IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Untis és un programari generador de Horaris utilitzat per centres d'ensenyament per realitzar i administrar horaris. Cal recordar que Untis és un programari de pagament per lo tant haurem d'adquirir una llicència per tal de fer servir aquest programari.

Enllaç web de Untis:

Instal·lació de Untis

Untis només està disponible per les diferents versions de Windows, per lo tant l'instal·lació serà molt simple. L'instal·lació de Untis s'inicia executant com administrador el següent arxiu: SetupUntis[Versió]DE.exe. On el programari guiarà a l'usuari pas a pas. Segons les instruccions del programari ens recomana que instal·lessin el programari en el directori proposat per aquest, que per defecte és, C:\Archivos deprograma\Untis

Configuració

Hem de tenir en compte que per començar a utilitzar el programari necessitarem de algunes dades indispensable com ara:

Dades bàsiques

Les dades bàsiques defineixen una classe, un professor imparteix una materia o mòdul professional a un grup i necessita una aula per a la seva classe.

 • Professors,
 • Grups, en la columna Nom complet s'escriu el nom del grup, serà possible visualitzar e imprimir-ho en els horaris.
 • Matèries
 • Aules, si volen que el programari assigni a casa classe una aula hem de prever una per a cada professors a l'hora de definir les classes.

Professors

 • Abrev., codi de centre del professor.
 • Apellidos, cognoms i noms del professor.
 • Texto, càrrec del professor.
 • Descrip., codis per departaments del Untis.
 • Sección, nom complet del departament.
 • Huecos, es determina el mín. i màx. de forats de la jornada laboral d'un professor.
 • Máx.:Horas lect., màxim de les hora lectives ininterrompudes per semi-jornades.
 • Pausa extra/M, pausa del migdia.
 • Horas/días, hores diàries com a mínim 1, com a màxim 6 hores per dia.
 • (X) Fijar, enganxament en el horari.
 • (Z), peticions de classes.

Exemple de exportació d'un fitxer amb Untis

"38"	"Sabaté, Santi (D)"				"X"		1	6	0	4		6		16.00000	"Informàtica"			"1000"			"Tutor 2DAM"		"507"			"1.00000"			"0"
"39"	"Varas, Jordi (D)"			    "X"		1	6	0	4		6		18.00000	"Informàtica"			"1000"			"Cap Dep. Inform"	"507"			"1.00000"			"0"
"40"	"Tur, Sergi (D)"		        "X"		1	6	0	4		6		16.00000	"Informàtica"			"1000"			"Coord. Inform."	"507"			"1.00000"			"0"
"41"	"Ramos, Jaume (D)"				"X"		1	6	0	4		6		19.00000	"Informàtica"			"1000"			"Tutor 1SMXA i C"	"507"			"1.00000"			"0"
"42"	"Consarnau, Mireia (D)"				"X"		1	6	0	4		6		12.00000	"Informàtica"			"1000"			"Tutora 1ASIX-DAM"	"627"			"1.00000"			"0"
"43"	"Macías, Manel (CS)"				"X"		1	6	0	4		6		14.00000	"Sist. Apli. Infor"		"1000"			"Coord. Qualitat"	"627"			"1.00000"			"0"
"44"	"Girbés, Josep (CS)"				"X"		1	6	0	4		6		19.00000	"Sist. Apli. Infor"		"1000"			"Tutor 1SMX B i C"	"627"			"1.00000"			"0"
"45"	"Cervellera, José Diego (I)"		    "X"		1	6	0	4		6		17.00000	"Sist. Apli. Infor"		"1000"			"Tutor 2ASIX"		"627"			"1.00000"			"0"
"46"	"Lorente, Enrique (CS)"				"X"		1	6	0	4		6		16.00000	"Sist. Apli. Infor"		"1000"			"Tutor 2SMX A"		"507"			"1.00000"			"0"		

Aules

 • Abrev., nom o número de l'aula.
 • Nombre complet., nom complet de l'aula. Ex: B1 > Aula informàtica biblioteca
 • Aula alt., nom o número de l'aula alternativa
 • Imp. Aula., Importància de l'aula (desplegable).
0 - Importància nul·la.
1 - Baixa importància.
2 - Importància normal (per defecte).
3 - Alta importància.
4 - Molt alta importància.

Exemple de exportació d'un fitxer amb Untis

"20.1"	"Taller informàtica"			    2	24						
"20.2"	"Aula 1INFMA/2ASIX"				2	42
"20.3"	"Aula 2INFM"					2	40			
"20.4"	"Aula 1INFMB/2DAM"				2	42

Grups

 • Abrev., curs del cicle formatiu. Ex: 1ASIX-DAM, 2ASIX, 2DAM
 • Nombre complet., nom complet del cicle formatiu ja sigui mitjà com superior. Ex: *2n Desenv Aplic Mult (S)
 • Aula, nom o número de l'aula.
 • Alumnos, número total d'alumnes
 • Tutor, cognoms i nom del tutor que és un professor.
 • Sección, CFM o CFS.
 • Alumnos, número d'alumnes.
 • Sem. lectiva dif, setmana lectiva variable de grups amb inici i final de classe diferents els dies de la setmana.
 • Pausa extra/M, pausa al migdia.
 • Texto
 • Horas/día, hores diàries com a mínim 1, com a màxim 6 hores per dia.
 • (X) Fijar, enganxament en el horari.
 • (Z), peticions de classes.

Exemple de exportació d'un fitxer amb Untis

"1ASIX-DAM"	"*1r Adm Sist Inf xarxa (S)"		"20.3"	"XK"		"CFS"		0	30		1.00000		"42"
"2ASIX"	    "*2n Adm Sist Inf xarxa(S)"		"20.2"	"X"		"CFS"		0	0		1.00000		"45"
"2DAM"	    "*2n Desenv Aplic Mult (S)"		"20.4"	"X"		"CFS"		0	0		1.00000		"38"

Matèries

 • Abrev., codi de la matèria, mòdul professional o crèdit (base de dades de l'ebre-escool)
 • Nombre complet., nom complet de la matèria, mòdul professional o crèdit. Ex: 2n ASIX-M14 - Projecte de síntesi d'administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Texto, identificador de la taula course_study (ebre-escool)
 • Descrip., descripció del nom complet del cicle formatiu. Ex: Administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Horas tarde, hores setmanals per la tarde (mín. i màx.)
 • Seudónimo, alies que por substituir a la abreviatura. Ex: M 14

Exemple de exportació d'un fitxer amb Untis

"283"	"1r ASIX-M1 - Implementació de sistemes operatius"                   0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 1"	
"268"	"1r ASIX-M2 - Gestió de base de dades"			                0	14           1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 2"	
"264"	"1r ASIX-M3 - Programació bàsica"				            0	14	        1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 3"	
"296"	"1r ASIX-M4 - Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació"			0	14		    1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 4"	
"271"	"1r ASIX-M10 - Administració de sistemes de gestió de base de dades"			0	14		    1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 10"	
"452"	"1r ASIX-M13 - Empresa i iniciativa emprenedora"					0	14		    1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 13"	

"282"	"2n ASIX-M1 - Implementació de sistemes operatius"					0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 1"	
"270"	"2n ASIX-M2 - Gestió de base de dades"							0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 2"	
"290"	"2n ASIX-M5 - Fonaments de maquinari"							0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 5"	
"284"	"2n ASIX-M6 - Administració de sistemes operatius"					0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 6"	
"275"	"2n ASIX-M7 - Planificació i administració de xarxes"	                0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 7"
"272"	"2n ASIX-M8 - Serveis de xarxa i internet"						0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"			    "M 8"	
"281"	"2n ASIX-M9 - Implementació daplicacions web"						0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 9"	
"269"	"2n ASIX-M10 - Administració de sistemes de gestió de base de dades"	        0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"				"M 10"	
"276"	"2n ASIX-M11 - Seguritat i alta disponibilitat"						0	14			1.00000	"ASIX"	"Administració de sistemes i implementació en xarxes"	            "M 11"	

"297"	"2n DAM-M2 - Bases de dades"							    0	14			1.00000	"DAM"	"Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma"			        "M 2"	
"265"	"2n DAM-M3 - Programació"							    0	14			1.00000	"DAM"	"Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma"				    "M 3"	
"266"	"2n DAM-M5 - Entorns de desenvolupament"						0	14			1.00000	"DAM"	"Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma"				    "M 5"	
"298"	"2n DAM-M6 - Accés a dades"							    0	14			1.00000	"DAM"	"Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma"				    "M 6"	
"285"	"2n DAM-M7 - Desenvolupament d'interfícies"					    0	14			1.00000	"DAM"	"Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma"				    "M 7"	
"273"	"2n DAM-M8 - Programació multimèdia i dispositius mòbils"			    0	14	        1.00000	"DAM"	"Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma"				    "M 8"	
"274"	"2n DAM-M9 - Programació de serveis i processos"				    0	14			1.00000	"DAM"	"Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma"				    "M 9"	
"294"	"2n DAM-M10 - Sistemes de gestió empresarial"					    0	14			1.00000	"DAM"	"Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma"				    "M 10"	

Vegeu també

Enllaços externs