IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

Binaris per a Ubuntu/Debian

Mode gràfic

--acacha 10:49, 23 abr 2009 (UTC)

$ cd
$ mkdir groundwork

Ara descarreguem groundwork i el col·loquem a aquesta carpeta.

Canvieu els permisos:

$ chmod +x ./groundwork-5.3.0-br46-gw333-linux-32-installer.bin

Executeu:

./groundwork-5.3.0-br46-gw333-linux-32-installer.bin

Mode text:

./groundwork-5.3.0-br46-gw333-linux-32-installer.bin -mode -text

Control del servei

 $ sudo /etc/init.d/groundwork adsdas
Invalid argument: adsdas
usage: /usr/local/groundwork/ctlscript.sh help
    /usr/local/groundwork/ctlscript.sh (start|stop|restart|status)
    /usr/local/groundwork/ctlscript.sh (start|stop|restart|status) mysql
    /usr/local/groundwork/ctlscript.sh (start|stop|restart|status) apache
    /usr/local/groundwork/ctlscript.sh (start|stop|restart|status) nagios
    /usr/local/groundwork/ctlscript.sh (start|stop|restart|status) nsca
    /usr/local/groundwork/ctlscript.sh (start|stop|restart|status) syslog-ng
    /usr/local/groundwork/ctlscript.sh (start|stop|restart|status) gwservices
    /usr/local/groundwork/ctlscript.sh (start|stop|restart|status) network-service

help    - this screen
start   - start the service(s)
stop    - stop the service(s)
restart  - restart or start the service(s)
status   - show the status of the service(s)

Canviar ports

MySQL

$ sudo joe /usr/local/groundwork/mysql/scripts/ctl.sh

I canvieu:

MYSQL_START="/usr/local/groundwork/mysql/bin/mysqld_safe --defaults-file=/usr/local/groundwork/mysql/my.cnf --port=3307 --so


Apache

$ sudo joe /usr/local/groundwork/apache2/conf/httpd.conf

I canvieu a:

Listen 81

Ara:

$ sudo /etc/init.d/groundwork restart

Desinstal·lació

$ sudo /usr/local/groundwork/uninstall