IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

El patró de disseny de Factoria en object-oriented programming (OOP) és un objecte que crea altres objectes. L'objectiu és:

 • creates objects without exposing the instantiation logic to the client.
 • refers to the newly created object through a common interface

El Factory Method pattern defineix una interfície en temps d'execució (runtime) per a crear un objecte. Se l'anomena factoria per que és capaç de crear varios tipus d'objectesense necessariament saber quin tipus d'objectes crea ni com crear-los.

I per què?:

Resources

Exemple explicant els beneficis

Primera raó Keep things DRY, vegeu la següent classe:

class A{
  public $classb;
  public $classc;
  public function __construct($classb, $classc)
  {
     $this->classb = $classb;
     $this->classc = $classc;
  }
 }

Cada cop que hem de crear un objecte de la classe hem d'executar el codi:

$obj = new ClassA(new ClassB, new Class C);

Sembla doncs una bona raó crear una factoria:

class Factory{
  public function build()
  {
    $classc = $this->buildC();
    $classb = $this->buildB();
    return $this->buildA($classb, $classc);

  }
public function buildB()
  {
    return new ClassB;
  }

  public function buildC()
  {
    return new ClassC;
  }

I per crear l'objecte només cal:

$factory = new Factory;
$obj   = $factory->build();

Imagineu com el exemple encara és més clar si els objectes B i C també depenguessin d'altres objectes...

Resources

Exemples de factories

Una implementació senzilla:

class Factory {
 public static function create($name, $config)
 {
  if (class_exists($name))
  {
   return new $name($config);
  }
 }
}

Una implementació més completa:

<?php
class ProductFactory
{
  public static function build($type) {
    // assumes the use of an autoloader
    $product = "Product_" . $type;
    if (class_exists($product)) {
      return new $product();
    }
    else {
      throw new Exception("Invalid product type given.");
    }
  } 
}

Vegeu també

Enllaços externs