IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

GPXE

Com crear un USB amb gPXE?

Primer cal obtenir gPXE. Ens cal l'eina git per obtenir el codi font:

$ sudo apt-get install git git-core

I executem:

$ cd
$ mkdir gpxe
$ cd gpxe
$ git clone git://git.etherboot.org/scm/gpxe.git

Ara aneu a:

$ cd gpxe/src

Per crear una imatge USB, executeu:

$ make bin/gpxe.usb

Per crear una ISO:

$ make bin/gpxe.iso

La imatge iso resultant la trobareu a:

bin/gpxe.iso


I per passar-la al USB (Atenció: s'esborrarà tota la informació que tingueu al USB):

$ dd if=bin/gpxe.usb of=/dev/sdX

On x és el número del dispositiu USB. El podeu obtenir amb:

$ mount
/dev/sda3 on / type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro)
...
/dev/sdb1 on /media/disk-1 type vfat (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,shortname=mixed,uid=1001,utf8,umask=077,flush)
NOTA: Assegureu-vos que el dispositiu que poseu és el USB i no pas el disc dur, sinó perdríeu totes les dades del disc!

Vegeu també

Enllaços externs