema (la placa mare manté l'hora amb una pila).

$ hwclock
dg 08 feb 2009 12:38:15 CET  -0.439179 seconds

Com veieu no té perquè coincidir amb l'hora del vostre sistema.

NOTA: Es possible que l'hageu d'executar com a superusuari sinó:

$ hwclock
No s'ha pogut accedir al rellotge del maquinari mitjançant cap dels mètodes coneguts.
Useu l'opció --debug per veure els detalls de la recerca d'un mètode d'accé

En canvi:

$ sudo hwclock
ds 17 abr 2010 07:29:55 CEST  -0.986122 segons

Establir l'hora del sistema a partir de l'hora del rellotge de maquinari

L'ordre és:

$ sudo hwclock -systz 

De totes formes no és recomanable utilitzar aquest sistema, millor NTP o establir la data a mà. Llegiu hwclock a Debian.

Això ho fa per vosaltres el sistema al arrancar (sempre i quan no tingueu un altre mecanisme per sincrrnitzar l'hora com NTP)

Establir l'hora del rellotge de maquinari segons l'hora del sistema

L'ordre és:

hwclock --systohc

El sistema ho fa per vosaltres al aturar la màquina.

Arrancada i aturada del sistema

El sistema durant l'arrencada s'encarrega de llegir el rellotge de maquinari o RTC (Real Time Clock) i establir l'hora del sistema a partir del mateix (a no ser que utilitzeu NTP o algun altre sistema per establir l'hora de la màquina).

Actualment l'encarregat de crear el dispositiu de rellotge de sistema és udev.

hwclock a Debian

No és recomanable utilitza hwclock. Consulteu:

$ cat /usr/share/doc/util-linux/README.Debian.hwclock

Per exemple mireu que pot passar amb sudo:

$ sudo hwclock --systz 
$ sudo hwclock
sudo: timestamp too far in the future: Apr 17 09:35:09 2010


Vegeu també

Enllaços externs