IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Encaminador o router

Que es un router?

Jarkor routers.jpg
 • Es un dispositiu que pot connectar 2 o mes ordinadors a una mateixa xarxa i que opera en la capa tres (nivell de xarxa) del model OSI.
 • El router s'utilitza per ús domestic o per empreses petites de 4 o 5 ordinadors per empresa.

Funcions dels routers

 • Els routers son dispositius hardware de interconnexió de 2 o mes ordinadors en una mateixa xarxa.
 • Si utilitzem un PC amb Windows 98 o superior per a compartir una connexió a Internet, aquest PC estarà fent una funcionalitat de router bàsic. Tan solament s'encarregarà de veure si els paquets d'informació van destinats a l'exterior o a altre PC del grup.
 • Els routers una mica més sofisticats, i de fet els més utilitzats, fan una mica més, entre altres coses protegeixen la nostra xarxa del tràfic exterior, i són capaços de manejar bastant més tràfic. És per això que són l'opció més tipica en petites xarxes, i fins i tot, en usuaris domèstics.
 • Els routers més potents, que s'estan repartits per tot Internet per a gestionar el tràfic, manegen un volum de milions de paquets de dades per segon i optimitzen al màxim els camins entre origen i destinació.

Funció principal del router

 • La primera funció d'un router, la més bàsica, és, saber si el destinatari d'un paquet d'informació està en la nostra pròpia xarxa o en una remota.
 • El router s'encarregarà d'analitzar paquet per paquet l'origen i la destinació i buscarà el camí més curt d'un a altre. Aquesta forma de transmetre informació té grans avantatges:
 El router és capaç de veure si una ruta no funciona i buscar una alternativa. 
 El router és capaç fins i tot de buscar la ruta més ràpida (per exemple la qual tingui menys tràfic) en cas de poder escollir entre diverses 
 possibilitats.

Tipus de connexions

 • Solen tindre 4 o 5 interruptors trasers que s'utilitzen per connectar tots els ordinadors de la xarxa.
 • 1 interruptor s'utilitza per connectar el router a la corrent.
 • 2 o 3 interruptors s'utilitzen per connectar els ordinadors per xarxa ethernet.
  Encaminador o Router
 • 1 interruptor ha vegades s'utilitza per connectar 1 ordinador per xarxa USB.
 • Segons el tipus de router pot suportar fins a una altra xarxa per WIFI (inalàmbrica).
 • Quasi sempre els routers s'utilitzen per a xarxes LAN per ethernet.
 • Si utilitzes un router amb connexió per USB tindràs menys velocitat que si el tinguessis connectat per ethernet.

Exemple de xarxa Local

 • Aquesta imatge representa dos paquets que tenen que anar des de una xarxa fins a una altra.
 • La línia vermella representa que des de un ordinador ficat a una xarxa diferent a on te el destinatari el router central fa que la IP de la xarxa camvii i l'altre ordinador pugui llegir el paquet.
 • la línia verda representa que des de un ordinador de una xarxa diferent a la del destinatari te que canviar-li la IP de la xarxa per a fer que el destinatari pugui llegir el paquet enviat.


Jarkor routers1.png

Altres tipus de Routers

Routers inalàmbrics o WIFI

 • Els routers WIFI solen ser mes cars que els routers convencionals. Solen aportar una gran comoditat respecte als routers normals perquè no es necessiten cables per connectar-se a Internet.
 • El sistema de cablejat es exactament el mateix que els routers normals, tenen els mateixos connectors trasters i funcionen amb la mateixa velocitat.

Jarkor routers wifi.jpg

 • Per connectar-te a una xarxa inalàmbrica tens que tindre un adaptador USB o que el teu ordinador tingui el adaptador integrat.

S'utilitza molt a els portàtils per connectar-se a xarxes de la mateixa zona, etc.

Jarkor routers wifi1.jpg

Avantatges

 • Pots connectar-te sense cables a una altra xarxa sempre i quan i hagi senyal.
 • No es necessiten cables
 • Si ets un professional pots arribar a piratejar la xarxa d'altres persones i navegar amb la mateixa xarxa.

Desavantatges

 • Una dels desavantatges que té el sistema WiFi és la perduda de velocitat en relació a la mateixa connexió utilitzant cables, a causa de les interferències i perdudes de senyal que l'ambient pot implicar.
 • Si ets tu el que tens una xarxa WIFI a la teva casa ens que tindre una contrasenya perquè la gent no s pugui connectar a la teva xarxa gratis.

Enllaços d'interès

Configuració de un router per a línia ADSL

www.ayudadigital.com

FOROS

Obrir ports de un router