IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configuració

about:config

Es pot accedir directament als paràmetres de configuració posant la URL:

about:config

TODO

Preferències per defecte

Restablint les preferències per defecte

Modificar les preferències

Les preferències que són modificades respecte a les preferències per defecte es guarden al fitxer prefs.js. Aquest fitxer es troba al perfil de l'usuari, per exemple:

C:\Documents and Settings\homersimpson\Datos de programa\Mozilla\Firefox\Profiles\ji3p2fir.default

Un exemple de fitxer:

# Mozilla User Preferences

/* Do not edit this file.
 *
 * If you make changes to this file while the application is running,
 * the changes will be overwritten when the application exits.
 *
 * To make a manual change to preferences, you can visit the URL about:config
 * For more information, see http://www.mozilla.org/unix/customizing.html#prefs
 */

user_pref("app.update.lastUpdateTime.addon-background-update-timer", 1285064479);
user_pref("app.update.lastUpdateTime.background-update-timer", 1285064468);
user_pref("app.update.lastUpdateTime.blocklist-background-update-timer", 1285064468);
user_pref("app.update.lastUpdateTime.microsummary-generator-update-timer", 1285064469);
user_pref("app.update.lastUpdateTime.places-maintenance-timer", 1285064511);
user_pref("app.update.lastUpdateTime.search-engine-update-timer", 1285064480);
user_pref("browser.anchor_color", "#0000FF");
user_pref("browser.display.background_color", "#C0C0C0");
user_pref("browser.display.use_system_colors", true);
user_pref("browser.migration.version", 1);
user_pref("browser.places.smartBookmarksVersion", 2);
user_pref("browser.preferences.advanced.selectedTabIndex", 1);
user_pref("browser.rights.3.shown", true);
user_pref("browser.sessionstore.resume_session_once", true);
user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.iesebre.com/");
user_pref("browser.startup.homepage_override.mstone", "rv:1.9.1.3");
user_pref("browser.visited_color", "#800080");
user_pref("extensions.enabledItems", "[email protected]:1.0,{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}:6.0.20,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.10");
user_pref("extensions.lastAppVersion", "3.6.10");
user_pref("extensions.newAddons", "{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}");
user_pref("extensions.update.notifyUser", false);
user_pref("intl.charsetmenu.browser.cache", "ISO-8859-1, UTF-8");
user_pref("network.cookie.prefsMigrated", true);
user_pref("network.proxy.ftp", "proxy.alumnat.iesebre.com");
user_pref("network.proxy.ftp_port", 3128);
user_pref("network.proxy.gopher", "proxy.alumnat.iesebre.com");
user_pref("network.proxy.gopher_port", 3128);
user_pref("network.proxy.http", "proxy.alumnat.iesebre.com");
user_pref("network.proxy.http_port", 3128);
user_pref("network.proxy.no_proxies_on", "www.iesebre.com,localhost,127.0.0.1");
user_pref("network.proxy.share_proxy_settings", true);
user_pref("network.proxy.socks", "proxy.alumnat.iesebre.com");
user_pref("network.proxy.socks_port", 3128);
user_pref("network.proxy.ssl", "proxy.alumnat.iesebre.com");
user_pref("network.proxy.ssl_port", 3128);
user_pref("network.proxy.type", 1);
user_pref("pref.browser.homepage.disable_button.current_page", false);
user_pref("privacy.cpd.siteSettings", true);
user_pref("privacy.sanitize.migrateFx3Prefs", true);
user_pref("privacy.sanitize.timeSpan", 0);
user_pref("urlclassifier.keyupdatetime.https://sb-ssl.google.com/safebrowsing/newkey", 1287656495);

També es poden modificar les preferències des del propi navegador posant com a URL

about:config

NOTA: Totes les aplicacions mozilla funcionen de forma similar, es pot posar about:config a SeaMonkey i a Thunderbird es pot anar a Tools –> Options –> Advanced –> General and press the Config Editor... button.

També us pot interessar modificar el fitxer user.js si es volen modificar preferències per a múltiples perfils.

Funcions javascript

Edit mozilla.txt to contain the preferences necessary for locking FireFox (as shown below). Note that the format should be the same as seen in the profiles prefs.js file, with one exception; user_pref needs to be replaced with

user_pref
lockPref
//
lockPref("app.update.enabled", false); (Admin needs this entry to ensure that the all.js file does not get modified by any  Firefox updates)
lockPref("network.proxy.http", "10.2.50.1");  (Defines and locks iPrism as http proxy)
lockPref("network.proxy.http_port", 3128);  (Defines and locks http proxy port at 3128)
lockPref("network.proxy.type", 1); (Signifies "Manual" proxy configuration, as opposed to auto discovery etc, see note below)
lockPref("network.proxy.no_proxies_on", "localhost, 127.0.0.1"); (Networks where proxy is not necessary, i.e., exceptions)
lockPref("network.proxy.share_proxy_settings", true); (Equivalent to the "Use proxy server for all protocols" setting)

Note: "1" in the provided example configuration (above) signifies that this is a manual proxy configuration;

0 = Direct connection, no proxy. (Default)
1 = Manual proxy configuration
2 = Proxy auto-configuration (ProxyPac)
4 = Auto-detect proxy settings

Locking preferences

Per user basis

Perfils

Podeu executar el gestor de perfils amb:

$ firefox -profilemanager

o

$ firefox -P

IMPORTANT: No es pot tenir cap finestra de Firefox oberta o simplement s'obrirà una nova finestra a no ser que poseu l'opció -no-remote:

$ firefox -P -no-remote

Per system basis

Windows

C:\Archivos de programa\Mozilla Firefox\greprefs 

Ubuntu

/etc/firefox-3.5/profile


Execució per la línia d'ordres. Paràmetres

TODO:

profile "<path>" 	Starts with profile located at the given path.
Does not apply to Mozilla Suite/SeaMonkey 1.x 	firefox.exe -profile "E:\myprofile"
P "<profile name>" 	Starts with a given profile name (profile name is case sensitive). 	firefox.exe -P 
"Joel User"
<url> 	Launches the application and opens the given URL(s). 	firefox.exe "www.mozilla.org" "www.mozillazine.org"
safe-mode 	Launches the application with extensions disabled and the default theme.
Does not apply to Mozilla Suite/SeaMonkey 1.x 	firefox.exe -safe-mode
no-remote 	Enables running multiple instances of the application with different profiles; [1] used with -P
Does not apply to Mozilla Suite/SeaMonkey 1.x 	firefox.exe -no-remote
height <value> 	Sets height of the startup window to <value>. 	firefox.exe -height 600
width <value> 	Sets width of the startup window to <value>. 	firefox.exe -width 800
ProfileManager 	Starts with Profile Manager. 	firefox.exe -ProfileManager
CreateProfile 	Create a new profile 	firefox -CreateProfile test
migration 	Starts the application with the Import Wizard
Does not apply to Mozilla Suite/SeaMonkey 1.x 	firefox -migration
console 	Starts the application with a debugging console. 	firefox.exe -console
jsconsole 	Starts with the Error Console (Javascript Console). 	firefox.exe -jsconsole
inspector <url> 	Starts with the DOM Inspector. 	firefox.exe -inspector http://www.google.com/
chrome <url> 	Loads the specified chrome. 	firefox.exe -chrome chrome://inspector/content/inspector.xul
new-window <url> 	Loads a URL in a new browser window. 	firefox.exe -new-window <url>
new-tab <url> 	Loads a URL in a new tab. 	firefox.exe -new-tab <url>
install-global-extension "<path>" 	Installs an extension globally. 	firefox.exe -install-global- 
extension "C:\Temp\extension-file.xpi" 

Safe Mode

Es pot entrar en aquest mode amb:

$ firefox -safe-mode

Aquest mode deshabilita configuracions a mida, addons, etc i és útil per a poder recuperar errors o per exemple per desinstal·lar un addon que doni problemes. Consulteu Client_Customization_Kit#Desinstal.C2.B7lar_el_addon_CCK

Customització

Temes i persones

TODO

Entorn gràfic i desenvolupament

S'utilitza un sistema basat en XML (XUL). vegeu també chrome. Consulteu:

Firefox corporatiu. Instal·lacions i configuracions massives

CCK. Client Customization Kit

Consulteu Client Customization Kit.

Modificar el instal·lador per a instal·lacions massives

Consulteu Crear_un_instal·lador_de_Firefox_a_mida i també Client_Customization_Kit#Passos_per_a_fer-ho_des_de_Windows

Instal·lació desatesa

C:\Documents and Settings\sergitur\Mis documentos\Baixades>"Firefox Setup 3.6.12.exe" -ms

Firefox kiosk i congelar Firefox

Vegeu el addon Public Fox.

També podeu consultar:

Recursos:

Extensions

IMPORTANT: La instal·lació de addons és una configuració per-user, és a dir si instal·leu un addon només el tindrà disponible l'usuari que l'ha instal·lat.Vegeu l'apartat #Instal·lar un plugin a totes els usuaris

Instal·lar un addon (extensió) a totes els usuaris

Consulteu l'exemple Client_Customization_Kit#Instal.C2.B7lar_el_addon_per_a_tots_els_usuaris que fa referència a com fer-ho per l'addon CCK.

Obsolet des de la versió 3.6

A Windows premeu Tecla Windows + R

firefox -install-global-extension c:\extension.xpi

A Ubuntu/Linux:

firefox -install-global-extension /home/sergi/guifiproxy/guifiproxy-2.5-fx+tb.xpi No vàlid per a Firefox 3.6

TODO:

A global installation will install an extension to the application directory rather than within a profile, so it will be available to all users. To perform a global installation you should not activate the .xpi installer file within your Mozilla application. Instead, download and save it to disk and ensure that you close the application completely.

Then follow one of the following options:

  * Copy the .xpi file into the <installation directory>\extensions folder. When you start your Mozilla application again, it displays an installation dialog, asking "The following items were found in your Extensions folder. Do you want to install them?"
  * Deprecated (as of Gecko 1.9.2, FF 3.6.x, TB 3.1.x): Restart your Mozilla application with the following command line arguments: 
-install-global-extension "<path-to-extension>\extname.xpi"

where "extname.xpi" is the name of the installer file. This command line option has been dropped as of Gecko 1.9.2.

Depending on the extension, each user may need to configure a globally-installed extension independently.

If you want to do a silent administrative install that immediately makes the extension available to limited users, you need either:

  * to uncompress the .xpi file yourself (as a ZIP file) to an appropriately named (extension's ID) folder. On Linux/Unix platforms you can use a helper script to determine extension IDs in an automated fashion. 
  * start Firefox as a user who has write permissions to <installation directory>\extensions and agree to have the items installed; then Firefox will uncompress the .xpi file to the extension's folder. 

Desenvolupament

Public Fox

Addon que permet bloquejar fàcilment la modificació de la configuració de Firefox.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/public-fox/

Funciona amb Firefox 4.

Per recuperar la paraula de pas/debloquejar:

"C:Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode

Anar a:

about:config

Filtrar per:

extensions.dlwatch.password

I esborrar la paraula de pas.

I poseu:

extensions.dlwatch.lock = false

FirefoxADM

http://sourceforge.net/projects/firefoxadm/develop

No compatible amb Firefox 4. Sembla que ja s'ho estan plantejant els de Firefox:

https://wiki.mozilla.org/Enterprise

Sembla que hi ha alternatives per a MSI installers i Group Policies:

http://www.frontmotion.com/Firefox/

guifiproxy

Consulteu guifiproxy

IE TAB

Només per a Windows. Permet utilitzar IE Explorer des de Firefox, fent només un clic.

XML Toolbar

Una barra d'eines que s'afegeix al Firefox i el converteix en un Editor XML.

DOM Inspector

És pot instal·lar desde synaptic (Sistema/Administració/Gestor de paquets Synaptic).

Programació web

User agent Switcher

Addon que permet canviar el User Agent de Firefox. Pot ser interessant per tal de fer-se passar per un altre navegador o aplicació.

Plugins

IMPORTANT: No confondre Plugins amb extensions (addons), són un xic diferents. Sovint personalment intercanvio les paraules sens adonar-me

Consulteu PluginsFirefox.

Cercadors

TODO: Format dels fitxers XML que permet definir cercadors

El CCK permet afegir cercadors a mida

Es pot incloure un cercador per a qualsevol wiki, per exemple aquesta! Fent clic al desplegable del buscador integrat.

TODO: Com ho fa mediawiki!!!

TODO: Cercador del DIEC al Firefox en català

Desenvolupament

Consulteu Desenvolupament Firefox


User agent

TODO: Quin és l'User Agent de Firefox

Consulteu: User agent

El addon CCK permet canviar el user-agent de Firefox. Pot ser interessant per tal de deixar només accedir a Internet els navegadors instal·lats a mida. Consulteu Squid.

Analitzar fitxers de Firefox

http://www.jwz.org/hacks/mork.pl

Cache

El podeu consultar posant la URL:

about:cache

Cal tenir que la informació que hi ha la cache pot ser utilitzada com a informació per a informàtica forense. Les versions de Firefox modernes tenen una opció per a navegar de forma privada.

També es poden trobar aplicacions i Plugins com:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2489

Cal tornar a iniciar i al menú Eines tindreu un visualitzador de la cache.

Es pot evitar la memòria cau de Firefox prement:

Ctrl+F5

D'aquesta forma per exemple es tornen a baixar les imatges.

Esborrar la cache de DNS

No sembla que hi hagi una manera de serie de esborrar la cache de DNS a Firefox (si podem però desactivar-la). També es pot instal·lar el addon:

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/clear-dns-cache/

A:

about:config

Podeu desactivar la cache de DNS afegint una entrada:

Botó Dret -> “New” -> “Integer”

I poseu:

network.dnsCacheExpiration=0

Un altre cop:

Botó Dret -> “New” -> “Integer”

I poseu:

network.dnsCacheEntries=0

Proxy

Configuració de clients Proxy

Tunning

TODO

Correu de la llista Ubuntu-es.

Modificando la configuracion de Firefox (about:config)

Antes de empezar a modificar y personalizar nuestra navegador favorito es imprescindible saber acceder a la configuracion del mismo, la configuracion de Firefox esta compuesta de una larga lista de Opciones (o keys) y sus respectivos valores. Para acceder a esta lista tipear “about:config” (sin comillas) en la barra de direcciones.

Para acceder mas rapidamente a las opciones, podemos tipear el nombre de la Opcion en el campo “Filtro”. Asi la lista que se encuentra debajo mostrara solo las que coincidan con lo tipeado en Filtro. Para modifcar el valor de las Opciones, solamente hay que hacer doble-click en el campo correspondiente. Para apreciar los cambios realizados reiniciar el navegador. Deshabilitar el pre-fetch

Firefox descarga las paginas e imagenes de enlaces que cree que veras, esto es para acelerar la experiencia de navegacion pero en el proceso consume mucha CPU y memoria RAM, lo mejor es deshabilitarlo. Acceder a la configuracion (about:config) y modificar lo siguiente:

Llave: network.prefetch-next Valor: false Limitar el uso de Memoria RAM

Firefox sin duda consume mucha memoria RAM, para solucionar esto hay que modificar la cantidad maxima de memoria que el navegador puede usar:

Llave: browser.cache.disk.capacity Valor: Dependiendo del RAM total de tu equipo. Se recomienda 15000 si tenes entre 512 y 1GB de RAM, si tenes menos usa 5000. Mejorar la descarga de paginas para usuarios con banda ancha

Firefox puede hacer mas de una conexion al servidor donde se hospeda el sitio y asi bajar varios elementos al mismo tiempo. Debes de cambiar:

Llaves: network.http.pipelining, network.http.proxy.pipelining Valor: true

Despues modificar el valor de la siguiente llave:

Llave: network.http.pipelining.maxrequests Valor: Entre 20 y 30 Boton para cerrar pestañas

Un cambio bastante molesto (para algunos) en la version 2.0, es que las pestañas (tabs) tienen un boton individual para cerrarse y a veces puede pasar que las cerremos por equivocacion, si no te gusta este cambio podes volver a como era en las versiones 1.5 (solo un boton para cerrar que se encontraba en la parte de derecha del navegador)

Llave: browser.tabs.closeButtons Valor: 0 mostrar boton de cerrar pestaña solo en la pestaña activa. Default: 1 (muestra botones para cerrar en todas las pestañas) Valor: 2 (no muestra ningun boton para cerrar pestañas) Valor: 3 (revertir a como era en firefox 1.5, este es para vos ;)) Eliminar flechas laterales en pestañas

Otro cambio molesto es el de las flechitas que aparecen a los costados de las pestañas cuando abrimos muchas pestañas… para solucionarlo hacemos los siguiente:

Llave: browser.tabs.tabMinWidth Valor: 75 (entran mas pestañas antes de que se vean las flechitas molestas de scroll) Valor: 0 (deshabilita el scroll) Default: 100 Trucos Varios

Empezar siempre con la ultima sesion:Ir al menu Herramientas > Opciones y en Principal seleccionamos la opcion: Al iniciar Firefox: “Mostrar las pestañas y ventanas abiertas la ultima vez”. Recuperar ultima pestaña cerrada: Para recuperar la ultima pestaña cerrada se presiona: Ctrl+Shift+T. Tambien podemos ver las ultimas 10 pestañas cerradas dentro del menu Historial. Atajos de teclado utiles

Borrar informacion privada: Ctrl+Shift+Supr Las pestañas: cerrar: ctrl+w, nueva: ctrl+t, siguiente: ctrl+tab, anterior: ctrl+shift+tab, seleccion: ctrl+[1..9] Buscar en la pagina: Hay un Quick Find automatico, pero no tiene siguiente ni anterior, entonces es necesario realizar un ctrl+f o F3. Ver el codigo fuente: ctrl+U, tambien se puede seleccionar cierta parte de la pagina y con click derecho se elige: Ver codigo fuente. Autocompletar dominios: En la barra de direcciones escribir el nombre de la pagina y luego presionar Ctrl+Enter para completar con .com, Shift+Enter para .net y Ctrl+Shift+Enter para .org Tips varios

¿Usas AdBlock? Cambialo por AdBlock Plus, una extension mejor, optimizada y que consume menos memoria.

Si usas IETab estas cargando Internet Explorer y su motor de render dentro de Firefox, por lo tanto, mas consumo de RAM.

Desactivar Java desmarcando la casilla (Java, que no JavaScript). Herramientas > Opciones > Contenido > Activar Java.

Quitar las extensiones que no uses o que no sean realmente utiles ya que tambien consumen una importante cantidad de recursos.

Con todo esto tu Firefox tiene que dejar de navegar y empezar a volar (!).


NTLM autentication

Permet entrar automàticament a certes URL amb l'autenticació de domini de Windows/Samba?

TroubleShooting. Resol·lució de problemes

No funciona el teclat correctament a Windows (teclat en americà)

Cal tenir en compte que la combinació de tecles:

Alt+Shift

A Windows canvia el tipus de teclat (va rotant per tots els tipus de teclats possibles). Com per a la mediawiki Atl+Shift+S es guardar es fàcil equivocar-se i canviar el idioma.

Desactivar els avisos d'auto certificats SSL

Aneu a:

about:config

Posar:

browser.ssl_override_behavior = 2

i

browser.xul.error_pages.expert_bad_cert = true

El port s'ha restringit per motius de seguretat | Access to the port number given has been disabled for security reasons

Firefox bloca l'accés aport no habituals... Si obteniu aquest error però el port és correcte heu de:

 1. Podeu about:config a la barra d'adreces del firefox
 2. Botó dret > Nou->Cadena
 3. Afegiu la cadena network.security.ports.banned.override i el nom del port
 4. o network.security.ports.banned.override a 1-65535 si voleu obrir tots els ports


Recursos:

Firefox no es deixa iniciar per a un usuari específic

Heu de mirar la carpeta:

.mozilla/firefox

De la home de l'usuari (per exemple /home/sergi). Busqueu una carpeta que acabi en .default com per exemple:

vkuuxfit.default

El codi vkuuxfit és aleatori i es genera al crear el perfil de cada usuari. Una solució a lo bestia és eliminar aquesta carpeta:

$ sudo rm -rf vkuuxfit.default

I provocar que el perfil es torni a crear en la següent execució de Firefox. Si l'únic que voleu fer es que us deixa tornar a iniciar el Firefox elimineu els fitxers de lock.

$ cd vkuuxfit.default
$ rm lock

Vegeu també

Enllaços externs