IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: ProxySquid.pdf (ProxySquid.odp)
Repositori SVN: http://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/DissenyXarxaLocalLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Configuració automàtica

Consulteu Configuració automàtica de clients Proxy

Configuració del proxy del sistema a Ubuntu

Gnome

Seguiu aquesta manual si utilitzeu l'entorn gràfic Gnome a Ubuntu (entorn per defecte a Ubuntu).

Per tal que tot el sistema operatiu utilitzi un proxy cal anar al menú Sistema/Preferències/Servidor Intermediari de la xarxa:

ConfiguracioProxy1.png

Us apareixerà la següent finestra:

ConfiguracioProxy2.png

Feu clic a:

Configuració manual del servidor intermediari

I escolliu l'opció:

Empra el mateix servidor intermediari per a tots els protocols

Ompliu les caixetes amb els següents valors:

 • Servidor Intermediari de HTTP: 192.168.11.1
 • Port: 800

La finestra us ha de quedar de la següent forma:

ConfiguracioProxy3.png

Un cop ho tingueu feu clic al botó Tanca.

Ja teniu configurat el vostre sistema.

Paràmetres d'entorn Proxy. Gconf-editor

Podeu consultar els paràmetres del proxy de Gnome executant:

$ gconf-editor

A l'apartat System/http_proxy torbareu les dades del proxy del sistema:

ConfiguracioFrefoxProxyGnome.png

gconf

TODO:

$ cat .gconf/system/http_proxy/%gconf.xml

This will be the same as:

The proxy configuration can be divided into two parts:

. /system/proxy/ - Configures SOCKS Proxy
. /system/http_proxy/ - Configures HTTP proxy

We can use gconftool -R to view the options within the subkeys. For the screenshot above we would get something similar to this:

$ gconftool -R /system/proxy
old_ftp_port = 0
socks_host = 127.0.0.1
mode = manual
old_socks_port = 0
secure_host = 127.0.0.1
ftp_host = 127.0.0.1
socks_port = 80
old_secure_host =
secure_port = 80
ftp_port = 80
old_ftp_host =
autoconfig_url =
old_secure_port = 0
old_socks_host =

$ gconftool -R /system/http_proxy
use_http_proxy = true
use_authentication = false
host = 127.0.0.1
authentication_user =
ignore_hosts = [localhost,127.0.0.0/8,*.local]
use_same_proxy = true
authentication_password =
port = 80

So, to edit the proxy to the same settings as the one shown on the screenshot, we would do the following:

$ gconftool -s /system/http_proxy/use_http_proxy -t bool true
$ gconftool -s /system/http_proxy/host -t int 127.0.0.1
$ gconftool -s /system/http_proxy/port -t int 80
$ gconftool -s /system/http_proxy/use_same_proxy -t bool true
$ gconf -s /system/proxy/mode -t string manual

Per fer-ho mandatory?:

$ gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set /system/http_proxy/host proxy-name
$ gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set /system/http_proxy/port proxy-port


KDE

Si disposeu de Kubuntu (KDe), les passes a seguir per configurar el proxy del sistema són:

Aneu al configurador del sistema (Arranjament del Sistema). El podeu trobar al menú de KDE:

ConfiguracióProxyKDE11.png

Ara seleccioneu l'opció Paràmetres de xarxa:

ConfiguracióProxyKDE4.png

Us apareixerà la següent finestra:

ConfiguracióProxyKDE5.png

Ara feu clic a:

 • Especifica manualment l'arranjament de l'intermediari
ConfiguracióProxyKDE8.png

I poseu els següents valors:

ConfiguracióProxyKDE6.png

Ja teniu el proxy del sistema configurat.

Configuració de KDE des de Gnome

Executeu les següents comandes:

$ sudo apt-get install kde-systemsettings
$ systemsettings

I seguiu les passes de l'apartat KDE per tal de configurar el proxy.

APT

$ cat /etc/apt/apt.conf
Acquire::http::Proxy "http://192.168.203.1:3128";

NOTA: Si no s'especifica Acquire::http::Proxy, segons el manual aleshores s'utilitzarà la variable d'entorn http_proxy (o ftp_proxy si el repositori és ftp)

TODO Error: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.

Solucions:

$ sudo apt-get update -o Acquire::http::No-Cache=True

O:

$ cat /etc/apt/apt.conf
APT 
{ 
// Options for the downloading routines
 Acquire
 {
  http
  {
   No-Cache "true";
  };
 };
}

Del manual de apt-conf:

$ man apt.conf
...
http
     HTTP URIs; http::Proxy is the default http proxy to use. It is in the standard form of http://[[user][:pass]@]host[:port]/. Per host proxies
     can also be specified by using the form http::Proxy::<host> with the special keyword DIRECT meaning to use no proxies. If no one of the above
     settings is specified, http_proxy environment variable will be used.

     Three settings are provided for cache control with HTTP/1.1 compliant proxy caches. No-Cache tells the proxy to not use its cached response
     under any circumstances, Max-Age is sent only for index files and tells the cache to refresh its object if it is older than the given number
     of seconds. Debian updates its index files daily so the default is 1 day. No-Store specifies that the cache should never store this request,
     it is only set for archive files. This may be useful to prevent polluting a proxy cache with very large .deb files. Note: Squid 2.0.2 does 
     not support any of these options.

     The option timeout sets the timeout timer used by the method, this applies to all things including connection timeout and data timeout.

     One setting is provided to control the pipeline depth in cases where the remote server is not RFC conforming or buggy (such as Squid 2.0.2).
     Acquire::http::Pipeline-Depth can be a value from 0 to 5 indicating how many outstanding requests APT should send. A value of zero MUST be
     specified if the remote host does not properly linger on TCP connections - otherwise data corruption will occur. Hosts which require this are
     in violation of RFC 2068.


Configurar excepcions

$ cat /etc/apt/apt.conf.d/30proxy
Acquire
{
 http {
  Proxy "http://192.168.203.1:3128";
  Proxy::es.archive.ubuntu.com "DIRECT";
  Proxy::security.ubuntu.com "DIRECT";
 }
}

Configuració a Linkat/Open Suse

Automàtic:

yast->network services->intermediari i omplir les diferencies opcions amb la @ip i el port del proxy

Manual:

Al fitxer

/etc/sysconfig/proxy
i poses les mateixes dades que abans dins les variables adients.

Configuració de Firefox

Assegureu-vos d'haver configurat prèviament el proxy del vostre sistema operatiu. Consulteu els següents apartats d'aquest manual:

Per tal de configurar el proxy heu d'anar a un dels següents menús, depenent del vostre sistema operatiu:

 • Linux (Ubuntu): Edita/Preferències
 • Windows: Herramientas/Opciones
Ubuntu Windows
ConfiguracioFrefoxProxy.png
ConfiguracioFrefoxProxyWindows.png

Us apareixerà la següent finestra:

Ubuntu Windows
ConfiguracioFrefoxProxy1.png
ConfiguracioFrefoxProxyWindows1.png

Ara heu de fer clic al menú Avançat/Avanzado i seleccioneu la pestanya Xarxa/Red:

Finestra de configuració de Firefox
Ubuntu Windows
ConfiguracioFrefoxProxy2.png
ConfiguracioFrefoxProxyWindows2.png

Ara feu clic al botó Paràmetres/Connexió. Us apareixerà la següent finestra:


Ubuntu Windows
ConfiguracioFrefoxProxy3.png
ConfiguracioFrefoxProxyWindows4.png

Aquí teniu 2 opcions:

 1. Utilitza els paràmetres del servidors intermediari del sistema: En el cas d'Ubuntu només heu d'escollir aquesta opció.
 2. Configuració manual del proxy: En cas d'escollir aquesta opció heu de posar els següents paràmetres
 • Proxy HTTP: 192.168.111.1
 • Puerto: 800
 • Seleccioneu l'opció Usar el mismo proxy para todo
Ubuntu Windows
ConfiguracioFrefoxProxy4.png
ConfiguracioFrefoxProxyWindows3.png

Feu clic a Aceptar per tancar la primera finestra i un altre cop a Aceptar per tancar la configuració de Firefox. Ja teniu el Firefox configurat.

about:config

Els valors del proxy es guarden a:

network.proxy.*

Els més importants són:

network.proxy.http
network.proxy.http_port
network.proxy.no_proxies_on

També hi ha:

network.proxy.backup.*

Que guarda l'últim proxy utilitzat.

Autenticació

TODO:

1. open about:config
2. set network.automatic-ntlm-auth.allow-proxies to false
3. set network.proxy.share_proxy_settings to false

Profile

Els profiles (perfils) es troben a:

Windows: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\"Profile name"\
Unix : ~/.mozilla/firefox/"Profile name"/

La configuració es guarda al fitxer prefs.js :

$ grep -n "proxy" -r . | more
grep: ./lock: No such file or directory
./prefs.js:38:user_pref("network.proxy.backup.ftp", "192.168.1.5");
./prefs.js:39:user_pref("network.proxy.backup.ftp_port", 3128);
./prefs.js:40:user_pref("network.proxy.backup.gopher", "192.168.1.5");
./prefs.js:41:user_pref("network.proxy.backup.gopher_port", 3128);
./prefs.js:42:user_pref("network.proxy.backup.socks", "192.168.1.5");
./prefs.js:43:user_pref("network.proxy.backup.socks_port", 3128);
./prefs.js:44:user_pref("network.proxy.backup.ssl", "192.168.1.5");
./prefs.js:45:user_pref("network.proxy.backup.ssl_port", 3128);
./prefs.js:46:user_pref("network.proxy.ftp", "192.168.1.5");
./prefs.js:47:user_pref("network.proxy.ftp_port", 3128);
./prefs.js:48:user_pref("network.proxy.gopher", "192.168.1.5");
./prefs.js:49:user_pref("network.proxy.gopher_port", 3128);
./prefs.js:50:user_pref("network.proxy.http", "192.168.1.5");
. /prefs.js:51:user_pref("network.proxy.http_port", 3128);
. /prefs.js:52:user_pref("network.proxy.no_proxies_on", "localhost, 127.0.0.1,192.168.1.0/24");
. /prefs.js:53:user_pref("network.proxy.share_proxy_settings", true);
. /prefs.js:54:user_pref("network.proxy.socks", "192.168.1.5");
. /prefs.js:55:user_pref("network.proxy.socks_port", 3128);
. /prefs.js:56:user_pref("network.proxy.ssl", "192.168.1.5");
. /prefs.js:57:user_pref("network.proxy.ssl_port", 3128);
. /prefs.js:58:user_pref("network.proxy.type", 0);

Configuració d'Ubuntu Server (línia d'ordres)

Per tal que tot el sistema i tots els usuaris utilitzin el proxy cal afegir al fitxer:

/etc/bash.bashrc

Les línies:

export http_proxy=http://192.168.11.1:800/
export no_proxy=localhost,127.0.0.0/8,*.local,192.168.0.0/16

NOTA: Abans (veure el següent http_proxy manava sobre la configuració especifica de APT. Sembla que ja no és així). Vegeu:

bug

Exemple de fitxer proxy.pac

http://imasproxy.imas.es/proxy.pac
function FindProxyForURL(url, host)
{
    if ( isInNet(host, "10.0.0.0", "255.0.0.0") || dnsDomainIs(host, ".imas.es") || isInNet(host, "192.168.0.0","255.255.0.0") || dnsDomainIs(host,".imasbcn.cat") || dnsDomainIs(host,".imasbcn.org") || dnsDomainIs(host,".imasbcn.com") || isInNet(host, "193.146.191.50","255.255.255.255"))
    {
      return "DIRECT";
    }
    else
    {
      return "PROXY imasproxy1.imas.es:3128; PROXY imasproxy1.imas.es:3128; PROXY imasproxy1.imas.es:3128";
    }
}

Un altre:

http://www.xtec.es/proxy.pac
function FindProxyForURL(url, host)
   {
     if ((url.substring(0, 5) != "http:") &&
       (url.substring(0,4) != "ftp:") && 
       (url.substring(0,6) != "https:")) {
       return "DIRECT";
     } 
     if (isPlainHostName(host) || dnsDomainIs(host, ".xtec.es") || dnsDomainIs(host, ".edu365.com") || dnsDomainIs(host, ".intranet") || 
dnsDomainIs(host, ".gencat.es") || dnsDomainIs (host, ".gencat.net") || dnsDomainIs(host, ".cambrescat.es") || shExpMatch(host, "127.*"))
       return "DIRECT";
     else
       return "DIRECT";
   }

Configuració per línia d'ordres

Variables d'entorn

Exemple:

$ env | grep proxy
http_proxy=http://sergi:[email protected]:3128/
no_proxy=localhost,127.0.0.0/8,*.local

NOTA: Fixeu-vos que es pot indicar l'usuari i paraula de pas. La paraula de as no es guarda xifrada

Es poden establir les variables d'entorn als fitxers .bashrc (a nivell d'usuari) o a /etc/bash.bashrc (a nivell de sistema) utilitzant export:

export http_proxy=http://DOMAIN\USERNAME:[email protected]:PORT/

NOTA: Cal no oblidar altres protocols com FTP:

export ftp_proxy=http://DOMAIN\USERNAME:[email protected]:PORT/

Es pot ometre DOMAIN\USERNAME:[email protected] si no s'utilitza autenticació al proxy

Windows

Panel de control. Opcions d'Internet

Des de la línia d'ordres de DOS (Tecla Windows+R i escriure cmd):

control inetcpl.cpl

Registre de Windows

Consulteu:

Configuració_automàtica_de_clients_Proxy#Windows

Recursos:

wget

Consulteu: Wget#Proxy

Si només es pot navegar per proxy (és a dir un firewall tipus iptables només permet navegació a través del port del proxy (Squid)), trobareu errors similars :

$ wget http://www.upc.edu
--2010-11-12 20:55:45-- http://www.upc.edu/
Resolving www.upc.edu... 147.83.2.135, 2001:40b0:7500:1::21
Connecting to www.upc.edu|147.83.2.135|:80... 

Fixeu-vos que la resol·lució del DNS funciona (el firewall deixa utilizar DNS però no el port 80). L'única sol·lució que tenen els usuaris és utilitzar el proxy:

$ export http_proxy="http://192.168.203.1:3128/"
$ wget http://www.upc.edu
--2010-11-12 20:58:27-- http://www.upc.edu/
Connecting to 192.168.203.1:3128... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 48900 (48K) [text/html]
Saving to: `index.html.2' 

...
2010-11-12 20:58:27 (122 MB/s) - `index.html.2' saved [48900/48900]

NOTA: provat a una Ubuntu Server 10.10 i una 10.4 Desktop

Especificar l'usuari de proxy

Utilitza les variables d'entorn:

$ wget --proxy-user "DOMAIN\USERNAME" --proxy-passwd "PASSWORD" URL

Vegeu també Wget#Proxy

Problema al instal·lar el plugin de flash o les fonts de Windows. Connecting to archive.canonical.com|91.189.88.33|:80

El problema és que alguns paquets com flashplugin-nonfree o msttcorefonts utilitzant wget i si no està ben configurat wget per utilitzar proxy a nivell de sistema (vegeu apartat anterior) aleshores no funcionen aquests paquets

apt

TODO

Vegeu també apt.

Subversion

Vegeu també

Enllaços externs