IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Consulteu: LPI_109.1._Fonaments_dels_protocols_d'Internet#Xarxes_TCP.2FIP

Família de protocols OSI

Nivell 1 OSI. Nivell físic


Nivell 2 OSI.Nivell d'enllaç

Consulteu l'article Nivell d'enllaç, interfície de xarxa, Ethernet.


Subcapa MAC


Sucapa LLC

Logical Link Control


Nivell 3 OSI.Nivell de xarxa

Consulteu l'article Nivell de xarxa. Routers.


Nivell 4 OSI.Nivell de transport

Consulteu l'article Nivell de Transport. Firewalls, NAT.


Nivell 5 OSI. Nivell de presentació


Nivell 6 OSI.Nivell de sessió


Nivell 7 OSI.Nivell aplicació


Família de protocols TCP/IP

Nivell 1 TCP/IP.Nivell Interfície de xarxa

Nivell 2 TCP/IP.Nivell Internet

Nivell 3 TCP/IP.Nivell Transport

Nivell 4 TCP/IP.Nivell Aplicació

Recursos