IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Ethernet over IP (EoIP) és un protocol de Mikrotik que crea un tunnel entre dos encaminadors. Els túnels EoIP s'han de transportar amb un túnel IPIP o PPTP. Quan s'activa la funció de bridge tot el trànsit Ethernet serà enviat a la xarxa remota del altre costat del túnel com si es dos xarxes estiguessin directament connectades a nivell d'enllaç.

Permet:

  • Fer un bridge entre dos xarxes LAN a través d'Internet
  • Fer un bridge entre dos xarxes LAN a través d'Internet utilitzant un túnel xifrat.
  • Fer un bridge entre xarxes WLAN 'ad-hoc'.

El protocol EOIP encapsula les trames Ethernet utilitzant GRE ( igual que o fa PPTP) i envia tot el trànsit a la punta remota del túnel.

Sistemes operatius

RouterOS EoIP

Consulteu RouterOS EoIP.

Linux

Los tuneles eoip de mikrotik no son compatibles con Linux, si quieres enlazar un mikrotik y un linux entonces has de descargar la version de eiop para linux http://code.google.com/p/linux-eoip/

En el mikrotik configurar el tunel eoip. Creas un brige y le agregas como interfaces el de la red local y el del tunel eoip. De esta forma todo el trafico se retransmite por el tunel . El el linux creas el tunel eoip y con el comando brctl creas un brigde entre tu interfaz de la red local y el del tunel eoip.

Vegeu també

Enllaços externs