IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Mysql 100x52-64.gif

Historia

Al començament el que actualment coneixem Mysql era SQL que traduit al catala es Llenguatge de consulta estructurada. Va ser comercialitzat per primera vegada al 1981 per IBM i desde aquell moment es va establir com un estandar per a les bases de dades. Desde 1986 van anar apareixen diverses versions del SQL com la SQL:92, SQL:99 i SQL:2000. MySQL va apareixer per part de la empresa opensource MySQL AB fundada per David Axmark, Allan Larsson i Michael "Monty" Windenius en el 1995 a Suecia. L'objectiu d'aquesta empresa consisteix en que el MySQL cumpleixi els estandars del SQL, sense sacrifica fiabilitat, velocitat ni facilitat.

En els anys 90 Michael Widnius va trata d'utilitzar mSQL per conectar taules utilitzan rutines de baix nivell, pero era rapid ni flexible per a les seves necesitats. Aixo va fer que tingues que crear una API SQL anomenada MySQL per a bases de dades molt semblant a l'anterior pero bastant mes flexible.

Realment el nom de MySQL no es sap d'on ve, pero durant mes de 10 anys, les eines han continuat tenin el prefix My. Tambe es creu que pot tenir relacio amb el nom de la filla del cofundador Michael Widenius que s'anomena My.

Tambe el nom del dofi de MySQL es Sakila que va ser seleccionar per els fundadors en un concurs anomenat "Name the Dolphin". Aquest nom enviat per un desenvolupador de Opensource africa anomenat Ambrose Twabeze ve derivat del idioma SiSwate, aquest idioma es parla a Swaziland i correspon al nom d'una ciutat en Tanzania, aprop de Uganda que era aprop de la ciutat natal de Ambrose

Actualitat

En l'actualitat el MySQL es utilitzat en aplicacions web com la Mediawiki i el Apache en diferents plataformes com Linux i Windows. La seva popularitat com aplicacio web es molt lligada al PHP, que solen apareixer combinades.

MySQL es una base de dades molt rapida pero una mica inestable a un entorn de modificacions massives, pero en cambi per aplicacions web que sol haber poques modificacions de dades pero bastant intensiu en lectura de dades, la fa ideal per aquest tipus d'aplicacions.

Una base de dades es una coleccio estructurada de taules que tenen dades. Aixo pot ser desde una llista de compres a una galeria de cuadres o la informacio de tota una red corporatica. Per agregar, accedir y processar dades guardades es necessita d'un administrador com MySQL Server. Ja que els ordinadors son molt bones administran gran quantitats d'informacio, els administradors de bases de dades tenen un gran paper en aquest sector, com aplicacions independents o parts d'altres aplicacions.

Aquest sistema es d'administracio relacional, aixo vol dir que ordena les dades en taules separades en comptes de enmagatzemar-les totes en un gran fitxer. Aixo permet una gran velocitat i flexibilitat. Les taules son conectades per relacions definides que fan possible combinar taules diferents.

Un dels avantatges del MySQL es que es de font oberta, es a dir, que es posible per a qualsevol persona utlitzar-lo i modificar-lo. Qualsevol persona pot es pot baixar el seu codi i utilitzar-lo sense tenir que pagar, el pot ajustar a les seves necesitats. Aquest sistema de taules utilitza el GPL que traduit al catala es "Llicència Pública General".

Instalacio en Linux

  • Obrim una consola i busquem la versio mes actual:
sudo apt-cache search mysql
Cac123he.png
  • Com podem veure hi han massa programes que tenen com a nom i descripcio MySQL
    • Com el que busquem nosaltres es un servidor busquem:
sudo apt-cache search mysql-server
Cac234he.png
  • Ara ens surten bastants menys i busquen l'ultima versio que en aquest cas es la 5.0 llavors per instalar-la es:
sudo apt-get install mysql-server-5.0
  • Ara ja tenim instalar el MySQL per a programes que el necesitin com per exemple la Wiki o el Apache.

Recursos