IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Aquest artícle tracte de ser un guió dels continguts que es poden donar a la Unitat Formativa 4 del mòdul professional de Serveis_de_xarxa_LOE.

Eines per línia d'ordres

Sistemes insegurs (sense xifratge):

NOTA: No és recomanable utilitzar aquest tipus de sistemes sobretot si tenim l'opció d'escollir-ne altres. Per fer-vos una idea de lo insegur que pot arribar a ser aquest protocol proveu de fer la pràctica de capturar una sessió de treball Telnet amb Ettercap. Consulteu també el curs de Seguretat en Xarxes

Sistemes segurs (amb xifratge):

Eines gràfiques

Clients

Tant per a Telnet com per a SSH disposem de múltiples aplicacions gràfiques. Com a client Telnet i/o SSH multiplataforma podeu utilitzar putty. En sistemes Linux amb Gnome el navegador de fitxers Nautilus incorpora tot lo necessari per treballar amb sessions remotes SSH.

Servidors

Pel que fa als servidors tant els servidors de Telnet com els de SSH al tractar-se de serveis Linux no X]] entorn gràfic.

Un altre tema és que podem utilitzar eines com Webmin o gadmin per fer la configuració d'aquests serveis de forma gràfica.

Accés a escriptoris remots

Els sistemes més utilitzats històricament per a l'accés a escriptoris remots són:

Actualment s'estan imposant altres tendències com: