IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: GestioRemota.pdf
Repositori SVN: http://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas


Instal·lació del servidor

NOTA: Els passos següents funcionan en la ultima versio d'Ubuntu (o les basades en Sarge?). NO FUNCIONA AMB SKOLELINUX que utilitza Woody!

NOTA 2: Ara SkoleLinux ja esta basat en Sarge

No hi ha repositoris oficials on poguem trobar freenx de moment. Per instalar freenx afegim al fitxer /etc/apt/sources.list el següent repositori

 deb http://www.linux.lk/~anuradha/nx/ ./

i executem

 $ apt-get update
 $ apt-get install freenx

tot seguim comentem la linea afegida anteriorment a /etc/apt/sources.list i tornem a excutar apt-get update.

Durant la instal·lació sens preguntara quin mètode volem per autenticar al conectar-se al servidor. Es poden utilitzar les claus per defecte (insegur) o crear un parell de claus (opció custom).

Els client hauren de utilitzar les claus presonalitzades que s'hauran de copiar a la carpeta /usr/NX/share/ de cada client

Instal·lació a SkoleLinux

 Link: http://www.skolelinux.org/de/documentation/howtos/freenx/document_view

Afegim als repositoris apt-get (fitxer /etc/apt/sources.list):

 deb http://debian.tu-bs.de/knoppix/nx/skolelinux/ ./s

i

 $ sudo apt-get install nxserver nxagent
 $ sudo nxsetup --setup-nomachine-key
 Searching for nxserver binary...done
 Setting up /etc/nxserver/ ...done
 Generating public/private dsa key pair.
 Your identification has been saved in /etc/nxserver//users.id_dsa.
 Your public key has been saved in /etc/nxserver//users.id_dsa.pub.
 The key fingerprint is:
 74:9e:b1:6f:e3:ca:e4:64:81:ac:5b:4a:e5:59:a9:50 [email protected]
 Setting up /var/lib/nxserver/ ...done
 Setting up user nx ...done
 Setting up known_hosts and .ssh/authorized_keys2 ...done
 Setting up permissions ...done
 Ok, nxserver is ready.
 
 PAM authentication enabled:
 All users will be able to login with their
 normal passwords.
 
 You can change this behaviour in the nxserver script.
 Have Fun!

Instal·lació del client

Passos a seguir

Baixar-se el client per Linux (tambe hi ha per Window$). Escullim el paquet de debian (deb).

Executar

 $ sudo dpkg -i nxclient_1.5.0-113_i386.deb

Si no tenim instal·lat el paquet libstdc++2.10-glibc2.2 l'haurem d'instalar ja que es dependència.

 $ sudo apt-get install libstdc++2.10-glibc2.2

Ara cal configurar el client. Executem

 $ /usr/NX/bin/nxclient

Podeu trobar més info sobre la configuració a http://www.kdehispano.org/downloads/freenx/freenx2.pdf

TroubleShooting

"Unable to create the X authorization cookie" dialog

Solució:

 cd /usr/X11R6/bin
 sudo ln -sf /usr/bin/xauth

Links

  1. http://freenx.berlios.de/
  2. http://www.kdehispano.org/tutorial_freenx
  3. http://www.nomachine.com/
  4. Descarrega del client