IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

S'està reemplaçant per policyKit:

http://live.gnome.org/gksu

Per què gksu

Instal·lació

El paquet que proporciona l'ordre gksu té el mateix nom:

$ whereis gksu
gksu: /usr/bin/gksu /usr/share/gksu /usr/share/man/man1/gksu.1.gz
$ dpkg -S /usr/bin/gksu
gksu: /usr/bin/gksu

Per tant per insta·lar gksu (la majoria de distribucions el porten incorporat per defecte):

$ sudo apt-get install gksu

Fitxers

Executables:

$ dpkg -L gksu | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/gksu
/usr/bin/gksudo

On gksudo és un enllaç a gksu:

$ ls -la /usr/bin/gksudo 
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2009-10-31 11:56 /usr/bin/gksudo -> gksu

gksu

Proporciona un entorn gràfic per a les eines sudo i su. S'utilitza a l'escriptori Gnome.

També intenta preservar l'entorn de l'usuari durant l'execució.

gksudo

És un enllaç a gksu:

$ ls -la /usr/bin/gksudo 
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2009-10-31 11:56 /usr/bin/gksudo -> gksu


Vegeu també

Enllaços externs