IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

ttysnoop

Permet controlar tant una sessió local com una connexió des de un sistema remot per Telnet o fins i tot SSH. És una opció més complexa de configurar que conspy o altres d'aquest article. Utilitza un model client-servidor.

Instal·lació:

$ sudo apt-get install ttysnoop

Fitxers instal·lats:

$ dpkg -L ttysnoop
/.
/etc
/etc/snooptab
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/ttysnoop
/usr/sbin/ttysnoops
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/ttysnoop.8.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/ttysnoop
/usr/share/doc/ttysnoop/README
/usr/share/doc/ttysnoop/README.debian
/usr/share/doc/ttysnoop/copyright
/usr/share/doc/ttysnoop/changelog.Debian.gz
/var
/var/spool
/var/spool/ttysnoop
/usr/share/man/man8/ttysnoops.8.gz

Com podeu veure hi ha 2 executables. Tttysnoop utilitza un model client-servidor:

 • client: /usr/sbin/ttysnoop
 • servidor: /usr/sbin/ttysnoops

La configuració de quines terminals s'han de monitoritzar es fa al fitxer /etc/snooptab:

$ cat /etc/snooptab
*        socket        login      /bin/login 

Per connectar el client a un servidor:

$ sudo ttysnoop n 

On n és el número de pseudoterminal (pts/n). Es pot consultar el número de pseudoterminal amb les comandes who o finger.


ttysnoop i SSH

Per monitorizar una sessió ssh es més complex. Necessitarem recompilar el codi font del servidor SSH per a tal que al connectar-se l'usuari per SSH s'inicie el servidor ttysnoops.

Consulteu:

http://debianitas.net/doc/minicomos/Viendo%20en%20tiempo%20real%20con%20Ttysnoop%20sesiones%20SSH/html/ttysnoop-iso.html

Recursos:

screen

Consulteu Screen

linuxvnc

Similar a conspy utilitza un client VNC (p.e. xtightvncviewer) per visualitzar el tty a controlar:

$ linuxvnc [ número_tty ] 

Instal·lació a Ubuntu:

$ sudo apt-get install linuxvnc

conspy

$ sudo apt-get install conspy

S'ha d'executar com a superusuari:

$ sudo conspy numero_de_consola

Per sortir

3 cops ràpidament la tecla ESC

Per exemple, per veure la consola virtual 1:

$ sudo conspy -v 1

Recursos:

nohup

Consulteu:

nohup

Vegeu també