IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquest article disposa de fitxers relacionats
Fitxers: EntornsEscriptori.pdf
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/IntroduccioLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Cursos relacionats: IntroduccioLinux

Freedesktop.org (abans X Desktop Group XDG) és un projecte que treballa per millorar la interoperabilitat i l'ús d'estàndards entre escriptoris. És el futur dels entorns d'escriptori basats en sistemes X.

Actualment hi ha molts entorns de desenvolupament amb entorns X. L'objectiu de freedesktop és fer invisibles les diferències per als usuaris.

Projectes:

  • X.Org Server
  • D-BUS (bus de missatges com KDE DCOP o Bonobo Gnome).
  • Hardware Abstraction Layer (HAL)
  • fontconfig, Xft, Cairo, Direct Rendering Infrastructure
  • (DRI), Mesa 3D (implementació OpenGL), XCB,GTK-QT engine, Drag-and-drop etc.