IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install gparted

Fitxers

Binaris:

$ dpkg -L gparted | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/gpartedbin
/usr/sbin/gparted

Execució

El trobareu al menú Sistema > Administració. també el podeu executar amb gksu:

$ gksu gparted
====================
libparted : 1.8.8.1.159-1e0e
======================

Si no se li diu res busca tots els dispositius de bloc del sistema, i els podeu escollir amb el desplegable que apareix a la part superior dreta de l'aplicació.

Utilitat didàctica

Durant l'aplicació dels canvis amb gparted, podeu consultar el detall de les ordres que s'executen:

GpartedAplicantCanvis.png

Entorn de proves per gparted

Podeu crear-vos una imatge de disc i treballar amb aquesta imatge. Per als impacients, creeu una imatge de disc de 1G i la munteu com un dispositiu de loop:

$ mkdir -p ~/ProvesDiscs/images
$ dd if=/dev/zero of=~/ProvesDiscs/images/1GB.img bs=1024k count=1000
$ sudo losetup /dev/loop0 ~/ProvesDiscs/images/1GB.img

I ara ja el podeu particionar amb:

 $ gksu gparted /dev/loop0

Per a més detalls consulteu:

Fdisk#Fer_proves_amb_fdisk_sense_modificar_cap_disc

Vegeu també

Enllaços externs