IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install enca

Fitxers instal·lats:

$ dpkg -L enca
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/enca
/usr/lib
/usr/lib/enca
/usr/lib/enca/extconv
/usr/lib/enca/extconv/cstocs
/usr/lib/enca/extconv/map
/usr/lib/enca/extconv/piconv
/usr/lib/enca/extconv/recode
/usr/lib/enca/extconv/umap
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/enca.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/enca
/usr/share/doc/enca/AUTHORS
/usr/share/doc/enca/FAQ
/usr/share/doc/enca/README
/usr/share/doc/enca/README.devel
/usr/share/doc/enca/TODO
/usr/share/doc/enca/THANKS
/usr/share/doc/enca/changelog.gz
/usr/share/doc/enca/copyright
/usr/share/doc/enca/NEWS.gz
/usr/share/doc/enca/ChangeLog.prelib.gz
/usr/share/doc/enca/changelog.Debian.gz
/usr/bin/enconv
/usr/share/man/man1/enconv.1.gz


Manual

$ man enca
enca(1)                                                                               enca(1)

NAME
   enca -- detect and convert encoding of text files


Vegeu també

Enllaços externs