IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Hola mon!

// El meu primer programa en C++

#include <iostream>
using namespace std; 

int main ()
{
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}

Per compilar-ho amb gcc cal tenir instal·lat g++:

$ sudo apt-get install g++

Si el codi anterior el tenim al fitxer holamon.cpp, podem compilar amb:

$ gcc -Wall -c -o PROVA prova.cpp

IMPORTANT: No us deixeu el pàrametre -c.