IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Notació

TODO:

Notation
In the rest of this document I use the standard Emacs notation to describe keystrokes:

C-x
  For any x, the character Control-x. 
M-x
  For any x, the character Meta-x (see below for more details on Meta characters). 
C-M-x
  For any x, the character Control-Meta-x. 
RET
  The return key (C-m actually). 
SPC
  The space bar. 
ESC
  The escape key, or, equivalently, C-[ 

Vegeu també

Enllaços externs