IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

  • SATAN
  • FREMONT
  • STROBE:
$ sudo apt-cache search strobe
netdiag - Net-Diagnostics (trafshow,strobe,netwatch,statnet,tcpspray,tcpblast)


  • ISS (Internet Security Scanner)
  • Gabriel?