IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SambasobreLDAP, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: Ldap1.pdf, Ldap2.pdf, AutenticacioiAutoritzacionsLinux.pdf
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SambaSobreLDAP
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas, Lluís Pérez Vidal
$ sudo dpkg-reconfigure slapd

DPKGReconfigureSlapd.jpg

DPKGReconfigureSlapd1.jpg

DPKGReconfigureSlapd2.jpg

DPKGReconfigureSlapd3.jpg

DPKGReconfigureSlapd4.jpg

DPKGReconfigureSlapd5.jpg

DPKGReconfigureSlapd6.jpg

DPKGReconfigureSlapd7.jpg

DPKGReconfigureSlapd8.jpg

DPKGReconfigureSlapd9.jpg

DPKGReconfigureSlapd10.jpg

DPKGReconfigureSlapd11.jpg

DPKGReconfigureSlapd12.jpg