IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació de Beryl

Passos previs

Configuració del controlador de la targeta gràfica per tal de suportat 3D (direct rendering)

El primer que ens hem d'assegurar és de que disposem de suport per a 3D amb la nostra targeta gràfica, podem executar:

$ glxinfo | grep direct

Si obtenim el següent:

direct rendering: Yes

Es que ja tenim suport per a 3D. Qualsevol altre cas indica que no tenim configurat correctament el 3D. Consulteu la secció Targetes gràfiques de l'article Configuració de les X per tal d'obtenir més informació sobre com obtenir suport 3D segons la marca de la vostra targeta gràfica.

NVIDIA

Per a Nvidia consulteu: Nvidia.

Recursos:

ATI

 • Per a ATI consulteu: ATI.

Recursos:

 • Install Beryl on Ubuntu Edgy with XGL and ATI

Eliminar compiz

Ens necessari eliminar del sistema qualsevol instal·lació anterior de Compi (http://es.wikipedia.org/wiki/Compiz). Si no et sona de res Compiz, segurament no el tens instal·lar. Per eliminar els paquets podem executar:

$ sudo apt-get remove --purge compiz compiz-gnome cgwd cgwd-themes xserver-xgl csm


Configuració dels repositoris

Els paquets de Beryl no els trobarem als repositoris oficials d'Ubuntu. També ens caldran alguns paquets d'Universe i multiverse per tant asegureu-vs que teniu aquests repositoris activats.


Per afegir els repositoris de Beryl modificarem el fitxer:

$ sudo gedit /etc/apt/sources.list

Al final del fitxer afegirem

 • Si tenim Ubuntu Dapper (Ubuntu 6.04):

deb http://ubuntu.beryl-project.org dapper main deb-src http://ubuntu.beryl-project.org dapper main

 • Si tenim Ubuntu Edgy (Ubuntu 6.10):

deb http://ubuntu.beryl-project.org edgy main deb-src http://ubuntu.beryl-project.org edgy main

 • Si tenim Ubuntu Feisty (Ubuntu 7):

deb http://ubuntu.beryl-project.org feisty main deb-src http://ubuntu.beryl-project.org feisty main

NOTA: Atenció si esteu utilitzant una versió d'Ubuntu de 64 bits. Els repositoris per aquesta versió són:

 • Si tenim Ubuntu Dapper (Ubuntu 6.04):

deb http://ubuntu.beryl-project.org dapper main-amd64 deb-src http://ubuntu.beryl-project.org dapper main-amd64

 • Si tenim Ubuntu Edgy (Ubuntu 6.10):

deb http://ubuntu.beryl-project.org edgy main-amd64 deb-src http://ubuntu.beryl-project.org edgy main-amd64

 • Si tenim Ubuntu Feisty (Ubuntu 7):

deb http://ubuntu.beryl-project.org feisty main-amd64 deb-src http://ubuntu.beryl-project.org feisty main-amd64

Guardem i tanquem el document. Ara cal afegir les claus dels repositoris. Executem:

$ wget http://www.beerorkid.com/compiz/quinn.key.asc -O - | sudo apt-key add -
$ sudo wget http://ubuntu.beryl-project.org/[email protected] -O- | sudo apt-key add -

Actualitzem la llista de paquets i ja tindrem el sistema preparat per instal·lar Beryl:

$ sudo apt-get update

Instal·lació i configuració de Beryl

Els paquets que cal instal·lar són:

$ sudo apt-get install xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1 beryl beryl-core beryl-manager beryl-plugins beryl-plugins-data beryl-settings emerald emerald-themes


Beryl-manager

És interessant executar l'aplicació Beryl-manager a l'inici de la sessió. Anem a la pestanya Programes d'inici del menú Sistema/Preferències/Sessions

Beryl.png

El resultar és el següent:

Beryl1.png

Tindrem una icona (diamant vermell) que ens permet controlar Beryl a l'àrea de notificació a l'arrancar el sistema.

Crear una sessió per a XGL

Aquesta secció és obligatoria?:


Dreceres (Shortcuts) de Beryl

Les següents combinacions de tecles i ratolí venen activades per omissió amb Beryl:

 • Canviar finestres: Alt + Tab
 • Ordenar totes les finestres al escriptori (similar al Exposé de MacOSX) : F12 activa o desactiva; al fer clic sobre la miniatura s'obre la finestra.
 • Canviar escriptoris: Ctrl + Alt + Fletxa esquerre/dreta.
 • Canviar entre escriptoris amb el ratolí: Ctrl + Alt + Arrossegar botó esquerre.
 • canviar entre escriptoris emportant-se la finestra activa al nou escriptori: Ctrl + Shift + Alt + Fletxa esquerra/dreta.
 • Finestra transl·lucida/opaca: Alt + roda del ratolí
 • Augmentar el Zoom: Tecla Super + clic botó dret (Super= Tecla Windows).
 • Augmentar Zoom manualment: Tecla Super + rodeta del ratolí amunt.
 • Disminuir Zoom manualment: Tecla Super + rodeta del ratolí avall.
 • Moure la finestra: Alt + arrossegar clic esquerre.
 • Canviar mida de la finestra: Alt + clic dreta

Solució de problemes. TroubleShooting

AIGLX

Recursos