IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquest article disposa de fitxers relacionats
Fitxers: EntornsEscriptori.pdf (EntornsEscriptori.odp)
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/IntroduccioLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Cursos relacionats: IntroduccioLinux

Gnome

Gnome és un dels escriptori més utilitzats en sistemes X Window. El projecte GNOME (GNU Network Object Model Environment) va sorgir l'agost de 1997 liderat pels Mexicans Miguel de Icaza y Federico Mena.

Distribucions com Ubuntu o Debian, utilitzen Gnome com escriptori per defecte.

Està disponible en més de 35 idiomes i forma part oficial del projecte GNU.

És posterior a KDE, possiblement l'alternativa més coneguda.

Aplicacions d'altres entorns d'escriptori

Des de ja fa força temps, les aplicacions de KDE es poden executar directament en Gnome i viceversa.

Configuració a mida d'escriptoris (tunning)

GDM. Gnome Display Manager

Consulteu GDM

polkit-gnome-authorization

Al menú

Sistema > Administració > Autoritzacions

Es poden establir els permisos o polítiques per a diverses accions de Gnome. L'aplicació es pot executar directament des de la línia de comandes amb:

$ polkit-gnome-authorization

Autorització per aturar o tornar a iniciar el sistema

Les trobareu a:

org.freedesktop.consolekit.system

Gnome vs KDE

KDE té més opcions, botons, menús i aplicacions que permeten més possibilitats de configuració. Per alguns té més opcions però "més estressant"

Gnome esta més centrat en la usabilitat: simple i senzill i al mínim d'opcions possibles. “It just works”. Poques opcions però "més relaxat".

Respecte al rendiment són gairebé equivalents. Cada entorn té el seus programes estrella. En realitat però, els programes d'un entorn es poden executar en l'altre.

Avantatges de KDE:

 • Per alguns usuaris el canvi respecte a Windoze és menys important.
 • KDE té aplicacions gràfiques útils per als nous en sistemes Linux (“browse as root button")
 • L'administrador de fitxers (Konqueror) té més opcions i està millor integrat en l'entorn
 • Centre de control.
 • Més opcions de configuració dels menús.
 • Dreceres de teclat
 • Aplicacions estrella (konqueror, Amarok, K3B)

Avantatges de GNOME

 • Usabilitat: Gnome esta molt centrat en aspectes d'usabilitat. Entorn més simple. Grup d'usabilitat i unes guies per crear interfícies d'usuari per a Persones Humanes (Huma Beings)
 • Accessibilitat
 • Millor aspecte gràfic?
 • Millor internacionalització?
 • Accepta múltiples llenguatges de programació.
 • Darrera hi ha una potent comunitat
 • Aplicacions pròpies (Ekiga, Evince, Evolution, Eye of GNOME, File Roller, gedit, gnome-panel, Nuatilus, Tomboy, Totem...)

Gnome XP

$ cd
$ mkdir XpGnome
$ wget http://ubuntu.online02.com/files/XpGnome.tar.gz
$ tar xvzf XpGnome.tar.gz
$ sudo chmod +x InstallXpGnome.sh
$ ./InstallXpGnome.sh

L'script s'ha obtingut de:

El seu contingut és:

#!/bin/sh
#
# XpGnome Script
# Written by PhrankDaChicken
# http://ubunut.online02.com/xpgnome
#
# Last Update: 12/25/08
# 

DIR=$(pwd)

if ! $(zenity --question --no-wrap --title "XpGnome" --text "WARNING: This script will change your Gnome desktop to look like Windows XP! \n  
Continue?") ; then 
	echo "no"
	exit 0
fi

( 
echo "# Saving Settings..."

RESTOREDIR=$(date +%b_%d_%Y,%H-%M-%S)
RESTOREDIR="RestoreSettings_$RESTOREDIR"
mkdir $RESTOREDIR
echo "#!/bin/sh" > /tmp/Restore_Settings.sh
echo "gconftool-2 --set \"/desktop/gnome/interface/icon_theme\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/desktop/gnome/interface/icon_theme")\" >> 
/tmp/Restore_Settings.sh
echo "gconftool-2 --set \"/desktop/gnome/peripherals/mouse/cursor_theme\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/desktop/gnome/peripherals/mouse 
/cursor_theme")\" >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/desktop/gnome/interface/gtk_theme\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/desktop/gnome/interface/gtk_theme")\" >>  
/tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/metacity/general/theme\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/apps/metacity/general/theme")\" >> 
/tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/desktop/gnome/interface/toolbar_style\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/desktop/gnome/interface
/toolbar_style")\" >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/preferences/side_pane_view\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/preferences 
/side_pane_view")\" >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/sidebar_panels/tree/show_only_directories\" --type bool" $(gconftool-2 --get "/apps/nautilus
/sidebar_panels /tree/show_only_directories") >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/computer_icon_visible\" --type bool" $(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop 
/computer_icon_visible") >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/computer_icon_name\" --type string " \"$(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop 
/computer_icon_name")\" >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/home_icon_visible\" --type bool" $(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop/home_icon_visible") 
>> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/home_icon_name\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop/home_icon_name")\" 
>> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/network_icon_visible\" --type bool" $(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop 
/network_icon_visible") >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/network_icon_name\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop 
/network_icon_name")\" >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/trash_icon_visible\" --type bool" $(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop/trash_icon_visible") 
>> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/trash_icon_name\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop/trash_icon_name")\" 
>> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/nautilus/desktop/volumes_visible\" --type bool" $(gconftool-2 --get "/apps/nautilus/desktop/volumes_visible") >> 
/tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/gnome-session/options/show_splash_screen\" --type bool" $(gconftool-2 --get "/apps/gnome-session/options
/show_splash_screen") >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/gnome-session/options/splash_image\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/apps/gnome-session/options 
/splash_image")\" >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/desktop/gnome/background/picture_filename\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/desktop/gnome/background 
/picture_filename")\" >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/desktop/gnome/background/picture_options\" --type string" \"$(gconftool-2 --get "/desktop/gnome/background
/picture_options")\" >> /tmp/Restore_Settings.sh 
echo "gconftool-2 --set \"/apps/metacity/general/num_workspaces\" --type int" $(gconftool-2 --get "/apps/metacity/general/num_workspaces") >> 
/tmp/Restore_Settings.sh 
echo "rm -r $HOME/.icons/GnomeXP" >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "rm -r $HOME/.icons/xp" >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "rm -r $HOME/.themes/XPLuna" >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "gconftool-2 --load Panel_Settings.xml" >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "killall gnome-panel" >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "gksudo -m \"Enter your password to remove and change the XP GDM/Login theme\" \"rm -r /usr/share/gdm/themes/XP_Ubuntu\"" >> 
/tmp/Restore_Settings.sh
echo "gksudo gdmsetup" >> /tmp/Restore_Settings.sh
echo "zenity --info --no-wrap --title \"XpGnome\" --text \"Settings restored!" >> /tmp/Restore_Settings.sh
chmod a+x /tmp/Restore_Settings.sh
mv /tmp/Restore_Settings.sh $DIR/$RESTOREDIR/Restore_Settings.sh
gconftool-2 --dump /apps/panel > $DIR/$RESTOREDIR/Panel_Settings.xml 
#cp /etc/gdm/gdm.conf-custom $DIR/$RESTOREDIR/

echo "# Theming Desktop...."
mkdir $HOME/.themes
mkdir $HOME/.icons

# Icons
cp files/GnomeXP.tar.gz $HOME/.icons
cd $HOME/.icons
tar -xf GnomeXP.tar.gz
rm GnomeXP.tar.gz
gconftool-2 --set "/desktop/gnome/interface/icon_theme" --type string "GnomeXP"
cd $DIR

# Cursor
cp files/xp_cursor.tar.gz $HOME/.icons
cd $HOME/.icons
tar -xf xp_cursor.tar.gz
rm xp_cursor.tar.gz
gconftool-2 --set "/desktop/gnome/peripherals/mouse/cursor_theme" --type string "xp"
cd $DIR

# GTK Theme - XPLuna
cp files/XPLuna.tar.gz $HOME/.themes
cd $HOME/.themes
tar -xf XPLuna.tar.gz
rm XPLuna.tar.gz
gconftool-2 --set "/desktop/gnome/interface/gtk_theme" --type string "XPLuna"
cd $DIR

# Meacity Theme
gconftool-2 --set "/apps/metacity/general/theme" --type string "XPLuna"

# Toolbars - Icons Only
gconftool-2 --set "/desktop/gnome/interface/toolbar_style" --type string "icons"
# Nautilus Sidebar
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/preferences/side_pane_view" --type string "NautilusTreeSidebar"
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/sidebar_panels/tree/show_only_directories" --type bool TRUE 

# Desktop Icons
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/computer_icon_visible" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/computer_icon_name" --type string "My Computer"
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/home_icon_visible" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/home_icon_name" --type string "My Documents"
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/network_icon_visible" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/network_icon_name" --type string "My Network Places"
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/trash_icon_visible" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/trash_icon_name" --type string "Recycle Bin"
gconftool-2 --set "/apps/nautilus/desktop/volumes_visible" --type bool FALSE

# Splash Screen
gconftool-2 --set "/apps/gnome-session/options/show_splash_screen" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/gnome-session/options/splash_image" --type string "$HOME/.themes/XPLuna/windowslogin.png" 

# Background
gconftool-2 --set "/desktop/gnome/background/picture_filename" --type string "$HOME/.themes/XPLuna/Bliss_XP.jpg"
gconftool-2 --set "/desktop/gnome/background/picture_options" --type string "stretched" 

# Set One Workplace
gconftool-2 --set "/apps/metacity/general/num_workspaces" --type int 1 

echo "# Creating Panels...."
## Panel Stuff
# Create New Panel
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/animation_speed" --type string "medium"
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/auto_hide" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/auto_hide_size" --type int 6
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/enable_animations" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/enable_arrows" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/enable_buttons" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/expand" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/hide_delay" --type int 500
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/monitor" --type int 0
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/name" --type string "bottom_panel_0"
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/orientation" --type string "bottom"
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/screen" --type int 0
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/size" --type int 32
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/unhide_delay" --type int 500 
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/x" --type int 0
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/x_centered" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/x_right" --type int 
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/y" --type int 0
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/y_bottom" --type int 
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/y_centered" --type bool FALSE 
 
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/background/color" --type string "#ffffff"
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/background/fit" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/background/image" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/background/opacity" --type int 6000
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/background/rotate" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/background/stretch" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/toplevels/bottom_panel_0/background/type" --type string "gtk"

# Start Menu
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/action_type" --type string "lock"
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/attached_toplevel_id" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/bonobo_iid" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/custom_icon" --type string "/home/"$USER"/.themes/XPLuna/start.png"
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/launcher_location" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/locked" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/menu_path" --type string "applications:/"
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/object_type" --type string "menu-object"
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/panel_right_stick" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/position" --type int 0
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/tooltip" --type string "Main Menu"
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/toplevel_id" --type string "bottom_panel_0"
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/use_custom_icon" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/objects/object_0/use_menu_path" --type bool FALSE

# Show Desktop
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/action_type" --type string "lock"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/attached_toplevel_id" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/bonobo_iid" --type string "OAFIID:GNOME_ShowDesktopApplet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/custom_icon" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/launcher_location" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/locked" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/menu_path" --type string "applications:/"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/object_type" --type string "bonobo-applet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/panel_right_stick" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/position" --type int 1
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/tooltip" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/toplevel_id" --type string "bottom_panel_0"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/use_custom_icon" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_0/use_menu_path" --type bool FALSE

# Window Switcher
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/action_type" --type string "lock"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/attached_toplevel_id" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/bonobo_iid" --type string "OAFIID:GNOME_WindowListApplet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/custom_icon" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/launcher_location" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/locked" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/menu_path" --type string "applications:/"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/object_type" --type string "bonobo-applet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/panel_right_stick" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/position" --type int 2
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/tooltip" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/toplevel_id" --type string "bottom_panel_0"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/use_custom_icon" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/use_menu_path" --type bool FALSE 

gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/prefs/display_all_workspaces" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/prefs/group_windows" --type string "never"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/prefs/maximum_size" --type int 4096
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/prefs/minimum_size" --type int 50
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_1/prefs/move_unminimized_windows" --type bool TRUE 

# Notification Area
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/action_type" --type string "lock"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/attached_toplevel_id" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/bonobo_iid" --type string "OAFIID:GNOME_NotificationAreaApplet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/custom_icon" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/launcher_location" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/locked" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/menu_path" --type string "applications:/"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/object_type" --type string "bonobo-applet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/panel_right_stick" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/position" --type int 3
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/tooltip" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/toplevel_id" --type string "bottom_panel_0"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/use_custom_icon" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_2/use_menu_path" --type bool FALSE 

# Volume Control
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/action_type" --type string "lock"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/attached_toplevel_id" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/bonobo_iid" --type string "OAFIID:GNOME_MixerApplet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/custom_icon" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/launcher_location" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/locked" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/menu_path" --type string "applications:/"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/object_type" --type string "bonobo-applet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/panel_right_stick" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/position" --type int 2
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/tooltip" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/toplevel_id" --type string "bottom_panel_0"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/use_custom_icon" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_3/use_menu_path" --type bool FALSE 

# Clock
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/action_type" --type string "lock"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/attached_toplevel_id" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/bonobo_iid" --type string "OAFIID:GNOME_ClockApplet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/custom_icon" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/launcher_location" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/locked" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/menu_path" --type string "applications:/"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/object_type" --type string "bonobo-applet"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/panel_right_stick" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/position" --type int 0
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/tooltip" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/toplevel_id" --type string "bottom_panel_0"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/use_custom_icon" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/use_menu_path" --type bool FALSE 

gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/config_tool" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/custom_format" --type string ""
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/expand_appointments" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/expand_birthdays" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/expand_tasks" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/expand_weather" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/format" --type string "12-hour"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/gmt_time" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/hour_format" --type string "12"
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/internet_time" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/show_date" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/show_seconds" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/show_timezones" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/show_tooltip" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/show_week_numbers" --type bool TRUE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/unix_time" --type bool FALSE
gconftool-2 --set "/apps/panel/applets/applet_4/prefs/timezones/tz_id_list" --type list --list-type string "[]"

# Add Panels Items
gconftool-2 --set "/apps/panel/general/applet_id_list" --type list --list-type string "[applet_0,applet_1,applet_2,applet_3,applet_4]"
gconftool-2 --set "/apps/panel/general/object_id_list" --type list --list-type string "[object_0]"
gconftool-2 --set "/apps/panel/general/toplevel_id_list" --type list --list-type string "[bottom_panel_0]"
 
echo "# Setting up GDM theme..."
# GDM Theme
cp files/XP_Ubuntu.tar.gz /tmp
gksudo -m "Enter your (sudo/root) password to change the Login screen to a XP Style - Or click cancel if you do not wish to change it" 
files/GDMTheme.sh 
rm /tmp/XP_Ubuntu.tar.gz

killall gnome-panel
echo "# Done! Your desktop is now fully XP themed. \nRun the Restore_Settings_$FILEDATE.sh script to revert to the previous settings."
) | zenity --progress --width 500 --height 300 --title "XpGnome" --text "Setting stuff up..." --pulsate

Documents Recents

Documents Recents

Aplicacions d'inici

Es troben a:

/home/sergi/.config/autostart

Nautilus bookmarks

Nautilus#Bookmarks

Consulteu també:

FileChooser

/home/sergi/.config/gtk-2.0/gtkfilechooser.ini

[Filechooser Settings]
LocationMode=path-bar
ShowHidden=true
ExpandFolders=true
ShowSizeColumn=false
GeometryX=324
GeometryY=168
GeometryWidth=792
GeometryHeight=585
SortColumn=name
SortOrder=ascending

Bloquejar Gnome

Consulteu

Aplicacions

gnome-network-properties

Permet configurar el proxy del sistema. Consulteu Proxy i configuració de clients Proxy.

Configuració de Gnome

Gnome guarda la seva configuració a una base de dades XML (aka com registre de Gnome). La base de dades també es coneguda com Gconf.

Consulteu:

gconf-editor

$ gconf-editor

NOTA: És l'equivalent gràfic de gconftool

Permet navegar per la configuració de Gnome.

Quan l'executeu al menú Fitxer veureu que hi ha 3 opcions a l'hora de treballar amb finestres de Gconf:

 • Finestra de paràmetres: Hi poden accedir tots els usuaris. Es guarden els paràmetres a nivell d'usuari per a Gnome. Les dades queden emmagatzemades a:
~/.gconf
 • Finestra de paràmetres predeterminats: Només el superusuari pot modificar aquest paràmetres. Són les opcions per defecte per a tot el sistema
 • Finestra de paràmetres obligatoris: Només el superusuari pot modificar aquest paràmetres. Són les configuracions que no es poden canviat (excepte el superusuari)

Els paràmetres obligatoris i predeterminats es troben a:

/etc/gconf/gconf.xml.defaults:
%gconf-tree.xml

/etc/gconf/gconf.xml.mandatory:
%gconf-tree.xml

/etc/gconf/gconf.xml.system:


Recursos:

Gconftool

Exemples

Desactivar WIFI ad-hoc
gconftool-2 --set --type=bool /apps/nm-applet/disable-wifi-create true
Canviar el nombre d'escriptoris

Per exemple establir el nombre d'escriptoris a 5 per defecte per a tots els usuaris:

# gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults --type int --set \
 /apps/metacity/general/num_workspaces 5

NOTA: És l'equivalent per línia d'ordres de gconf-editor

TODO

Idioma

Vegeu també

Enllaços externs