IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Fingerprint SSH del servidor: 02:7d:47:e9:de:d3:a7:e2:95:f1:2a:d9:06:ff:92:a8 | Fingerprint SSL/HTTPS del certificat del servidor: 71:F2:B9:5E:87:C3:21:67:99:4E:A3:35:CC:15:EB:8F:E5:D6:A5:51


Vegeu funcions criptogràfiques de hash