IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

aka named parameter idiom o method cascading

Fluent interface

Fluent interface en enginyeria del software (software engineering) (terme cunyat per Eric Evans i Martin Fowler) és una implementació d'una API orientada a objectes que permet la creació de codi més llegible.

Normalment s'implementa utilitzant method cascading (o method chaining). Més característiques:

 • defined through the return value of a called method
 • self-referential, where the new context is equivalent to the last context
 • terminated through the return of a void context.

Resources:

Exemples

PHP

Objecte:

<?php

namespace MenuWithAuthentication\Menu;


/**
 * Class MenuItem
 * @package MenuWithAuthentication\Menu
 */
/**
 * Class MenuItem
 * @package MenuWithAuthentication\Menu
 */
class MenuItem
{
  /**
   * @var
   */
  protected $title;

  /**
   * @var
   */
  protected $role;
  /**
   * @var
   */
  protected $icon = null;
  /**
   * @var
   */
  protected $url = null;
  /**
   * @var
   */
  protected $permission;
  /**
   * @var
   */
  protected $user;

  /**
   * Current menu item
   * @var MenuItem
   */
  public static $current;

  /**
   * @var
   */
  private $id;

  /**
   * Menu item depth level
   * @var int
   */
  protected $level;

  /**
   * Menu item subitems
   * @var MenuItem[]
   */
  protected $subItems = [];

  /**
   * MenuItem constructor.
   */
  public function __construct($id)
  {

    $this->id = $id;

    if (is_null(static::$current))
    {
      static::$current = $this;
      $this->level(0);
    } else
    {
      static::$current->addItem($this);
      $this->level(static::$current->level() + 1);
    }
  }

  /**
   * Add subitem
   * @param MenuItem $item
   * @return $this
   */
  public function addItem($item)
  {
    $this->subItems[] = $item;
    return $this;
  }

  /**
   * Get or set menu item depth level
   * @param int|null $level
   * @return $this|int
   */
  public function level($level = null)
  {
    if ($level == null)
    {
      return $this->level;
    }
    $this->level = $level;
    return $this;
  }

  /**
   * @param null $title
   * @return $this
   */
  public function title($title=null)
  {
    if ($title == null) {
      return $this->title;
    }

    $this->title = $title;
    return $this;
  }

  /**
   * @param null $icon
   * @return $this
   */
  public function icon($icon=null)
  {
    if ($icon == null) {
      return $this->icon;
    }

    $this->icon = $icon;
    return $this;
  }

  /**
   * @param null $url
   * @return $this
   */
  public function url($url=null)
  {
    if ($url == null) {
      return $this->url;
    }

    $this->url = $url;
    return $this;
  }

  /**
   * @param null $role
   * @return $this
   */
  public function role($role=null)
  {
    if ($role == null) {
      return $this->role;
    }

    $this->role = $role;
    return $this;
  }

  /**
   * @param null $permission
   * @return $this
   */
  public function permission($permission=null)
  {
    if ($permission == null) {
      return $this->permission;
    }

    $this->permission = $permission;
    return $this;
  }

  /**
   * @param null $user
   * @return $this
   */
  public function user($user=null)
  {
    if ($user == null) {
      return $this->user;
    }

    $this->user = $user;
    return $this;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function __toString()
  {
    return $this->render();
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function render()
  {
    $data = array();
    $data['url'] = $this->url;
    $data['icon'] = $this->icon;
    $data['title'] = $this->title;
    $data['id'] = $this->id;
//    $data['permission'] = $this->permission;
//    $data['role'] = $this->role;
//    $data['user'] = $this->user;

    return (String) view('menu.menuitem',$data);
  }

  /**
   * Get or set menu item subitems
   *
   */
  public function items()
  {
    $old = static::$current;
    static::$current = $this;
    static::$current = $old;
    return $this;
  }
}

Ús de l'objecte:

MenuWithAuthentication::menu('home')
  ->title('Home')
  ->icon('fa-dashboard')
  ->url('/home')
  ->role('home')
  ->permission('home')
  ->user('sergitur');

//Another link
MenuWithAuthentication::menu('anotlink')
  ->title('Another link')
  ->user(5);
;

//Multilevel
MenuWithAuthentication::menu('multi')->title('Multilevel')->icon('fa-credit-card');

MenuWithAuthentication::menu('link2')->title('Link in level 2')->icon('fa-briefcase');
MenuWithAuthentication::menu('link3')->title('Link in level 2')->icon('fa-user');

MenuWithAuthentication::menu('link4')
  ->title('Últim menú')
  ->icon('fa-dashboard')
  ->url('http://www.google.com');

Vegeu també

Enllaços externs