IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

FAI són les inicials de Fully Automated Installation, un sistema que permet automatitzar la instal·lació de sistemes operatius Debian (Ubuntu) per xarxa utilitzant PXE. Vegeu també Sistemes_automàtics_d'instal·lació.

Introducció

FAI és un sistema no interactiu que permet instal·lar, configurar a mida i gestionar sistemes Linux ja siqui en màquines reals, entorns de màquines virtuals o chroots. Es pot aplicar tant a petites xarxes com a grans clusters de màquines (vegeu p. ex. Beowulf). Amb FAI es pot agafar un conjunt de màquines i en pocs minuts tenir un sistema Linux instal·lat i configurar en totes aquestes màquines.

FAI es basa en la distribució Debian GNU/Linux i una col·leció de scripts de bash i perl que gestionen el procés de instal·lació. Els canvis a la configuració de les màquines es pot realitzar amb cfengine, shell, Perl i expect scripts.

Alguns termes que s'utilitzen sovint amb FAI són:

 • install server: És la màquina que té el paquet fai-server instal·lat i que proporciona els serveis als clients fai. aka faiserver.
 • install client: és una màquina que serà instal·lada utilitzant fai.
 • configuration: aka espai de configuració. És el lloc on es troben els detalls de com s'instal·laran les màquines. Inclou informació com la distribució del disc dur, fitxers locals de configuració, paquets de programari, i altres configuracions com impressores, zona horària, etc.
 • nfsroot: És un sistema de fitxers que es troba al servidor. Aquest sistema de fitxers és el que utilitzant tots els clients (el carreguen per PXE i accedeixen per NFS)

Com funciona FAI

The install client which will be installed using FAI, is booted via network card or from CD or USB stick. It gets an IP address and boots a Linux kernel which mounts its root file system via NFS from the install server. After the kernel is loaded, the FAI startup script performs the automatic installation which doesn't need any interaction. First, the hard disks will be partitioned, file systems are created and then software packages are installed. After that, the new installed operating system is configured to your local needs using some scripts. Finally the new operating system will be booted from the local disk.

The details of how to install the computer (the configuration) are stored in the configuration space on the install server. Configuration files are shared among groups of computers if they are similar using the class concept. So you need not create a configuration for every new host. Hence, FAI is a scalable method to install a big cluster with a great number of nodes.

FAI can also be used as a network rescue system. You can boot your computer, but it will not perform an installation. Instead it will run a fully functional Debian GNU/Linux without using the local hard disks. Then you can do a remote login and backup or restore a disk partition, check a file system, inspect the hardware or do any other task.


Característiques

TODO

 • A fully automated installation can be performed.
 • Very quick unattended installation.
 • Update of running systems without re-installation.
 • Easy creation of a virtualization environment or a chroot
 • Hosts can boot from network card, CD, USB stick.
 • Simple creation of the CD and USB stick.
 • PXE with DHCP and BOOTP boot methods are supported.
 • Lilo and grub support.
 • ReiserFS, ext3 and XFS file system support.
 • Software RAID and LVM support.
 • Automatic hardware detection.
 • Remote login via ssh during installation process possible.
 • Two additional virtual terminals available during installation.
 • All similar configurations are shared among all install clients.
 • Log files for all installations are saved to the installation server.
 • Shell, Perl, expect and cfengine scripts are supported for the configuration setup.
 • Access to a Debian mirror via NFS, FTP or HTTP.
 • Can be used as a rescue system.
 • Flexible system through easy class concept.
 • Diskless client support.
 • Easily add your own functions via hooks.
 • Easily change the default behavior via hooks.

Tecnologies empleades

 • debootstrap: Aquesta comanda permet instal·lar un sistema de fitxer Linux des de zero utilitzant la línia d'ordres. Es connecta als repositoris de la distribució per a tal d'aconseguir els paquets necessaris.
 • NFS: Un cop arrancat el sistema per xarxa, finalment cal obtenir el sistema final. A aquest sistema li anomenarem el nfsroot per que si accedeix per NFS.
 • DHCP: s'utilitza el servidor de DHCP de la ISC. Cal tenir en compte que tot i que s'instal·la (si encara no el tenieu instal·lat) no es configura. També cal tenir en compte si teniu instal·lats altres sistemes amb DHCP i si teniu instal·lades altres aplicacions com FOG o clonezilla. En aquests casos la configuració ha de ser molt acurada per respectar tots els sistemes existents.
 • tftp: El servidor trivial de FTP es utilitzat per PXE per tal d'obtenir el nucli (kernel) i el initrd per tal de fer l'arrancada inicial per xarxa. El servidor de tftp utilitzar és tftpd-hpa, que es configura utilitzant el superservidor inetd (openbsd-inetd)
 • syslinux: Principalment el que s'utilitza és pxelinux.
 • Perl: la majoria de programes estan fets en Perl.
 • Configuration espace: L'espai de configuració dels clients pot ser accessible per NFS però també per facilitar la seva gestió es pot guardar a una eina de gestió de versions. FAI suport CVS, Subversion o GIT

Debian Mirror

Pot ser molt recomanable per tal de fer les instal·lacions automàtiques més ràpides disposar d'un mirror local. Consulteu Debian Mirror

Paquets

Als repositoris podeu trobar els següents paquets:

$ sudo apt-get install fai-         <-- Tabuleu dos cops
fai-client     fai-doc      fai-nfsroot    fai-quickstart   fai-server     fai-setup-storage

On:

 • fai-client: és la part client de FAI. És una dependència del servidor
 • fai-server: Conté la part servidora de FAI.
 • fai-quickstart: és un paquet tonto (sense contingut de per si) que el que fa és instal·lar totes les dependències necessàries
 • fai-doc: conté la documentació de FAI
 • fai-setup-storage: prepara de forma automàtica els dispositius d'emmagatzemament. També és una dependència del servidor.

IMPORTANT: Els paquets de FAI els podeu trobar als repositoris oficials de Ubuntu, però les últimes versions les podeu obtenir del repositori:

deb http://fai-project.org/download squeeze koeln

Per instal·lar la clau GPG:

$ sudo su
# gpg -a --recv-keys AB9B66FD; gpg -a --export AB9B66FD | apt-key add -

Recursos:

Instal·lació

És un paquet que s'instal·la també al instal·lar el paquet fai-quickstart. En una Ubuntu 11.10 acabada de instal·lar:

$ sudo apt-get install fai-server
...
S'instal·laran els següents paquets extres:
cfengine2 debconf-utils debootstrap fai-client fai-setup-storage isc-dhcp-server libapt-pkg-perl 
libcrypt-passwdmd5-perl libevent-2.0-5 libfile-copy-recursive-perl libgssglue1 liblinux-lvm-perl 
libnfsidmap2 libparse-recdescent-perl libproc-daemon-perl libproc-processtable-perl libtirpc1 mdadm 
nfs-common nfs-kernel-server openbsd-inetd postfix rpcbind syslinux-common tftpd-hpa update-inetd
...

De fet el paquet fai-quickstart només instal·la com a extres:

$ sudo apt-get install fai-quickstart 
...
S'instaŀlaran els següents paquets extres:
 apt-move fai-doc genisoimage


Fitxers instal·lats

$ dpkg -L fai-client 
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/ainsl
/usr/bin/fai-class
/usr/bin/fai-do-scripts
/usr/bin/fai-debconf
/usr/bin/device2grub
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/fai-client
/usr/share/doc/fai-client/README
/usr/share/doc/fai-client/copyright
/usr/share/doc/fai-client/THANKS
/usr/share/doc/fai-client/QUESTIONNAIRE
/usr/share/doc/fai-client/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/fai-client/FAQ
/usr/share/doc/fai-client/changelog.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/fai-do-scripts.1.gz
/usr/share/man/man1/fai-debconf.1.gz
/usr/share/man/man1/fai-class.1.gz
/usr/share/man/man1/ainsl.1.gz
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/fai.8.gz
/usr/share/man/man8/install_packages.8.gz
/usr/share/man/man8/fcopy.8.gz
/usr/share/man/man8/fai-statoverride.8.gz
/usr/share/man/man8/ftar.8.gz
/usr/lib
/usr/lib/fai
/usr/lib/fai/list_disks
/usr/lib/fai/mkramdisk
/usr/lib/fai/get-boot-info
/usr/lib/fai/subroutines
/usr/lib/fai/get-config-dir-nfs
/usr/lib/fai/get-config-dir-svn
/usr/lib/fai/fai-divert
/usr/lib/fai/get-config-dir-file
/usr/lib/fai/get-config-dir-cvs
/usr/lib/fai/fai-savelog
/usr/lib/fai/fai-savelog-ftp
/usr/lib/fai/updatebase
/usr/lib/fai/get-config-dir-hg
/usr/lib/fai/prcopyleft
/usr/lib/fai/get-config-dir-git
/usr/lib/fai/get-config-dir
/usr/lib/fai/check_status
/usr/sbin
/usr/sbin/install_packages
/usr/sbin/setup_harddisks
/usr/sbin/fcopy
/usr/sbin/ftar
/usr/sbin/fai
/usr/sbin/fai-statoverride
/etc
/etc/fai
/etc/fai/fai.conf
$ dpkg -L fai-server 
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/fai-mirror
/usr/bin/faimond-gui
/usr/share
/usr/share/fai
/usr/share/fai/menu.lst
/usr/share/fai/pixmaps
/usr/share/fai/pixmaps/fail.gif
/usr/share/fai/pixmaps/minor.gif
/usr/share/fai/pixmaps/ok.gif
/usr/share/fai/pixmaps/bar.gif
/usr/share/fai/pixmaps/small
/usr/share/fai/pixmaps/warning.gif
/usr/share/fai/pixmaps/begin.gif
/usr/share/doc
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/fai-mirror.1.gz
/usr/share/man/man1/faimond-gui.1.gz
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/make-fai-nfsroot.8.gz
/usr/share/man/man8/fai-setup.8.gz
/usr/share/man/man8/dhcp-edit.8.gz
/usr/share/man/man8/faimond.8.gz
/usr/share/man/man8/fai-chboot.8.gz
/usr/share/man/man8/fai-cd.8.gz
/usr/sbin
/usr/sbin/fai-chboot
/usr/sbin/fai-setup
/usr/sbin/faimond
/usr/sbin/make-fai-nfsroot
/usr/sbin/fai-cd
/usr/sbin/dhcp-edit
/var
/var/log
/var/log/fai
/etc
/etc/fai
/etc/fai/grub.cfg
/etc/fai/menu.lst
/etc/fai/make-fai-nfsroot.conf
/etc/fai/live.conf
/etc/fai/apt
/etc/fai/apt/sources.list
/etc/fai/NFSROOT
/sbin
/sbin/fai-start-stop-daemon
/usr/share/doc/fai-server
$ dpkg -L fai-setup-storage 
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/fai
/usr/share/fai/setup-storage
/usr/share/fai/setup-storage/Parser.pm
/usr/share/fai/setup-storage/Fstab.pm
/usr/share/fai/setup-storage/Volumes.pm
/usr/share/fai/setup-storage/Sizes.pm
/usr/share/fai/setup-storage/Exec.pm
/usr/share/fai/setup-storage/Commands.pm
/usr/share/fai/setup-storage/Init.pm
/usr/share/doc
/usr/share/doc/fai-setup-storage
/usr/share/doc/fai-setup-storage/copyright
/usr/share/doc/fai-setup-storage/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/fai-setup-storage/changelog.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/setup-storage.8.gz
/usr/lib
/usr/lib/fai
/usr/lib/fai/disk-info
/usr/lib/fai/fai-vol_id
/usr/sbin
/usr/sbin/setup-storage
$ dpkg -L fai-quickstart 
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/lintian
/usr/share/lintian/overrides
/usr/share/lintian/overrides/fai-quickstart
/usr/share/doc
/usr/share/doc/fai-quickstart

Ordres

/usr/sbin/install_packages

/usr/sbin/setup_harddisks

/usr/sbin/fcopy

/usr/sbin/ftar

/usr/sbin/fai

/usr/sbin/fai-statoverride

fai-mirror

faimond-gui

$ faimond-gui 
Can't locate Tk.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.12.4 /usr/local/share/perl/5.12.4 /usr/lib/perl5 
/usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.12 /usr/share/perl/5.12 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/bin/faimond-gui line 29.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/bin/faimond-gui line 29.

Cal instal·lar:

$ sudo apt-get install perl-tk

Aleshores un altre error:

$ sudo faimond-gui 
Can't open input file. at /usr/bin/faimond-gui line 142.

fai-chboot

Es tracta d'un executable Perl:

$ file /usr/sbin/fai-chboot
/usr/sbin/fai-chboot: a /usr/bin/perl script text executable

Que serveix per a configurar l'arrancada per PXE. Segons el manual:

$ man fai-chboot
fai-chboot(8)

NAME
   fai-chboot - manage the network boot configuration files

SYNOPSIS
   fai-chboot [OPTION]... KERNELNAME HOST...
   fai-chboot -l[e|d|t|o|g] [PATTERN]
   fai-chboot -e HOST...
   fai-chboot -d HOST...
   fai-chboot -c HOST|TEMPLATE HOST|TEMPLATE...
   fai-chboot -i [OPTION]... HOST...
   fai-chboot -I [OPTION]... HOST...

DESCRIPTION
   This command creates the configuration files for network booting using pxelinux and DHCP.

   KERNELNAME is the file name of the kernel that will be booted. This kernel will mount the root filesystem via NFS. You can add
   additional kernel parameters and define some FAI specific flags. For each host one configuration file is created. The file name of
   the configuration file is its IP address in upper case hexadecimal. HOST can be a host name, an IP address or the keyword
   "default".

OPTIONS
   -B   Set default values for FAI_FLAGS. This is the same as -f verbose,sshd,reboot

   -c   Copy an existing config file to one or more hosts or templates and enable them for network booting.

   -C CFDIR
       Use CFDIR as the configuration directory. Default is /etc/fai. You can also set the environment variable FAI_ETC_DIR.

   -D DIR Set the directory for the network boot configuration to DIR. The default value is /srv/tftp/fai/pxelinux.cfg/.

   -d   Disable network booting for HOST. This renames the config file adding the suffix .disable to it.

   -e   Reenable network booting for HOST. This renames the config file removing the suffix .disable from it, so the next time it
       uses the PXE configuration.

   -f fai_flags
       Set FAI_FLAGS. The flags must be comma separated.

   -F   Set default values for FAI_FLAGS. This is the same as -f verbose,sshd,createvt

   -h   Show simple help and version.

   -i   Set parameters for booting the FAI install kernel (proper initrd, boot from nfs). This does not set FAI_ACTION

   -I   Same as -i but also sets FAI_ACTION=install. So a fully automatic installation will be performed. ATTENTION! This will
       erase most of the data on the local disks of the install clients.

   -k parameters
       Set kernel append parameters.

   -l   List the configuration for all hosts in short format. If PATTERN is given, list only hosts matching PATTERN. Lists host‐
       name, FAI_ACTION, kernel name and IP address in hex. Use -le, to list only enabled hosts, -ld to list only disabled hosts,
       -lt to list only templates, -lo to list only hosts that do not match any of the previous categories, and -lg to list the
       configuration for all hosts, sorted and ordered by groups (enabled, disabled, templates, others). Note that a combination
       of multiple -l options is not supported and that in listing mode no other action will be performed.

   -L   List the configuration for all hosts. Also list the kernel append parameters. If PATTERN is given, list only hosts match‐
       ing PATTERN.

   -n   Do not create configuration but show what would be done. This also enables the verbose flag.

   -o   Do localboot via PXE. Do not boot via network card, but use next boot device which is specified in the BIOS. Normally this
       is the local disk.

   -p   Preserve existing config files. The default is to overwrite an existing config file.

   -P   Add the pxelinux option IPAPPEND 3 to the config file. This will add two variables to the kernel command line, that are
       also defined as variables inside FAI.

       Example:
         BOOTIF=01-08-00-27-12-34-56
         ip=123.45.9.99:123.45.9.11:123.45.9.254:255.255.255.128

   -s SUFFIX
       Use SUFFIX to determine which kernel and initrd to use.

   -S   Same as -i but also sets FAI_ACTION=sysinfo.

   -u URL Set FAI_CONFIG_SRC to URL. If not set the value from fai.conf inside the nfsroot will be used.

   -v   Create verbose output.

EXAMPLES
   fai-chboot -l
       List the configuration for all hosts.

   fai-chboot -iFv atom02 atom03 dom kueppers
       The hosts atom02, atom03, dom and kueppers will boot the FAI install kernel. FAI_ACTION will not be set unless specified
       with option -k or -I. You can also use the script class/LAST.var on the install server to set FAI_ACTION.

   fai-chboot -FSv atom02
       The host atom02 will boot the FAI install kernel but with FAI_ACTION sysinfo.

   fai-chboot -IBv atom02
       The host atom02 will be installed. ATTENTION! All data on the local hard disks are lost in most cases, because we want to
       install a new system. After the installation the host automatically reboots.

   fai-chboot -v atom-localboot atom03
       Next time atom03 will boot the kernel atom-localboot.

   fai-chboot -vS -s2.6.18-4-amd64 faiserver
       Booting kernel vmlinuz-2.6.18-4-amd64
       append initrd=initrd.img-2.6.18-4-amd64 ip=dhcp

       faiserver has 1.2.3.4 in hex 01020304
       Writing file /srv/tftp/fai/pxelinux.cfg/01020304 for faiserver

   fai-chboot -IFv -u nfs://faiserver/srv/fai/clusterconf node03
       node03 will be installed using the configuration space /srv/fai/clusterconf, which is mounted from faiserver via NFS.

   fai-chboot memtest86+ atom02
       The host atom02 will boot the memory test. Install the package memtest86+ and copy the executable memtest86+.bin to
       /srv/tftp/fai without the .bin suffix.

   fai-chboot -o default
       All hosts, that do not have a PXE configuration for their IP-address will do a localboot, i.e. booting from local disk.

   fai-chboot -vc lenny64 james007
       This command will tell the host james007 to use the template called lenny64. Beforehand, you have to manually create the
       template and save it to /srv/tftp/fai/pxelinux.cfg/lenny64.tmpl.

NOTES
   Currently only PXE boot is supported. BOOTP configuration can be managed using the tlink utility.

SEE ALSO
   fai-mirror(1)

   /usr/share/doc/syslinux/pxelinux.doc.gz
       The pxelinux documentation.

   This program is part of FAI (Fully Automatic Installation). See the FAI manual for more information on how to use fai-chboot. The
   FAI homepage is http://fai-project.org.

AUTHOR
   Thomas Lange <[email protected]>

FAI 4                             25 June 2010                         fai-chboot(8)


$ sudo fai-chboot -IFv demohost
Booting kernel vmlinuz-2.6.32-5-486
append initrd=initrd.img-2.6.32-5-486 ip=dhcp 
  FAI_FLAGS=verbose,sshd,createvt

demohost has 192.168.0.151 in hex C0A80097
Writing file /srv/tftp/fai/pxelinux.cfg/C0A80097 for demohost

El resultat d'aquesta comanda és el fitxer:

$ cat /srv/tftp/fai/pxelinux.cfg/C0A80097 
# generated by fai-chboot for host demohost with IP 192.168.0.151
default fai-generated 

label fai-generated
kernel vmlinuz-2.6.32-5-486
append initrd=initrd.img-2.6.32-5-486 ip=dhcp root=/dev/nfs nfsroot=/srv/fai/nfsroot boot=live FAI_FLAGS=verbose,sshd,createvt 
FAI_ACTION=install

Podeu consultar les màquines configurades amb:

$ fai-chboot -l
demohost          C0A80097       install vmlinuz-2.6.32-5-486

També es poden activar altres màquines amb altres accions:

$ sudo fai-chboot -FSv atom02

En aquest cas la màquina atom02 arrancararà FAI amb l'acció (variable FAI_ACTION) sysinfo

$ sudo fai-chboot -IBv atom02

The host atom02 will be installed. ATTENTION! All data on the local hard disks are lost in most cases, because we want to install a new system. After the installation the host automatically reboots.

$ sudo fai-chboot -v atom-localboot atom03

Next time atom03 will boot the kernel atom-localboot.

$ fai-chboot -vS -s2.6.18-4-amd64 faiserver

Booting kernel vmlinuz-2.6.18-4-amd64

       append initrd=initrd.img-2.6.18-4-amd64 ip=dhcp
       faiserver has 1.2.3.4 in hex 01020304
       Writing file /srv/tftp/fai/pxelinux.cfg/01020304 for faiserver
$ sudo fai-chboot -IFv -u nfs://faiserver/srv/fai/clusterconf node03

node03 will be installed using the configuration space /srv/fai/clusterconf, which is mounted from faiserver via NFS.

$ sudo fai-chboot memtest86+ atom02

The host atom02 will boot the memory test. Install the package memtest86+ and copy the executable memtest86+.bin to /srv/tftp/fai without the .bin suffix.

$ fai-chboot -o default

All hosts, that do not have a PXE configuration for their IP-address will do a localboot, i.e. booting from local disk.

$ fai-chboot -vc lenny64 james007

This command will tell the host james007 to use the template called lenny64. Beforehand, you have to manually create the template and save it to /srv/tftp/fai/pxelinux.cfg/lenny64.tmpl.

fai-setup

Es tracta d'un script de bash que s'encarrega de crear el directori NFSROOT i configurar NFS i altres tasques inicials per a la configuració. Només s'executa un cop o cada cop que es modifica el fitxer /etc/fai/fai.conf. De fet aquest fitxer és el fitxer de configuració en que es basa fai-setup.

Podeu veure un exemple de com s'utilitza l'ordre a:

Exemple ràpid de configuració

Cada cop que s'executa fai-setup podeu consultar el resultat de les tasques realitzades al fitxer de log:

/var/log/fai/fai-setup.log

El manual:

$ man fai-setup
fai-setup(8)                                                         fai-setup(8)

NAME
   fai-setup - Setup script for Fully Automatic Installation (FAI)

SYNOPSIS
   fai-setup

DESCRIPTION
   Fully Automatic Installation (FAI) is used to provide unattended installation of Debian GNU/Linux operating systems with a very
   flexible class-based system. fai-setup is a shell script written for FAI to create the initial NFSROOT directory, add that direc‐
   tory to the NFS exports configuration file (/etc/exports), prepare the files as necessary to create the network boot floppy disk,
   and create the initial fai user that is used for copying over the installation logs to a centralized directory on the server.
   make-fai-nfsroot(8) is called to create the initial NFS root directory.

   fai-setup should be called after each change to /etc/fai/fai.conf.

OPTIONS
   All options are also passed to make-fai-nfsroot.

   -C CFDIR
       Use CFDIR as configuration directory. Default is /etc/fai. You can also set the environment variable FAI_ETC_DIR.

   -e   Expert mode. Do not add entries to /etc/export and do not restart the nfs nserver.

SEE ALSO
   This program is part of FAI (Fully Automatic Installation). See the FAI manual for more information on how to use fai-setup. The
   FAI homepage is http://fai-project.org.
   make-fai-nfsroot(8), exports(5)

FILES
   /etc/fai/fai.conf
       The FAI configuration file.
   /etc/fai/make-fai-nfsroot.conf
       The configuration file for make-fai-nfsroot.
   /etc/exports
       The NFS configuration file for exported filesystems.

AUTHOR
   Thomas Lange <[email protected]>

faimond

make-fai-nfsroot

És l'ordre que s'encarrega de crear el anomenat NFS-ROOT de FAI.

Normalment es crea utilitzant l'ordre fai-setup, que al seu cop executa l'ordre make-fai-nfsroot tal i com podeu veure al fitxer de log:

/var/log/fai/fai-setup.log

Per més informació consulteu el manual:

$ man make-fai-nfsroot
make-fai-nfsroot(8)                                                              make-fai-nfsroot(8)

NAME
   make-fai-nfsroot - create the FAI nfsroot directory

SYNOPSIS
   make-fai-nfsroot [options]

DESCRIPTION
   Create the FAI nfsroot directory as pointed by $NFSROOT in the config_file. This directory is necessary for the installation of Debian on remote clients using the
   FAI package. The config_file location is discussed in the OPTIONS below.

   The exit code returned is 0 if all commands to build the root directory exited successfully and >0 if an error occurs.

OPTIONS
   -B BASETGZ
       Use specified BASETGZ file as base.tgz for the nfsroot. This avoids calling debootstrap and therefore reduces the buildtime for the nfsroot.

   -C CFDIR
       Use CFDIR as configuration directory. Default is /etc/fai. You can also set the environment variable FAI_ETC_DIR.

   -f config_file
       Not supported any more. Use option -C instead.

   -K   Remove all kernels from NFSROOT. This is the same as calling aptitude purge ~nlinux-image inside the nfsroot.

   -k   Install additional packages defined in /etc/fai/NFSROOT into the nfsroot. Also copies all kernels from the nfsroot to the directory $TFTPROOT.

   -p   Preserve ssh keys. This will preserve the whole .ssh directory of the root account inside the nfsroot.

   -U   Do not divert update-initramfs during build of the nfsroot. This will slow down the creation process a bit. Use it in case of missing initrd inside the nfs‐
       root or when Ubuntu fails if the diversion exists.

   -v   Create verbose output on stdout.

   -h   Show simple help.

   -r   Attempt to recover a previously failed run of this command.

NOTES
   If you do not use NFS, you may still use the NFSROOT directory as a staging point for building the base installation tarball.

RECOVERY
   CAUTION!  This is an advanced feature. You should be willing to open up an editor and browse the make-fai-nfsroot code to understand what each task does and how
   your use of the recovery option can be impacted by fiddling around with the stamp files.

   You can call make-fai-nfsroot with the '-r' option to attempt a recovery of a previous run. As tasks are completed, stamp files are generated in /var/run/fai/make-
   fai-nfsroot.  As each task is called in recovery mode, the stamp file is checked. If it exists, the task is skipped. This will save you much time during your ini‐
   tial install and debug phase. It is not a very sophisticated mechanism but it can help you on updating the nfsroot as well. For example, if you want to update the
   kernel that is installed, remove the following stamp files: install_kernel_nfsroot_stamp, setup_bootp_stamp, setup_dhcp_stamp.

   The order in which the stamp files are created are as follows:

   call_debootstrap_stamp
       Debootstrap was called successfully.

   create_base_stamp
       Created after successfully calling debootstrap plus a couple of other tasks.

   upgrade_nfsroot_stamp
       The packages in $NFSROOT have successfully been upgraded with apt.

   add_packages_nfsroot_stamp
       New packages have been installed with apt as specified by the $NFSPACKAGES environment variable in /etc/fai/fai.conf.

   copy_fai_files_stamp
       FAI copies a base of files to the NFSROOT directory.

   setup_ssh_stamp
       The SSH environment is set up. You could probably remove this stamp alone to refresh your ssh setup.

   create_nfsroot_stamp
       This stamp file is created when all the preceeding steps have been taken. You have a base nfsroot directory. All you need now is the kernel and the BOOTP or
       DHCP setup.

   install_kernel_nfsroot_stamp
       The kernel you specified in $KERNELPACKAGE has been installed.

   setup_bootp_stamp | setup_dhcp_stamp
       Your kernel was either BOOTP or DHCP. The appropriate setup has been completed.

SEE ALSO
   exports(5), nfsd(8), fai-setup(8)

   This program is part of FAI (Fully Automatic Installation). See the FAI manual for more information on how to use make-fai-nfsroot. The FAI homepage is http://fai-
   project.org.
FILES
   /etc/fai/fai.conf
       The FAI configuration file.
   /etc/fai/make-fai-nfsroot.conf
       The configuration file for make-fai-nfsroot.
   /etc/fai/nfsroot-hooks/
       Directory containing shell scripts to be sourced at the end of make-fai-nfsroot for additional configuration of the nfsroot. Can be changed with NFS‐
       ROOT_HOOKS.
   /etc/fai/apt/sources.list
       Copy this file to the NFSROOT.
   /var/run/fai/make-fai-nfsroot/*-stamp
       Stamp files used for recovery.

AUTHOR
   Thomas Lange <[email protected]>

fai-cd

dhcp-edit

fai-start-stop-daemon

setup-storage

Configuració

Fitxers de configuració

$ ls /etc/fai
apt fai.conf make-fai-nfsroot.conf menu.lst NFSROOT

/etc/fai/fai.conf

El fitxer per defecte que us proporciona FAI és:

$ cat /etc/fai/fai.conf
# $Id: fai.conf 4568 2007-09-13 10:21:58Z lange $ 

# /etc/fai/fai.conf -- configuration for FAI (Fully Automatic Installation)

# Access to Debian mirror via NFS mounted directory
# If FAI_DEBMIRROR is defined, install clients mount it to $MNTPOINT
#FAI_DEBMIRROR=yournfs debianmirror:/path/to/debianmirror

# LOGUSER: an account on the install server which saves all log-files
# and which can change the kernel that is booted via network.
# Configure .rhosts for this account and PAM, so that root can log in
# from all install clients without password. This account should have
# write permissions for /srv/tftp/fai. For example, you can use write
# permissions for the group linuxadm. chgrp linuxadm /srv/tftp/fai;chmod
# g+w /srv/tftp/fai. If the variable is undefined, this feature is disabled.
# Define it, to enable it, eg. LOGUSER=fai
LOGUSER=

# set protocol type for saving logs. Values: ssh, rsh, ftp
FAI_LOGPROTO=ssh

# the configuration space on the install server
FAI_CONFIGDIR=/srv/fai/config 

# how to access the fai config space
# default if undefined here: nfs://`hostname`/$FAI_CONFIGDIR
# supported URL-types: nfs, file, cvs, cvs+ssh, svn+file, svn+http,
# git, git+http, 
#FAI_CONFIG_SRC=nfs://yourservername$FAI_CONFIGDIR

# the following variables are read only for most users

# mount point where the mirror will be mounted
MNTPOINT=/media/mirror

# the local configuration directory on the install client
FAI=/var/lib/fai/config

Les variables importants són:

Si no es defineix la variable FAI_CONFIG_SRC aleshores el seu valor per defecte és:

nfs://`hostname`/$FAI_CONFIGDIR

NOTA: Observeu la importància de tenir DNS o sinó poseu la IP, ja que els clients accediran al servidor de NFS pel nom de la màquina i per tant ha d'estar configurada al vostre servidor de DNS

/etc/fai/make-fai-nfsroot.conf

$ cat make-fai-nfsroot.conf
# these variables are only used by make-fai-nfsroot(8)
# here you can use also variables defined in fai.conf

# directory on the install server where the nfsroot for FAI is
# created, approx size: 330MB, also defined in bootptab or dhcp.conf
NFSROOT=/srv/fai/nfsroot

 # TFTP root directory
TFTPROOT=/srv/tftp/fai 

# Add a line for mirrorhost and installserver when DNS is not available
# on the clients. This line(s) will be added to $nfsroot/etc/hosts.
#NFSROOT_ETC_HOSTS="192.168.1.250 yourinstallserver"

FAI_DEBOOTSTRAP="hardy http://archive.ubuntu.com/ubuntu" 

# the encrypted (with md5 or crypt) root password on all install clients during
# installation process; used when log in via ssh; default pw is: fai
FAI_ROOTPW='$1$kBnWcO.E$djxB128U7dMkrltJHPf6d1'

# location of a identity.pub file; this user can log to the install
# clients in as root without a password; only useful with FAI_FLAGS="sshd"
#SSH_IDENTITY=/home/admin/.ssh/identity.pub 

# directory of hooks to be sourced at the end of make-fai-nfsroot,
# i.e they have to be shell scripts.
#NFSROOT_HOOKS=/etc/fai/nfsroot-hooks/ 

# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# following lines should be read only for most of you

FAI_DEBOOTSTRAP_OPTS="--exclude=dhcp-client,info"

Aplicar els canvis a la modificació

Si es modifica algun dels fitxers fai.conf, make-fai-nfsroot.conf després d'executar fai-setup aleshores cal tornar a construir el nfsroot. Ho podeu fer amb l'ordre:

make-fai-nfsroot

Si el que voleu és només instal·lar un nou nucli al nfsroot utilitzeu les opcions -k or -K. Amb està ordre no tornareu a crear el nfsroot, només actualitzareu el nucli i els mòduls del nucli de dins del nfsroot.

Carpetes

/srv/fai/config

Aquesta carpeta també es coneguda com l'espai de configuració de FAI.

Per defecte aquesta és la carpeta que utilitza FAI per guardar l'espai de configuració. Es pot canviar aquesta carpeta modificant la variable FAI_CONFIGDIR del fitxer /etc/fai/fai.conf i de fet si la canvieu cal tornar a construir el nfsroot (tornar a executar fai-setup).

/srv/fai/nfsroot

Aquesta carpeta també es coneguda com NFS-ROOT o nfsroot a la documentació de FAI. Aquí trobareu el sistema:

$ ls /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir

Aquest sistema es creat amb debootstrap al configurar FAI amb fai-setup.

Exemples

Exemple ràpid de configuració

Aquest exemple s'ha dut a terme a una Ubuntu 11.10. Instal·leu fai:

$ sudo apt-get install fai-quickstart

Ara abans d'executar el configurador cal modificar el fitxer /etc/fai/fai.conf:

$ sudo joe /etc/fai/fai.conf

A no ser que la configuració DNS del vostre servidor ja sigui correcta (per defecte FAI utilitza el nom del vostre servidor) i que per tant, els clients puguin reconèixer el vostre servidor pel seu nom, heu de configurar la variable FAI_CONFIG_SRC. Suposem que el servidor té la IP 192.168.0.130 i que la configuració està al lloc per defecte /srv/fai/config

FAI_CONFIG_SRC=nfs://192.168.0.130/srv/fai/config

Un cop modificat el fitxer executeu:

$ sudo fai-setup -v

Ara instal·leu a l'espai de configuració un dels exemples (el bàsic):

$ sudo cp -a /usr/share/doc/fai-doc/examples/simple/* /srv/fai/config/

Ara cal configurar el DHCP. Cal que tingueu la MAC de la màquina on voleu realitzar una instal·lació automàtica. Suposem que el client té la MAC 08:00:27:0c:6f:15 i la IP 192.168.0.151. Podem utilitzar la plantilla que ens proporciona la documentació:

Feu una còpia de la configuració de DHCP que teniu:

$ sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.original

I ara copieu la plantilla:

$ sudo /usr/share/doc/fai-doc/examples/etc/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf

Ara cal modificar-la:

$ sudo joe /etc/dhcp/dhcpd.conf

Canvieu l'original:

# dhcpd.conf for fai
# replace faiserver with the name of your install server

deny unknown-clients;
option dhcp-max-message-size 2048;
use-host-decl-names on;
#always-reply-rfc1048 on;


subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  option routers 192.168.1.250;
  option domain-name "beowulf";
  option domain-name-servers 192.168.1.250;
  option time-servers faiserver;
  option ntp-servers faiserver;
  server-name faiserver;
  next-server faiserver;
  filename "fai/pxelinux.0";
}

# perl -ane ' {print "host atom {hardware ethernet $1;fixed-address atom}";}'
host demohost {hardware ethernet 0:2:a3:b5:c5:41;fixed-address demohost;}

Per (és un exemple que heu de adaptar a la vostra xarxa), en el nostre cas hem posat:

# dhcpd.conf for fai
# replace faiserver with the name of your install server

deny unknown-clients;
option dhcp-max-message-size 2048;
use-host-decl-names on;
#always-reply-rfc1048 on; 

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
 option routers 192.168.0.1;
 option domain-name "dominiprova.vom";
 option domain-name-servers 192.168.0.1;
 option time-servers 192.168-0.130;
 option ntp-servers 192.168-0.130;
 server-name ubuntuserver1110;
 next-server 192.168-0.130;
 filename "fai/pxelinux.0";
}

Apliqueu els canvis al servidor de DHCP:

$ sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server restart

Ara només falta configurar el servidor de ftp. El que us ha instal·lat FAI és tftpd-hpa i es configura modificant el fitxer:

$ sudo joe /etc/default/tftpd-hpa

I canvieu la variable TFTP_DIRECTORY:

TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"

I apliqueu els canvis:

$ sudo service tftpd-hpa restart

Cal també que el servidor reconegui el nom del client, configureu els DNS o el fitxer /etc/hosts.

$ sudo joe /etc/hosts

Afegiu la línia:

192.168.0.151  demohost

Ara configurem l'arrancada per xarxa amb:

$ sudo fai-chboot -IFv demohost

Ara ja podeu arrancar la màquina client.

Fitxers de log

/var/log/fai/fai-setup.log

És el fitxer de log de l'ordre fai-setup. Un exemple d'aquest fitxer:

Using configuration files from /etc/fai
Creating FAI nfsroot in /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir.
By default it needs more than 380 MBytes disk space.
This may take a long time.
/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir already exists. Removing /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir
Creating base system using debootstrap version 1.0.37
Calling debootstrap squeeze /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir http://cdn.debian.net/debian
I: Retrieving Release
W: Cannot check Release signature; keyring file not available /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
I: Retrieving Packages
I: Validating Packages
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Found additional required dependencies: insserv libbz2-1.0 libdb4.8 libslang2 
I: Found additional base dependencies: libnfnetlink0 libsqlite3-0 
I: Checking component main on http://cdn.debian.net/debian...
I: Retrieving libacl1
I: Validating libacl1
I: Retrieving adduser
I: Validating adduser
I: Retrieving apt-utils
I: Validating apt-utils
I: Retrieving apt
I: Validating apt
I: Retrieving aptitude
I: Validating aptitude
I: Retrieving libattr1
I: Validating libattr1
I: Retrieving base-files
I: Validating base-files
I: Retrieving base-passwd
I: Validating base-passwd
I: Retrieving bash
I: Validating bash
I: Retrieving libboost-iostreams1.42.0
I: Validating libboost-iostreams1.42.0
I: Retrieving bsdmainutils
I: Validating bsdmainutils
I: Retrieving libbz2-1.0
I: Validating libbz2-1.0
I: Retrieving coreutils
I: Validating coreutils
I: Retrieving cpio
I: Validating cpio
I: Retrieving cron
I: Validating cron
I: Retrieving libcwidget3
I: Validating libcwidget3
I: Retrieving dash
I: Validating dash
I: Retrieving libdb4.8
I: Validating libdb4.8
I: Retrieving debconf-i18n
I: Validating debconf-i18n
I: Retrieving debconf
I: Validating debconf
I: Retrieving debian-archive-keyring
I: Validating debian-archive-keyring
I: Retrieving debianutils
I: Validating debianutils
I: Retrieving diffutils
I: Validating diffutils
I: Retrieving dmidecode
I: Validating dmidecode
I: Retrieving dpkg
I: Validating dpkg
I: Retrieving e2fslibs
I: Validating e2fslibs
I: Retrieving e2fsprogs
I: Validating e2fsprogs
I: Retrieving libcomerr2
I: Validating libcomerr2
I: Retrieving libss2
I: Validating libss2
I: Retrieving libc-bin
I: Validating libc-bin
I: Retrieving libc6
I: Validating libc6
I: Retrieving findutils
I: Validating findutils
I: Retrieving gcc-4.4-base
I: Validating gcc-4.4-base
I: Retrieving libgcc1
I: Validating libgcc1
I: Retrieving libstdc++6
I: Validating libstdc++6
I: Retrieving libgdbm3
I: Validating libgdbm3
I: Retrieving gnupg
I: Validating gnupg
I: Retrieving gpgv
I: Validating gpgv
I: Retrieving grep
I: Validating grep
I: Retrieving groff-base
I: Validating groff-base
I: Retrieving gzip
I: Validating gzip
I: Retrieving hostname
I: Validating hostname
I: Retrieving ifupdown
I: Validating ifupdown
I: Retrieving insserv
I: Validating insserv
I: Retrieving iproute
I: Validating iproute
I: Retrieving iptables
I: Validating iptables
I: Retrieving iputils-ping
I: Validating iputils-ping
I: Retrieving isc-dhcp-client
I: Validating isc-dhcp-client
I: Retrieving isc-dhcp-common
I: Validating isc-dhcp-common
I: Retrieving logrotate
I: Validating logrotate
I: Retrieving lsb-base
I: Validating lsb-base
I: Retrieving libept1
I: Validating libept1
I: Retrieving liblocale-gettext-perl
I: Validating liblocale-gettext-perl
I: Retrieving libnfnetlink0
I: Validating libnfnetlink0
I: Retrieving libselinux1
I: Validating libselinux1
I: Retrieving libsepol1
I: Validating libsepol1
I: Retrieving libsigc++-2.0-0c2a
I: Validating libsigc++-2.0-0c2a
I: Retrieving libtext-charwidth-perl
I: Validating libtext-charwidth-perl
I: Retrieving libtext-iconv-perl
I: Validating libtext-iconv-perl
I: Retrieving libtext-wrapi18n-perl
I: Validating libtext-wrapi18n-perl
I: Retrieving libusb-0.1-4
I: Validating libusb-0.1-4
I: Retrieving man-db
I: Validating man-db
I: Retrieving manpages
I: Validating manpages
I: Retrieving mawk
I: Validating mawk
I: Retrieving module-init-tools
I: Validating module-init-tools
I: Retrieving nano
I: Validating nano
I: Retrieving libncurses5
I: Validating libncurses5
I: Retrieving libncursesw5
I: Validating libncursesw5
I: Retrieving ncurses-base
I: Validating ncurses-base
I: Retrieving ncurses-bin
I: Validating ncurses-bin
I: Retrieving net-tools
I: Validating net-tools
I: Retrieving netbase
I: Validating netbase
I: Retrieving netcat-traditional
W: Couldn't download package netcat-traditional (ver 1.10-38 arc i386)
I: Retrieving libnewt0.52
I: Validating libnewt0.52
I: Retrieving whiptail
I: Validating whiptail
I: Retrieving libssl0.9.8
I: Validating libssl0.9.8
I: Retrieving libpam-modules
I: Validating libpam-modules
I: Retrieving libpam-runtime
I: Validating libpam-runtime
I: Retrieving libpam0g
I: Validating libpam0g
I: Retrieving perl-base
I: Validating perl-base
I: Retrieving libpopt0
I: Validating libpopt0
I: Retrieving procps
I: Validating procps
I: Retrieving libreadline6
I: Validating libreadline6
I: Retrieving readline-common
I: Validating readline-common
I: Retrieving rsyslog
I: Validating rsyslog
I: Retrieving sed
I: Validating sed
I: Retrieving sensible-utils
I: Validating sensible-utils
I: Retrieving login
I: Validating login
I: Retrieving passwd
I: Validating passwd
I: Retrieving libslang2
I: Validating libslang2
I: Retrieving libsqlite3-0
I: Validating libsqlite3-0
I: Retrieving initscripts
I: Validating initscripts
I: Retrieving sysv-rc
I: Validating sysv-rc
I: Retrieving sysvinit-utils
I: Validating sysvinit-utils
I: Retrieving sysvinit
I: Validating sysvinit
I: Retrieving tar
I: Validating tar
I: Retrieving tasksel-data
I: Validating tasksel-data
I: Retrieving tasksel
I: Validating tasksel
I: Retrieving install-info
I: Validating install-info
I: Retrieving traceroute
I: Validating traceroute
I: Retrieving tzdata
I: Validating tzdata
I: Retrieving libudev0
I: Validating libudev0
I: Retrieving udev
I: Validating udev
I: Retrieving bsdutils
I: Validating bsdutils
I: Retrieving libblkid1
I: Validating libblkid1
I: Retrieving libuuid1
I: Validating libuuid1
I: Retrieving mount
I: Validating mount
I: Retrieving util-linux
I: Validating util-linux
I: Retrieving vim-common
I: Validating vim-common
I: Retrieving vim-tiny
I: Validating vim-tiny
I: Retrieving wget
I: Validating wget
I: Retrieving libxapian22
I: Validating libxapian22
I: Retrieving liblzma2
I: Validating liblzma2
I: Retrieving xz-utils
I: Validating xz-utils
I: Retrieving zlib1g
I: Validating zlib1g
I: Chosen extractor for .deb packages: dpkg-deb
I: Extracting libacl1...
I: Extracting libattr1...
I: Extracting base-files...
I: Extracting base-passwd...
I: Extracting bash...
I: Extracting libbz2-1.0...
I: Extracting coreutils...
I: Extracting dash...
I: Extracting libdb4.8...
I: Extracting debconf-i18n...
I: Extracting debconf...
I: Extracting debianutils...
I: Extracting diffutils...
I: Extracting dpkg...
I: Extracting e2fslibs...
I: Extracting e2fsprogs...
I: Extracting libcomerr2...
I: Extracting libss2...
I: Extracting libc-bin...
I: Extracting libc6...
I: Extracting findutils...
I: Extracting gcc-4.4-base...
I: Extracting libgcc1...
I: Extracting libstdc++6...
I: Extracting grep...
I: Extracting gzip...
I: Extracting hostname...
I: Extracting insserv...
I: Extracting lsb-base...
I: Extracting liblocale-gettext-perl...
I: Extracting libselinux1...
I: Extracting libsepol1...
I: Extracting libtext-charwidth-perl...
I: Extracting libtext-iconv-perl...
I: Extracting libtext-wrapi18n-perl...
I: Extracting mawk...
I: Extracting libncurses5...
I: Extracting ncurses-base...
I: Extracting ncurses-bin...
I: Extracting libpam-modules...
I: Extracting libpam-runtime...
I: Extracting libpam0g...
I: Extracting perl-base...
I: Extracting sed...
I: Extracting sensible-utils...
I: Extracting login...
I: Extracting passwd...
I: Extracting libslang2...
I: Extracting initscripts...
I: Extracting sysv-rc...
I: Extracting sysvinit-utils...
I: Extracting sysvinit...
I: Extracting tar...
I: Extracting tzdata...
I: Extracting bsdutils...
I: Extracting libblkid1...
I: Extracting libuuid1...
I: Extracting mount...
I: Extracting util-linux...
I: Extracting liblzma2...
I: Extracting xz-utils...
I: Extracting zlib1g...
I: Installing core packages...
I: Unpacking required packages...
I: Unpacking libacl1...
I: Unpacking libattr1...
I: Unpacking base-files...
I: Unpacking base-passwd...
I: Unpacking bash...
I: Unpacking libbz2-1.0...
I: Unpacking coreutils...
I: Unpacking dash...
I: Unpacking libdb4.8...
I: Unpacking debconf-i18n...
I: Unpacking debconf...
I: Unpacking debianutils...
I: Unpacking diffutils...
I: Unpacking dpkg...
I: Unpacking e2fslibs...
I: Unpacking e2fsprogs...
I: Unpacking libcomerr2...
I: Unpacking libss2...
I: Unpacking libc-bin...
I: Unpacking libc6...
I: Unpacking findutils...
I: Unpacking gcc-4.4-base...
I: Unpacking libgcc1...
I: Unpacking libstdc++6...
I: Unpacking grep...
I: Unpacking gzip...
I: Unpacking hostname...
I: Unpacking insserv...
I: Unpacking lsb-base...
I: Unpacking liblocale-gettext-perl...
I: Unpacking libselinux1...
I: Unpacking libsepol1...
I: Unpacking libtext-charwidth-perl...
I: Unpacking libtext-iconv-perl...
I: Unpacking libtext-wrapi18n-perl...
I: Unpacking mawk...
I: Unpacking libncurses5...
I: Unpacking ncurses-base...
I: Unpacking ncurses-bin...
I: Unpacking libpam-modules...
I: Unpacking libpam-runtime...
I: Unpacking libpam0g...
I: Unpacking perl-base...
I: Unpacking sed...
I: Unpacking sensible-utils...
I: Unpacking login...
I: Unpacking passwd...
I: Unpacking libslang2...
I: Unpacking initscripts...
I: Unpacking sysv-rc...
I: Unpacking sysvinit-utils...
I: Unpacking sysvinit...
I: Unpacking tar...
I: Unpacking tzdata...
I: Unpacking bsdutils...
I: Unpacking libblkid1...
I: Unpacking libuuid1...
I: Unpacking mount...
I: Unpacking util-linux...
I: Unpacking liblzma2...
I: Unpacking xz-utils...
I: Unpacking zlib1g...
I: Configuring required packages...
I: Configuring ncurses-base...
I: Configuring sensible-utils...
I: Configuring libc-bin...
I: Configuring gcc-4.4-base...
I: Configuring libc6...
I: Configuring debianutils...
I: Configuring bsdutils...
I: Configuring libsepol1...
I: Configuring diffutils...
I: Configuring tar...
I: Configuring zlib1g...
I: Configuring libgcc1...
I: Configuring libncurses5...
I: Configuring libattr1...
I: Configuring e2fslibs...
I: Configuring base-passwd...
I: Configuring libcomerr2...
I: Configuring mawk...
I: Configuring libdb4.8...
I: Configuring hostname...
I: Configuring libacl1...
I: Configuring libslang2...
I: Configuring libss2...
I: Configuring liblzma2...
I: Configuring insserv...
I: Configuring gzip...
I: Configuring libbz2-1.0...
I: Configuring libselinux1...
I: Configuring libstdc++6...
I: Configuring coreutils...
I: Configuring ncurses-bin...
I: Configuring base-files...
I: Configuring xz-utils...
I: Configuring dpkg...
I: Configuring sysvinit-utils...
I: Configuring dash...
I: Configuring perl-base...
I: Configuring libtext-iconv-perl...
I: Configuring sed...
I: Configuring grep...
I: Configuring findutils...
I: Configuring liblocale-gettext-perl...
I: Configuring bash...
I: Configuring libtext-charwidth-perl...
I: Configuring libtext-wrapi18n-perl...
I: Configuring lsb-base...
I: Configuring debconf-i18n...
I: Configuring debconf...
I: Configuring libpam0g...
I: Configuring sysv-rc...
I: Configuring libpam-modules...
I: Configuring tzdata...
I: Configuring passwd...
I: Configuring libpam-runtime...
I: Configuring login...
I: Configuring libuuid1...
I: Configuring libblkid1...
I: Configuring mount...
I: Configuring initscripts...
I: Configuring util-linux...
I: Configuring sysvinit...
I: Configuring e2fsprogs...
I: Unpacking the base system...
I: Unpacking adduser...
I: Unpacking apt-utils...
I: Unpacking apt...
I: Unpacking aptitude...
I: Unpacking libboost-iostreams1.42.0...
I: Unpacking bsdmainutils...
I: Unpacking cpio...
I: Unpacking cron...
I: Unpacking libcwidget3...
I: Unpacking debian-archive-keyring...
I: Unpacking dmidecode...
I: Unpacking libgdbm3...
I: Unpacking gnupg...
I: Unpacking gpgv...
I: Unpacking groff-base...
I: Unpacking ifupdown...
I: Unpacking iproute...
I: Unpacking iptables...
I: Unpacking iputils-ping...
I: Unpacking isc-dhcp-client...
I: Unpacking isc-dhcp-common...
I: Unpacking logrotate...
I: Unpacking libept1...
I: Unpacking libnfnetlink0...
I: Unpacking libsigc++-2.0-0c2a...
I: Unpacking libusb-0.1-4...
I: Unpacking man-db...
I: Unpacking manpages...
I: Unpacking module-init-tools...
I: Unpacking nano...
I: Unpacking libncursesw5...
I: Unpacking net-tools...
I: Unpacking netbase...
I: Unpacking libnewt0.52...
I: Unpacking whiptail...
I: Unpacking libssl0.9.8...
I: Unpacking libpopt0...
I: Unpacking procps...
I: Unpacking libreadline6...
I: Unpacking readline-common...
I: Unpacking rsyslog...
I: Unpacking libsqlite3-0...
I: Unpacking tasksel-data...
I: Unpacking tasksel...
I: Unpacking install-info...
I: Unpacking traceroute...
I: Unpacking libudev0...
I: Unpacking udev...
I: Unpacking vim-common...
I: Unpacking vim-tiny...
I: Unpacking wget...
I: Unpacking libxapian22...
I: Configuring the base system...
I: Configuring module-init-tools...
I: Configuring libgdbm3...
I: Configuring isc-dhcp-common...
I: Configuring libpopt0...
I: Configuring libusb-0.1-4...
I: Configuring libxapian22...
I: Configuring install-info...
I: Configuring libssl0.9.8...
I: Configuring vim-common...
I: Configuring netbase...
I: Configuring dmidecode...
I: Configuring libudev0...
I: Configuring adduser...
I: Configuring traceroute...
I: Configuring manpages...
I: Configuring libsqlite3-0...
I: Configuring iproute...
I: Configuring wget...
I: Configuring groff-base...
I: Configuring libnewt0.52...
I: Configuring net-tools...
I: Configuring bsdmainutils...
I: Configuring libsigc++-2.0-0c2a...
I: Configuring libncursesw5...
I: Configuring iputils-ping...
I: Configuring cron...
I: Configuring nano...
I: Configuring udev...
I: Configuring libboost-iostreams1.42.0...
I: Configuring rsyslog...
I: Configuring cpio...
I: Configuring isc-dhcp-client...
I: Configuring vim-tiny...
I: Configuring readline-common...
I: Configuring libnfnetlink0...
I: Configuring man-db...
I: Configuring procps...
I: Configuring whiptail...
I: Configuring ifupdown...
I: Configuring libreadline6...
I: Configuring logrotate...
I: Configuring libcwidget3...
I: Configuring iptables...
I: Configuring gpgv...
I: Configuring gnupg...
I: Configuring debian-archive-keyring...
I: Configuring apt...
I: Configuring libept1...
I: Configuring apt-utils...
I: Configuring aptitude...
I: Configuring tasksel-data...
I: Configuring tasksel...
I: Base system installed successfully.
Creating base.tgz
Upgrading /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir
`/etc/resolv.conf' -> `/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/resolv.conf-installserver'
`/etc/resolv.conf' -> `/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/resolv.conf'
Get:1 http://cdn.debian.net squeeze Release.gpg [1672 B]
Ign http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/contrib Translation-en
Get:2 http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg [836 B]
Ign http://security.debian.org/debian-security/ squeeze/updates/contrib Translation-en
Ign http://security.debian.org/debian-security/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main Translation-en
Ign http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/non-free Translation-en
Hit http://cdn.debian.net squeeze Release
Ign http://security.debian.org/debian-security/ squeeze/updates/non-free Translation-en
Hit http://cdn.debian.net squeeze/main i386 Packages
Get:3 http://security.debian.org squeeze/updates Release [38.4 kB]
Get:4 http://cdn.debian.net squeeze/contrib i386 Packages [65.6 kB]
Get:5 http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages [197 kB]
Get:6 http://cdn.debian.net squeeze/non-free i386 Packages [131 kB]
Get:7 http://security.debian.org squeeze/updates/contrib i386 Packages [622 B]
Get:8 http://security.debian.org squeeze/updates/non-free i386 Packages [20 B]
Fetched 435 kB in 9s (47.7 kB/s)
Reading package lists...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Initializing package states...
Writing extended state information...
Reading task descriptions...
The following NEW packages will be installed:
 busybox{a} dmsetup{a} fai-client{a} fai-nfsroot fai-setup-storage{a} 
 file{a} initramfs-tools{a} klibc-utils{a} libapt-pkg-perl{a} libdb4.7{a} 
 libdevmapper1.02.1{a} libklibc{a} liblinux-lvm-perl{a} libmagic1{a} 
 libparse-recdescent-perl{a} libparted0debian1{a} live-boot{a} 
 live-boot-initramfs-tools{a} parted{a} perl{a} perl-modules{a} 
0 packages upgraded, 21 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 10.1 MB of archives. After unpacking 38.6 MB will be used.
Writing extended state information...
Get:1 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libmagic1 i386 5.04-5 [234 kB]
Get:2 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main file i386 5.04-5 [49.1 kB]
Get:3 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libdb4.7 i386 4.7.25-9 [644 kB]
Get:4 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main perl-modules all 5.10.1-17squeeze2 [3490 kB]
Get:5 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main perl i386 5.10.1-17squeeze2 [3780 kB]
Get:6 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main busybox i386 1:1.17.1-8 [292 kB]
Get:7 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libdevmapper1.02.1 i386 2:1.02.48-5 [78.5 kB]
Get:8 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main dmsetup i386 2:1.02.48-5 [54.2 kB]
Get:9 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libklibc i386 1.5.20-1+squeeze1 [51.3 kB]
Get:10 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main klibc-utils i386 1.5.20-1+squeeze1 [159 kB]
Get:11 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main initramfs-tools all 0.98.8 [89.5 kB]
Get:12 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libapt-pkg-perl i386 0.1.24+b1 [89.9 kB]
Get:13 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main liblinux-lvm-perl all 0.14-2 [12.5 kB]
Get:14 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libparse-recdescent-perl all 1.965001+dfsg-1 [157 kB]
Get:15 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libparted0debian1 i386 2.3-5 [310 kB]
Get:16 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main live-boot-initramfs-tools all 2.0.15-1 [29.8 kB]
Get:17 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main live-boot all 2.0.15-1 [76.5 kB]
Get:18 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main parted i386 2.3-5 [155 kB]
Get:19 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main fai-client all 3.4.7 [128 kB]
Get:20 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main fai-setup-storage all 3.4.7 [106 kB]
Get:21 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main fai-nfsroot all 3.4.7 [68.1 kB]
Fetched 10.1 MB in 4min 39s (35.9 kB/s)
Selecting previously deselected package libmagic1.
(Reading database ... 

(Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 8457 files and directories currently installed.)

Unpacking libmagic1 (from .../libmagic1_5.04-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package file.
Unpacking file (from .../archives/file_5.04-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libdb4.7.
Unpacking libdb4.7 (from .../libdb4.7_4.7.25-9_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package perl-modules.
Unpacking perl-modules (from .../perl-modules_5.10.1-17squeeze2_all.deb) ...
Selecting previously deselected package perl.
Unpacking perl (from .../perl_5.10.1-17squeeze2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package busybox.
Unpacking busybox (from .../busybox_1%3a1.17.1-8_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libdevmapper1.02.1.
Unpacking libdevmapper1.02.1 (from .../libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.48-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package dmsetup.
Unpacking dmsetup (from .../dmsetup_2%3a1.02.48-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libklibc.
Unpacking libklibc (from .../libklibc_1.5.20-1+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package klibc-utils.
Unpacking klibc-utils (from .../klibc-utils_1.5.20-1+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package initramfs-tools.
Unpacking initramfs-tools (from .../initramfs-tools_0.98.8_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libapt-pkg-perl.
Unpacking libapt-pkg-perl (from .../libapt-pkg-perl_0.1.24+b1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package liblinux-lvm-perl.
Unpacking liblinux-lvm-perl (from .../liblinux-lvm-perl_0.14-2_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libparse-recdescent-perl.
Unpacking libparse-recdescent-perl (from .../libparse-recdescent-perl_1.965001+dfsg-1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libparted0debian1.
Unpacking libparted0debian1 (from .../libparted0debian1_2.3-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package live-boot-initramfs-tools.
Unpacking live-boot-initramfs-tools (from .../live-boot-initramfs-tools_2.0.15-1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package live-boot.
Unpacking live-boot (from .../live-boot_2.0.15-1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package parted.
Unpacking parted (from .../archives/parted_2.3-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package fai-client.
Unpacking fai-client (from .../fai-client_3.4.7_all.deb) ...
Selecting previously deselected package fai-setup-storage.
Unpacking fai-setup-storage (from .../fai-setup-storage_3.4.7_all.deb) ...
Selecting previously deselected package fai-nfsroot.
Unpacking fai-nfsroot (from .../fai-nfsroot_3.4.7_all.deb) ...
Adding 'diversion of /etc/init.d/rcS to /etc/init.d/rcS.distrib by fai-nfsroot'
Processing triggers for man-db ...
Setting up libmagic1 (5.04-5) ...
Setting up file (5.04-5) ...
Setting up libdb4.7 (4.7.25-9) ...
Setting up busybox (1:1.17.1-8) ...
Setting up libklibc (1.5.20-1+squeeze1) ...
Setting up klibc-utils (1.5.20-1+squeeze1) ...
Setting up initramfs-tools (0.98.8) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Setting up libapt-pkg-perl (0.1.24+b1) ...
Setting up live-boot-initramfs-tools (2.0.15-1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools ...
Setting up live-boot (2.0.15-1) ...
update-rc.d: warning: live-boot start runlevel arguments (none) do not match LSB Default-Start values (S)
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
Setting up perl-modules (5.10.1-17squeeze2) ...
Setting up dmsetup (2:1.02.48-5) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Setting up libdevmapper1.02.1 (2:1.02.48-5) ...
Setting up libparted0debian1 (2.3-5) ...
Setting up parted (2.3-5) ...
Setting up perl (5.10.1-17squeeze2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/prename to provide /usr/bin/rename (rename) in auto mode.
Setting up liblinux-lvm-perl (0.14-2) ...
Setting up libparse-recdescent-perl (1.965001+dfsg-1) ...
Setting up fai-client (3.4.7) ...
Setting up fai-setup-storage (3.4.7) ...
Setting up fai-nfsroot (3.4.7) ...
update-alternatives: using /usr/bin/policy-rc.d.fai to provide /usr/sbin/policy-rc.d (policy-rc.d) in auto mode.
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
Processing triggers for initramfs-tools ...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Reading extended state information...
Initializing package states...
Writing extended state information...
Reading task descriptions...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Adding additional packages to /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir:
nfs-common fai-nfsroot module-init-tools ssh rdate lshw portmap rsync lftp less dump reiserfsprogs e2fsprogs usbutils hwinfo psmisc pciutils hdparm smartmontools parted mdadm lvm2 dnsutils ntpdate dosfstools jove xfsprogs xfsdump procinfo dialog discover console-tools console-common iproute udev subversion liblinux-lvm-perl cfengine2 libapt-pkg-perl grub lilo read-edid linux-image-486 
install_packages: reading config files from directory /etc/fai
install_packages: read config file NFSROOT
install_packages: executing chroot /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir apt-get clean
install_packages: executing chroot /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir aptitude -R -y -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confold" install nfs-common fai-nfsroot module-init-tools ssh rdate lshw portmap rsync lftp less dump reiserfsprogs e2fsprogs usbutils hwinfo psmisc pciutils hdparm smartmontools parted mdadm lvm2 dnsutils ntpdate dosfstools jove xfsprogs xfsdump procinfo dialog discover console-tools console-common iproute udev subversion liblinux-lvm-perl cfengine2 libapt-pkg-perl grub lilo read-edid linux-image-486
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Reading extended state information...
Initializing package states...
Reading task descriptions...
The following NEW packages will be installed:
 bind9-host{a} cfengine2 console-common console-data{a} console-tools 
 dialog discover discover-data{a} dnsutils dosfstools dump gettext-base{a} 
 grub grub-common{a} grub-pc{a} hdparm hwinfo jove less lftp libapr1{a} 
 libaprutil1{a} libbind9-60{a} libbsd0{a} libcap-ng0{a} libcap2{a} 
 libconsole{a} libdbus-1-3{a} libdiscover2{a} libdns69{a} libedit2{a} 
 libevent-1.4-2{a} libexpat1{a} libfreetype6{a} libgcrypt11{a} 
 libgeoip1{a} libgnutls26{a} libgpg-error0{a} libgssapi-krb5-2{a} 
 libgssglue1{a} libhal1{a} libhd16{a} libisc62{a} libisccc60{a} 
 libisccfg62{a} libk5crypto3{a} libkeyutils1{a} libkrb5-3{a} 
 libkrb5support0{a} libldap-2.4-2{a} liblwres60{a} libneon27-gnutls{a} 
 libnfsidmap2{a} libpci3{a} libreadline5{a} librpcsecgss3{a} libsasl2-2{a} 
 libserf-0-0{a} libsvn1{a} libtasn1-3{a} libuuid-perl{a} libwrap0{a} 
 libx86-1{a} libxml2{a} lilo linux-base{a} linux-image-2.6.32-5-486{a} 
 linux-image-486 lshw lvm2 mbr{a} mdadm nfs-common ntpdate 
 openssh-blacklist{a} openssh-client{a} openssh-server{a} pciutils portmap 
 procinfo psmisc rdate read-edid reiserfsprogs rsync smartmontools ssh 
 subversion ucf{a} usbutils xfsdump xfsprogs 
0 packages upgraded, 92 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 54.8 MB of archives. After unpacking 155 MB will be used.
Writing extended state information...
Get:1 http://security.debian.org/debian-security/ squeeze/updates/main libsvn1 i386 1.6.12dfsg-6 [908 kB]
Get:2 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main console-data all 2:1.10-9 [1188 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security/ squeeze/updates/main subversion i386 1.6.12dfsg-6 [1303 kB]
Get:4 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libconsole i386 1:0.2.3dbs-69.1 [146 kB]
Get:5 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main console-tools i386 1:0.2.3dbs-69.1 [302 kB]
Get:6 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main console-common all 0.7.85 [128 kB]
Get:7 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libuuid-perl i386 0.02-4 [10.1 kB]
Get:8 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main linux-base all 2.6.32-38 [175 kB]
Get:9 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main linux-image-2.6.32-5-486 i386 2.6.32-38 [27.5 MB]
Get:10 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libcap2 i386 1:2.19-3 [12.0 kB]
Get:11 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main ntpdate i386 1:4.2.6.p2+dfsg-1+b1 [74.5 kB]
Get:12 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main openssh-blacklist all 0.4.1 [2125 kB]
Get:13 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libgeoip1 i386 1.4.7~beta6+dfsg-1 [124 kB]
Get:14 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libkeyutils1 i386 1.4-1 [6640 B]
Get:15 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libkrb5support0 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze2 [44.0 kB]
Get:16 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libk5crypto3 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze2 [98.5 kB]
Get:17 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libkrb5-3 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze2 [357 kB]
Get:18 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libgssapi-krb5-2 i386 1.8.3+dfsg-4squeeze2 [123 kB]
Get:19 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libxml2 i386 2.7.8.dfsg-2+squeeze1 [827 kB]
Get:20 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libisc62 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3 [162 kB]
Get:21 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libdns69 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3 [669 kB]
Get:22 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libisccc60 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3 [31.6 kB]
Get:23 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libisccfg62 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3 [51.1 kB]
Get:24 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libbind9-60 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3 [38.6 kB]
Get:25 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main liblwres60 i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3 [50.6 kB]
Get:26 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main bind9-host i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3 [67.4 kB]
Get:27 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main dnsutils i386 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3 [154 kB]
Get:28 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main gettext-base i386 0.18.1.1-3 [130 kB]
Get:29 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main less i386 436-1 [118 kB]
Get:30 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libbsd0 i386 0.2.0-1 [41.4 kB]
Get:31 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libedit2 i386 2.11-20080614-2 [63.0 kB]
Get:32 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libevent-1.4-2 i386 1.4.13-stable-1 [56.6 kB]
Get:33 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libgpg-error0 i386 1.6-1 [43.1 kB]
Get:34 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libgcrypt11 i386 1.4.5-2 [266 kB]
Get:35 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libtasn1-3 i386 2.7-1 [61.4 kB]
Get:36 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libgnutls26 i386 2.8.6-1 [528 kB]
Get:37 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libgssglue1 i386 0.1-4 [22.1 kB]
Get:38 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libsasl2-2 i386 2.1.23.dfsg1-7 [108 kB]
Get:39 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libldap-2.4-2 i386 2.4.23-7.2 [197 kB]
Get:40 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libnfsidmap2 i386 0.23-2 [28.5 kB]
Get:41 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libpci3 i386 1:3.1.7-6 [52.3 kB]
Get:42 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main librpcsecgss3 i386 0.19-2 [32.4 kB]
Get:43 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libwrap0 i386 7.6.q-19 [49.9 kB]
Get:44 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main portmap i386 6.0.0-2 [37.3 kB]
Get:45 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main ucf all 3.0025+nmu1 [69.6 kB]
Get:46 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main nfs-common i386 1:1.2.2-4 [227 kB]
Get:47 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main openssh-client i386 1:5.5p1-6+squeeze1 [882 kB]
Get:48 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main pciutils i386 1:3.1.7-6 [258 kB]
Get:49 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main cfengine2 i386 2.2.10-2 [2557 kB]
Get:50 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main dialog i386 1.1-20100428-1 [281 kB]
Get:51 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libexpat1 i386 2.0.1-7 [138 kB]
Get:52 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main discover-data all 2.2010.10.18 [428 kB]
Get:53 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libdiscover2 i386 2.1.2-5 [100 kB]
Get:54 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main discover i386 2.1.2-5 [42.6 kB]
Get:55 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main dosfstools i386 3.0.9-1 [90.0 kB]
Get:56 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main dump i386 0.4b43-1 [262 kB]
Get:57 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libfreetype6 i386 2.4.2-2.1+squeeze1 [361 kB]
Get:58 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main grub-common i386 1.98+20100804-14+squeeze1 [1777 kB]
Get:59 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main grub-pc i386 1.98+20100804-14+squeeze1 [1024 kB]
Get:60 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main grub i386 0.97-64 [118 kB]
Get:61 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main hdparm i386 9.32-1 [101 kB]
Get:62 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libdbus-1-3 i386 1.2.24-4+squeeze1 [130 kB]
Get:63 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libhal1 i386 0.5.14-3 [94.1 kB]
Get:64 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libhd16 i386 16.0-2 [696 kB]
Get:65 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main hwinfo i386 16.0-2 [45.6 kB]
Get:66 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main jove i386 4.16.0.72-2 [195 kB]
Get:67 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main lftp i386 4.0.6-1 [645 kB]
Get:68 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libapr1 i386 1.4.2-6+squeeze3 [86.1 kB]
Get:69 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libaprutil1 i386 1.3.9+dfsg-5 [87.0 kB]
Get:70 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libcap-ng0 i386 0.6.4-1 [10.8 kB]
Get:71 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libneon27-gnutls i386 0.29.3-3 [132 kB]
Get:72 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libreadline5 i386 5.2-7 [135 kB]
Get:73 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libserf-0-0 i386 0.3.1-1 [31.2 kB]
Get:74 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main libx86-1 i386 1.1+ds1-6 [8766 B]
Get:75 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main mbr i386 1.1.10-2 [22.9 kB]
Get:76 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main lilo i386 1:22.8-10 [397 kB]
Get:77 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main linux-image-486 i386 2.6.32+29 [4282 B]
Get:78 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main usbutils i386 0.87-5squeeze1 [203 kB]
Get:79 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main lshw i386 02.14-1 [262 kB]
Get:80 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main lvm2 i386 2.02.66-5 [435 kB]
Get:81 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main mdadm i386 3.1.4-1+8efb9d1 [453 kB]
Get:82 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main openssh-server i386 1:5.5p1-6+squeeze1 [298 kB]
Get:83 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main procinfo i386 1:2.0.304-1 [55.6 kB]
Get:84 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main psmisc i386 22.11-1 [122 kB]
Get:85 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main rdate i386 1:1.2-4 [15.5 kB]
Get:86 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main read-edid i386 2.0.0-3.1 [12.1 kB]
Get:87 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main reiserfsprogs i386 1:3.6.21-1 [501 kB]
Get:88 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main rsync i386 3.0.7-2 [338 kB]
Get:89 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main smartmontools i386 5.39.1+svn3124-2 [435 kB]
Get:90 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main xfsprogs i386 3.1.4 [1478 kB]
Get:91 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main xfsdump i386 3.0.4 [274 kB]
Get:92 http://cdn.debian.net/debian/ squeeze/main ssh all 1:5.5p1-6+squeeze1 [1250 B]

Extracting templates from packages: 32% Extracting templates from packages: 65% Extracting templates from packages: 97% Extracting templates from packages: 100%

Preconfiguring packages ...
Fetched 54.8 MB in 21min 41s (42.1 kB/s)
Selecting previously deselected package console-data.
(Reading database ... 

(Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 10238 files and directories currently installed.)

Unpacking console-data (from .../console-data_2%3a1.10-9_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libconsole.
Unpacking libconsole (from .../libconsole_1%3a0.2.3dbs-69.1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package console-tools.
Unpacking console-tools (from .../console-tools_1%3a0.2.3dbs-69.1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package console-common.
Unpacking console-common (from .../console-common_0.7.85_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libuuid-perl.
Unpacking libuuid-perl (from .../libuuid-perl_0.02-4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package linux-base.
Unpacking linux-base (from .../linux-base_2.6.32-38_all.deb) ...
Selecting previously deselected package linux-image-2.6.32-5-486.
Unpacking linux-image-2.6.32-5-486 (from .../linux-image-2.6.32-5-486_2.6.32-38_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libcap2.
Unpacking libcap2 (from .../libcap2_1%3a2.19-3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package ntpdate.
Unpacking ntpdate (from .../ntpdate_1%3a4.2.6.p2+dfsg-1+b1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package openssh-blacklist.
Unpacking openssh-blacklist (from .../openssh-blacklist_0.4.1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libgeoip1.
Unpacking libgeoip1 (from .../libgeoip1_1.4.7~beta6+dfsg-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libkeyutils1.
Unpacking libkeyutils1 (from .../libkeyutils1_1.4-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libkrb5support0.
Unpacking libkrb5support0 (from .../libkrb5support0_1.8.3+dfsg-4squeeze2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libk5crypto3.
Unpacking libk5crypto3 (from .../libk5crypto3_1.8.3+dfsg-4squeeze2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libkrb5-3.
Unpacking libkrb5-3 (from .../libkrb5-3_1.8.3+dfsg-4squeeze2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libgssapi-krb5-2.
Unpacking libgssapi-krb5-2 (from .../libgssapi-krb5-2_1.8.3+dfsg-4squeeze2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libxml2.
Unpacking libxml2 (from .../libxml2_2.7.8.dfsg-2+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libisc62.
Unpacking libisc62 (from .../libisc62_1%3a9.7.3.dfsg-1~squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libdns69.
Unpacking libdns69 (from .../libdns69_1%3a9.7.3.dfsg-1~squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libisccc60.
Unpacking libisccc60 (from .../libisccc60_1%3a9.7.3.dfsg-1~squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libisccfg62.
Unpacking libisccfg62 (from .../libisccfg62_1%3a9.7.3.dfsg-1~squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libbind9-60.
Unpacking libbind9-60 (from .../libbind9-60_1%3a9.7.3.dfsg-1~squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package liblwres60.
Unpacking liblwres60 (from .../liblwres60_1%3a9.7.3.dfsg-1~squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package bind9-host.
Unpacking bind9-host (from .../bind9-host_1%3a9.7.3.dfsg-1~squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package dnsutils.
Unpacking dnsutils (from .../dnsutils_1%3a9.7.3.dfsg-1~squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package gettext-base.
Unpacking gettext-base (from .../gettext-base_0.18.1.1-3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package less.
Unpacking less (from .../archives/less_436-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libbsd0.
Unpacking libbsd0 (from .../libbsd0_0.2.0-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libedit2.
Unpacking libedit2 (from .../libedit2_2.11-20080614-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libevent-1.4-2.
Unpacking libevent-1.4-2 (from .../libevent-1.4-2_1.4.13-stable-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libgpg-error0.
Unpacking libgpg-error0 (from .../libgpg-error0_1.6-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libgcrypt11.
Unpacking libgcrypt11 (from .../libgcrypt11_1.4.5-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libtasn1-3.
Unpacking libtasn1-3 (from .../libtasn1-3_2.7-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libgnutls26.
Unpacking libgnutls26 (from .../libgnutls26_2.8.6-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libgssglue1.
Unpacking libgssglue1 (from .../libgssglue1_0.1-4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsasl2-2.
Unpacking libsasl2-2 (from .../libsasl2-2_2.1.23.dfsg1-7_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libldap-2.4-2.
Unpacking libldap-2.4-2 (from .../libldap-2.4-2_2.4.23-7.2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libnfsidmap2.
Unpacking libnfsidmap2 (from .../libnfsidmap2_0.23-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libpci3.
Unpacking libpci3 (from .../libpci3_1%3a3.1.7-6_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package librpcsecgss3.
Unpacking librpcsecgss3 (from .../librpcsecgss3_0.19-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libwrap0.
Unpacking libwrap0 (from .../libwrap0_7.6.q-19_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package portmap.
Unpacking portmap (from .../portmap_6.0.0-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package ucf.
Unpacking ucf (from .../ucf_3.0025+nmu1_all.deb) ...
Moving old data out of the way
Selecting previously deselected package nfs-common.
Unpacking nfs-common (from .../nfs-common_1%3a1.2.2-4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package openssh-client.
Unpacking openssh-client (from .../openssh-client_1%3a5.5p1-6+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package pciutils.
Unpacking pciutils (from .../pciutils_1%3a3.1.7-6_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package cfengine2.
Unpacking cfengine2 (from .../cfengine2_2.2.10-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package dialog.
Unpacking dialog (from .../dialog_1.1-20100428-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libexpat1.
Unpacking libexpat1 (from .../libexpat1_2.0.1-7_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package discover-data.
Unpacking discover-data (from .../discover-data_2.2010.10.18_all.deb) ...
Selecting previously deselected package libdiscover2.
Unpacking libdiscover2 (from .../libdiscover2_2.1.2-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package discover.
Unpacking discover (from .../discover_2.1.2-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package dosfstools.
Unpacking dosfstools (from .../dosfstools_3.0.9-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package dump.
Unpacking dump (from .../dump_0.4b43-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libfreetype6.
Unpacking libfreetype6 (from .../libfreetype6_2.4.2-2.1+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package grub-common.
Unpacking grub-common (from .../grub-common_1.98+20100804-14+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package grub-pc.
Unpacking grub-pc (from .../grub-pc_1.98+20100804-14+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package grub.
Unpacking grub (from .../archives/grub_0.97-64_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package hdparm.
Unpacking hdparm (from .../hdparm_9.32-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libdbus-1-3.
Unpacking libdbus-1-3 (from .../libdbus-1-3_1.2.24-4+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libhal1.
Unpacking libhal1 (from .../libhal1_0.5.14-3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libhd16.
Unpacking libhd16 (from .../libhd16_16.0-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package hwinfo.
Unpacking hwinfo (from .../hwinfo_16.0-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package jove.
Unpacking jove (from .../jove_4.16.0.72-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package lftp.
Unpacking lftp (from .../archives/lftp_4.0.6-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libapr1.
Unpacking libapr1 (from .../libapr1_1.4.2-6+squeeze3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libaprutil1.
Unpacking libaprutil1 (from .../libaprutil1_1.3.9+dfsg-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libcap-ng0.
Unpacking libcap-ng0 (from .../libcap-ng0_0.6.4-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libneon27-gnutls.
Unpacking libneon27-gnutls (from .../libneon27-gnutls_0.29.3-3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libreadline5.
Unpacking libreadline5 (from .../libreadline5_5.2-7_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libserf-0-0.
Unpacking libserf-0-0 (from .../libserf-0-0_0.3.1-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsvn1.
Unpacking libsvn1 (from .../libsvn1_1.6.12dfsg-6_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libx86-1.
Unpacking libx86-1 (from .../libx86-1_1.1+ds1-6_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package mbr.
Unpacking mbr (from .../archives/mbr_1.1.10-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package lilo.
Unpacking lilo (from .../lilo_1%3a22.8-10_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package linux-image-486.
Unpacking linux-image-486 (from .../linux-image-486_2.6.32+29_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package usbutils.
Unpacking usbutils (from .../usbutils_0.87-5squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package lshw.
Unpacking lshw (from .../archives/lshw_02.14-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package lvm2.
Unpacking lvm2 (from .../lvm2_2.02.66-5_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package mdadm.
Unpacking mdadm (from .../mdadm_3.1.4-1+8efb9d1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package openssh-server.
Unpacking openssh-server (from .../openssh-server_1%3a5.5p1-6+squeeze1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package procinfo.
Unpacking procinfo (from .../procinfo_1%3a2.0.304-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package psmisc.
Unpacking psmisc (from .../psmisc_22.11-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package rdate.
Unpacking rdate (from .../rdate_1%3a1.2-4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package read-edid.
Unpacking read-edid (from .../read-edid_2.0.0-3.1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package reiserfsprogs.
Unpacking reiserfsprogs (from .../reiserfsprogs_1%3a3.6.21-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package rsync.
Unpacking rsync (from .../rsync_3.0.7-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package smartmontools.
Unpacking smartmontools (from .../smartmontools_5.39.1+svn3124-2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package subversion.
Unpacking subversion (from .../subversion_1.6.12dfsg-6_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package xfsprogs.
Unpacking xfsprogs (from .../xfsprogs_3.1.4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package xfsdump.
Unpacking xfsdump (from .../xfsdump_3.0.4_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package ssh.
Unpacking ssh (from .../ssh_1%3a5.5p1-6+squeeze1_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for install-info ...
Setting up console-data (2:1.10-9) ...
Looking for keymap to install:
NONE
Setting up libconsole (1:0.2.3dbs-69.1) ...
Setting up console-tools (1:0.2.3dbs-69.1) ...
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up console-common (0.7.85) ...
Looking for keymap to install:
NONE
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up libuuid-perl (0.02-4) ...
Setting up linux-base (2.6.32-38) ...
Setting up linux-image-2.6.32-5-486 (2.6.32-38) ...
Running depmod.
Running update-initramfs.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-486
df: Warning: cannot read table of mounted file systems: No such file or directory
W: mdadm: no arrays defined in configuration file.
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 2.6.32-5-486 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-486
Setting up libcap2 (1:2.19-3) ...
Setting up ntpdate (1:4.2.6.p2+dfsg-1+b1) ...
Setting up openssh-blacklist (0.4.1) ...
Setting up libgeoip1 (1.4.7~beta6+dfsg-1) ...
Setting up libkeyutils1 (1.4-1) ...
Setting up libkrb5support0 (1.8.3+dfsg-4squeeze2) ...
Setting up libk5crypto3 (1.8.3+dfsg-4squeeze2) ...
Setting up libkrb5-3 (1.8.3+dfsg-4squeeze2) ...
Setting up libgssapi-krb5-2 (1.8.3+dfsg-4squeeze2) ...
Setting up libxml2 (2.7.8.dfsg-2+squeeze1) ...
Setting up libisc62 (1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3) ...
Setting up libdns69 (1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3) ...
Setting up libisccc60 (1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3) ...
Setting up libisccfg62 (1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3) ...
Setting up libbind9-60 (1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3) ...
Setting up liblwres60 (1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3) ...
Setting up bind9-host (1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3) ...
Setting up dnsutils (1:9.7.3.dfsg-1~squeeze3) ...
Setting up gettext-base (0.18.1.1-3) ...
Setting up less (436-1) ...
Setting up libbsd0 (0.2.0-1) ...
Setting up libedit2 (2.11-20080614-2) ...
Setting up libevent-1.4-2 (1.4.13-stable-1) ...
Setting up libgpg-error0 (1.6-1) ...
Setting up libgcrypt11 (1.4.5-2) ...
Setting up libtasn1-3 (2.7-1) ...
Setting up libgnutls26 (2.8.6-1) ...
Setting up libgssglue1 (0.1-4) ...
Setting up libsasl2-2 (2.1.23.dfsg1-7) ...
Setting up libldap-2.4-2 (2.4.23-7.2) ...
Setting up libnfsidmap2 (0.23-2) ...
Setting up libpci3 (1:3.1.7-6) ...
Setting up librpcsecgss3 (0.19-2) ...
Setting up libwrap0 (7.6.q-19) ...
Setting up portmap (6.0.0-2) ...
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up ucf (3.0025+nmu1) ...
Setting up nfs-common (1:1.2.2-4) ...


Creating config file /etc/idmapd.conf with new version


Creating config file /etc/default/nfs-common with new version
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
Adding system user `statd' (UID 101) ...
Adding new user `statd' (UID 101) with group `nogroup' ...
Not creating home directory `/var/lib/nfs'.
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up openssh-client (1:5.5p1-6+squeeze1) ...
Setting up pciutils (1:3.1.7-6) ...
Setting up cfengine2 (2.2.10-2) ...
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up dialog (1.1-20100428-1) ...
Setting up libexpat1 (2.0.1-7) ...
Setting up discover-data (2.2010.10.18) ...
Setting up libdiscover2 (2.1.2-5) ...
Setting up discover (2.1.2-5) ...
Setting up dosfstools (3.0.9-1) ...
Setting up dump (0.4b43-1) ...
update-alternatives: using /usr/sbin/rmt-dump to provide /usr/sbin/rmt (rmt) in auto mode.
Setting up libfreetype6 (2.4.2-2.1+squeeze1) ...
Setting up grub-common (1.98+20100804-14+squeeze1) ...
Setting up grub-pc (1.98+20100804-14+squeeze1) ...


Creating config file /etc/default/grub with new version
grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?).
grub-probe: error: cannot find a device for /boot (is /dev mounted?).
grub-probe: error: cannot find a device for /boot/grub (is /dev mounted?).
Setting up grub (0.97-64) ...
Setting up hdparm (9.32-1) ...
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
Setting up libdbus-1-3 (1.2.24-4+squeeze1) ...
Setting up libhal1 (0.5.14-3) ...
Setting up libhd16 (16.0-2) ...
Setting up hwinfo (16.0-2) ...
Setting up jove (4.16.0.72-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/jove to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/bin/jove to provide /usr/bin/emacs (emacs) in auto mode.
Reinstalling init script for new runlevels ...
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up lftp (4.0.6-1) ...
Setting up libapr1 (1.4.2-6+squeeze3) ...
Setting up libaprutil1 (1.3.9+dfsg-5) ...
Setting up libcap-ng0 (0.6.4-1) ...
Setting up libneon27-gnutls (0.29.3-3) ...
Setting up libreadline5 (5.2-7) ...
Setting up libserf-0-0 (0.3.1-1) ...
Setting up libsvn1 (1.6.12dfsg-6) ...
Setting up libx86-1 (1.1+ds1-6) ...
Setting up mbr (1.1.10-2) ...
Setting up lilo (1:22.8-10) ...
Setting up linux-image-486 (2.6.32+29) ...
Setting up usbutils (0.87-5squeeze1) ...
Setting up lshw (02.14-1) ...
Setting up lvm2 (2.02.66-5) ...
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
Setting up mdadm (3.1.4-1+8efb9d1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up openssh-server (1:5.5p1-6+squeeze1) ...
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
Creating SSH2 DSA key; this may take some time ...
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
Setting up procinfo (1:2.0.304-1) ...
Setting up psmisc (22.11-1) ...
Setting up rdate (1:1.2-4) ...
Setting up read-edid (2.0.0-3.1) ...
Setting up reiserfsprogs (1:3.6.21-1) ...
Setting up rsync (3.0.7-2) ...
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
Setting up smartmontools (5.39.1+svn3124-2) ...
insserv: warning: script 'rcS.distrib' missing LSB tags and overrides
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up subversion (1.6.12dfsg-6) ...
Setting up xfsprogs (3.1.4) ...
Setting up xfsdump (3.0.4) ...
Setting up ssh (1:5.5p1-6+squeeze1) ...
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-486
df: Warning: cannot read table of mounted file systems: No such file or directory
W: mdadm: unchecked configuration file: /etc/mdadm/mdadm.conf
W: mdadm: please read /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz .
W: mdadm: no arrays defined in configuration file.
Warning: Not updating LILO; /etc/lilo.conf not found
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Reading extended state information...
Initializing package states...
Writing extended state information...
Reading task descriptions...
install_packages: executing chroot /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir apt-get clean
install_packages: executing chroot /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir dpkg --configure --pending
install_packages: executing chroot /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir dpkg -C
install_packages: executing chroot /srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir apt-get clean
install_packages exit code: 0
«/etc/fai/apt» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/apt»
«/etc/fai/apt/sources.list» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/apt/sources.list»
«/etc/fai/fai.conf» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/fai.conf»
«/etc/fai/fai.conf~» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/fai.conf~»
«/etc/fai/fai.conf.dpkg-old» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/fai.conf.dpkg-old»
«/etc/fai/grub.cfg» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/grub.cfg»
«/etc/fai/live.conf» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/live.conf»
«/etc/fai/make-fai-nfsroot.conf» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/make-fai-nfsroot.conf»
«/etc/fai/menu.lst» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/menu.lst»
«/etc/fai/NFSROOT» -> «/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/etc/fai/NFSROOT»
Shadow passwords are now on.
«/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/boot/vmlinuz-2.6.32-5-486» -> «/srv/tftp/fai/vmlinuz-2.6.32-5-486»
«/srv/fai/nfsroot/live/filesystem.dir/boot/initrd.img-2.6.32-5-486» -> «/srv/tftp/fai/initrd.img-2.6.32-5-486»
DHCP environment prepared. If you want to use it, you have to enable the dhcpd and the tftp-hpa daemon.
Removing 'local diversion of /sbin/discover-modprobe to /sbin/discover-modprobe.distrib'
make-fai-nfsroot finished properly.
No diversion 'any diversion of /sbin/discover-modprobe', none removed.
Log file written to /var/log/fai/make-fai-nfsroot.log
 * Re-exporting directories for NFS kernel daemon...
exportfs: scandir /etc/exports.d: No such file or directory

  ...done.
FAI setup finished.

Documentació

FAI Guide

Troubleshooting.Resol·lució de problemes

ERROR: 1 live-initramfs was not installed inside the nfsroot.

Aquest error m'ha succeït (--acacha 11:44, 16 oct 2011 (UTC)) al executar:

$ sudo fai-setup -v

A una Ubuntu Server 11.10 utilitzant els paquets de FAI del repositori oficial. La versió dels repositoris és la 3.4.7:

$ sudo dpkg -l | grep fai
ii fai-client           3.4.7ubuntu2              Fully Automatic Installation client package
ii fai-doc             3.4.7ubuntu2              Documentation for FAI
ii fai-quickstart         3.4.7ubuntu2              Fully Automatic Installation quickstart package
ii fai-server           3.4.7ubuntu2              Fully Automatic Installation server package
ii fai-setup-storage        3.4.7ubuntu2              automatically prepare storage devices

Si poseu els repositoris oficials del projecte:

deb http://fai-project.org/download squeeze koeln

Aleshores la versió instal·lada serà la 3.4.8. Amb aquesta versió no us donarà pas l'error.

Vegeu també

Enllaços externs