IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Nivells d'error

Consulteu les constants que defineixen cada nivell d'error a:

http://www.php.net/manual/en/errorfunc.constants.php

Funcions

http://php.net/manual/en/errorfunc.configuration.php

error_reporting

http://www.php.net/manual/en/function.error-reporting.php

Un exemple de com activar des de codi els errors:

<?php
  error_reporting(E_ALL);
  ini_set("display_errors", 1);
  // the rest of your script...
?>

Un exemple de com canviar temporalment el error reporting:

$old_level_reporting=error_reporting();
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
...
...
RESTA DE CODI
...
error_reporting($old_level_reporting);


Nota: també pot ser una configuració del fitxer php.ini:

Vegeu també

Enllaços externs

http://www.php.net/manual/en/errorfunc.constants.php

Funcions

http://php.net/manual/en/errorfunc.configuration.php

error_reporting