IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

A kali amb el fitxer llista de paraules de pas (wordlist) /usr/share/sqlmap/txt/wordlist.txt:

$ sudo cp /etc/shadow shadow.lst
$ hashcat -m 1800 -a 0 -o cracked.txt --remove shadow.lst /usr/share/sqlmap/txt/wordlist.txt

On:

-m 1800 designates the type of hash we are cracking (SHA-512)
-a 0 designates a dictionary attack
-o cracked.txt is the output file for the cracked passwords
--remove tells hashcat to remove the hash after it has been cracked
hash.lst is our input file of hashes
/usr/share/sqlmap/txt/wordlist.txt is the absolute path to our wordlist for this dictionary attack

GPU

GPU (oclhashcat) that can crack passwords many times faster than your CPU can!

Vegeu també

Enllaços externs