IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

PHP

Laravel

Laravel Facades

Javascript

We use facades all the time in Javascript:

Backbone.Model.prototype.save
Backbone.History
$(document).ready(func);
$.ajax(options);
$('input').val(newVal);

Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs