IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Conceptes previs

És interessant conèixer el protocol HTTP per tal de conèixer com es processen els formularis HTML i especialment conèixer el detall de com funciona el mètode HTTP POST.

HTML Forms

El formularis HTML (HTML Forms) es poden processar enviant una petició HTTP de tipus GET o POST. Vegeu POST vs GET èr veure les diferències però la conclusió és que sovint s'utilitza POST

Al enviar un formulari el mime-type sol ser (ja sigui enviat per POST o GET):

application/x-www-form-urlencoded

Però es poden utilitzar els següents enctype:

Resources:


Form validation

Vegeu Form validation

Form objects

Vegeu l'article Form objects

Form patterns

Form patterns

Interessant article:

https://webflow.com/blog/4-inspirational-form-design-patterns

Float Label Pattern

Float Label Pattern: http://bradfrost.com/blog/post/float-label-pattern/

Resources:

Natural Language Forms

Natural Language Forms Exemples:

https://tympanus.net/Tutorials/NaturalLanguageForm/

Step-by-Step or multiStep Forms

Wizard

Vegeu també Wizard:


Minimal Fullscreen

Step by step i FullScreen

Eines per facilitar la creació de formularis

Acacha-forms

Vegeu: https://github.com/acacha/forms

Vue formly

M'agrada la idea, inspirat en Angular Formly:

https://github.com/formly-js/vue-formly
<div id="app">
  <form @submit="handleSubmission">
   <formly-form :form="form" :model="model" :fields="fields"></formly-form>
   <button>Submit</button>
  </form>
</div>
new Vue({
  el: '#app',
  data: {
   model: {
     name: '',
     email: '',
     password: ''
   },
   form: [
     {
      key: 'name',
      type: 'input',
      required: true
     },
     {
      key: 'email',
      type: 'input',
      templateOptions: {
        type: 'email'
      },
      required: true,
      validators: {
        validEmail: checkEmailFunction
      }
     },
     {
      key: 'password',
      type: 'input',
      templateOptions: {
        type: 'password'
      },
      required: true,
      validators: {
        validPassword: checkPasswordFunction
      }
     }
   ]
  }
});

Vegeu també

Enllaços externs