IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Seguretat

És imprescindible combinar l'ús amb HTTPS. Vegeu:

Wireshark#Pr.C3.A0ctica_captura_de_contrasenyes

Implementació amb Apache

Consulteu Apache#Autenticaci.C3.B3_B.C3.A0sica.htpasswd

Implementació amb Javascript/Node.js

TODO

Implementació amb PHP

<?php
if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
  header('WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"');
  header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
  echo 'Text to send if user hits Cancel button';
  exit;
} else {
  echo "<p>Hello {$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}.</p>";
  echo "<p>You entered {$_SERVER['PHP_AUTH_PW']} as your password.</p>";
}
?>

Vegeu també