IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Us permet poder utilitzar el mateix avatar a tots els llocs wordpress (i altres pàgines...).

Javascript

Llibreria per node.js:

https://github.com/emerleite/node-gravatar

Exemple:

 
var gravatar = require('gravatar');

gravatar.url(email);
gravatar.url(email, options);
gravatar.url(email, options, protocol);

gravatar.profile_url(email);
gravatar.profile_url(email, options);
gravatar.profile_url(email, options, protocol);

Laravel

Vegeu:

Packages

Vegeu també

Enllaços externs