IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SeguretatXarxesInformàtiques
Fitxers: TallerClausWEP.pdf (TallerClausWEP.odp),

WIFI2.pdf (WIFI2.odp)

Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SeguretatXarxesInformàtiques
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Xarxes WIFI

Wifibroke.jpg
Un dels principals inconvenients de les xarxes sense fils respecte a les xarxes amb fil és que és més difícil controlar la seva "àrea d'exposició" i per tant són molt més susceptibles de rebre atacs. Si això, ho ajuntem amb el fet de que alguns dels sistemes de xifratge utilitzats (com és el cas de les claus WEP) són insegurs per defectes en el seu disseny, tenim el terreny abonat per als atacs wireless.

Aquest article vol ser un resum dels articles relacionats amb seguretat sense fils d'aquesta wiki.

Propostes de pràctiques

Aircrack-ng

Consulteu l'article Aircrack-ng

AirSnort

Recursos:

Kismet

Consulteu l'article Kismet.

Taller. Com obtenir claus WEP?

Per tal d'obtenir les transparències d'aquest taller, instal·leu subversion:

$ sudo apt-get install subversion

I obteniu les transparències amb:

$ svn co https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/Altres/TallerClausWEP
A    TallerClausWEP/TallerClausWEP.pdf
A    TallerClausWEP/TallerClausWEP.odp
Checked out revision 37.

Podeu trobar més informació relacionada amb aquest taller en aquesta wiki:

Aquest taller es va realitzar durant la Festa Ubuntu Jaunty Jackalope. Podeu trobar la informació del taller a:

https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/JauntyJackalope/Taller.%20Com%20obtenir%20claus%20WEP

Enllaços externs