IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

- Definicio del dispositiu

 • Un concentrador (en anglès hub) es un dispositiu de xarxes que permet agrupar a tot un conjunt de dispositius i fer que passin tots pel mateix cable. Per aconseguir això, actua al nivell físic de TCP/IP, reenviant tot el que hi arriba a tots els ordinadors connectats.
 • Seguretat: El concentrador envia cada paquet que li arriba a tots els dispositius que hi té connectats. És tasca de cadascun dels ordinadors decidir si el paquet se l'ha de quedar o no (van mirant l'adreça MAC de destí). Per tant, si estem connectats a un concentrador, contínuament estarem rebent paquets que no van per nosaltres. Això és poc segur, i si es vol evitar es pot usar un commutador (switch), que és més car, però només envia cada paquet allà on toca.

- Funcions principals:

 • Antigament tenien èxit els concentradors (en lloc dels commutadors) degut al seu baix preu. Però ara que tots són molt barats, es solen usar només commutadors, pel tema de seguretat esmentat a dalt. A alguns casos, però, pot anar bé un concentrador:
 • A una xarxa on una de les màquines hagi d'analitzar el que estan rebent les altres, per exemple per fer estadístiques d'ús. No s'ha de fer cap configuració especial, ja que rebrà els paquets directament.
 • Un clúster d'ordinadors que treballen junts pot requerir que cadascú vegi el treball que estan fent els altres. Un concentrador provoca això directament; en canvi amb un commutador fa falta configuració.

- Fotografia HUB

Hubpa.jpg


-Empreses que venen aquet dispositiu.

 • 3Com
 • Model:Baseline Dual Speed Hub de 16 puertos
 • Caracteristiques:
  • Connecta fins 16 dispositius Ethernet i Fast Ethernet
  • No necessita cap tipus de configuració
  • Te la possibilitat de connectar hubs i switchs.
  • Els ports d´autonegociació optimitzen l´us de l´ample de banda la xarxa perquè detecten automàticament la velocitat de cada dispositiu de comunicació i ajustar l'ample de banda del port
  • S'instal•la amb un paquet d'instal•lació inicial (inclòs) o com unitat autònoma

-Diferencia amb altre dispositiu

La diferència principal entre els hubs i els switches es basa en la forma que ells distribuïxen els paquets a través de la xarxa, la qual cosa afecta directament els costos i la disponibilitat de l'ample de banda.Quan utilitzar Hubs o Switches Encara que es veuen majors avantatges en l'ús de switches en comparació de l'ús de hubs, és convenient establir alguns punts de referència per a poder determinar quan utilitzar un o altre dispositiu. Si es necessita:

 • Transmetre arxius en poques màquines (menys de 30)
 • Administració bàsica
 • Córrer tràfic no sensible a retards
 • Començar a migrar a Fast Ethernet (Dual Speed)
 • Es recomana un HUB

Si es necessita: Major nombre d'usuaris (al voltant de 50)

 • VLAN (Xarxes Virtuals) 
 • Connexió amb tecnologies distintes
 • Administració avançada i control de la xarxa
 • Prioritizar tràfic o certes aplicacions
 • Córrer aplicacions multimèdia (veu i video) 
 • Agregar ample de banda a la xarxa
 • Es recomana un SWITCH

El us de els hubs no ha desaparegut, esta reduint-se cada cop mes degut a la capacitat dels switchs i la poca diferencia economica.