IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: LinuxAdministracioAvancada, SeguretatXarxesInformàtiques
Fitxers: AutenticacioiAutoritzacionsLinux.pdf (AutenticacioiAutoritzacionsLinux.odp), altres (consulteu els apartats)...
Repositori SVN: http://[email protected]/svn/iceupc/DissenyXarxaLocalLinux, http://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada, http://[email protected]/svn/iceupc/SeguretatXarxesInform%C3%A0tiques
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Autenticació de Linux

Consulteu:

Autenticació Linux

PAM

Consulteu l'article Linux-PAM.

NSSwitch

Consulteu l'article sobre NSSwitch.

NIS

Consulteu l'article sobre NIS.

NFS

Consulteu l'article sobre NFS.

Samba

Consulteu l'article sobre SAMBA.

Ldap

Consulteu l'article sobre Ldap.

Password-cracking tools

Recursos