IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Consulteu també la pàgina:

Instal·lació

Amb Ubuntu o Debian tenim dos opcions:

 1. Instal·lar dels repositoris: Tingueu en compte els comentaris de la l'article Eclipse, Java de SUN i gij
 2. Instal·lar des de la web d'Eclipe: http://www.eclipse.org/downloads

Abans d'instal·lar eclipse comproveu que teniu Java instal·lat. Consulteu Instal·lació de Java

Eclipse és una aplicació que s'instal·la tota en una sola carpeta.

Un cop localitzeu l'enllaç a la versió d'Eclipse que voleu descarregar seguiu les següents passes:

$ cd 
$ wget http://ftp.ing.umu.se/mirror/eclipse/technology/epp/downloads/release/europa/winter/eclipse-jee-europa-winter-linux-gtk.tar.gz&mirror_id=494
$ tar xvzf eclipse-jee-europa-winter-linux-gtk.tar.gz

Si voleu treballar amb C o C++ es més recomanable baixar el fitxer: eclipse-cpp-europa-winter-linux-gtk.tar.gz

$ wget http://mirror.switch.ch/eclipse/technology/epp/downloads/release/europa/winter/eclipse-cpp-europa-winter-linux-gtk.tar.gz&mirror_id=63
$ tar xvzf eclipse-cpp-europa-winter-linux-gtk.tar.gz

Eclipse for PHP Developers

 • Uns dels requisits per a la correcta instal·lació d'Eclipse és instal·lar el Java:
Java#Ubuntu_10.10
 • Ja tenim el Java instal·lat i l'eclipse descarregat, procedim a fer les següents comandes:

Ens situem al directori on s'ha descarregat el fitxer del Eclipse:

$ cd Descarregues

Tot seguit ens assegurem que estigui:

$ ls -li

El descomprimim al mateix directori amb la següent comanda:

$ tar xvzf nom_del_fitxer.tar.gz

Entrem dins del directori:

$ cd eclipse

Executem el programa amb la següent comanda:

$ ./eclipse

Instal·lació del plugin subclipse

 • S'ha d'anar a la url i copiar la següent ruta (mirem la versió d'eclipse que tenim):
Eclipse update site URL: http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x
 • Tot seguit obrim l'eclipse i anem a l'apartat d'ajuda, instal·lar nou software, li donem un nom i afegim un repositori:
Add repository baucells 1.png


 • Per a finalitzar el procediment i comprovar que el pluguin s'ha instal·lat correctament, anirem a l'opció "acerca de" a l'apartat ajuda i comprovarem els pluguins.

Eclipse web tools

--acacha 05:38, 21 gen 2009 (CET)

Anem a la home:

$ cd

Per descarregar Eclipse Web Tools:

$ wget http://ftp.ntua.gr/mirror/eclipse/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR1/eclipse-jee-ganymede-SR1-linux-gtk.tar.gz&mirror_id=246

El podeu obtenir de:

http://www.eclipse.org/downloads/

Descarregant la versió:

Eclipse IDE for Java EE Developers (162 MB)

Un cop descarregat podem calcular el md5:

$ md5sum eclipse-jee-ganymede-SR1-linux-gtk.tar.gz 

I comprovem que és correcte comparant-lo amb la web.

Per descomprimir-lo:

$ tar xvzf eclipse-jee-ganymede-SR1-linux-gtk.tar.gz

Per executar-lo:

$ eclipse/eclipse

Exemple concret d'instal·lació. Eclipse Java J2ME

Exemple concret d'instal·lació+SVN repositori

Consulteu l'article JavaEclipseSubversionCursProgramacioLinux i també Programació_de_dispositius_Mòbils

Instal·lació per a mòbils Java

Consulteu Instal·lació d'Eclipse per a Java ME.

Instal·lació per a Android

Consulteu Android i Eclipse

TODO: Pas a pas amb captures de pantalla

Posar els pasos per crear un enlaç directe.

Configuració de la memòria

Al fitxer eclipse.ini

-vmargs
-Xms128m
-Xmx512m
-XX:MaxPermSize=128m

O executar:

eclipse -vmargs -Xms128m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=128m

Execució

Per tal d'executar Eclipse cal:

$ cd eclipse
$ ./eclipse

Es possible afegir una entrada al menú aplicacions. Feu botó dret al menú aplicacions --> Edita els menús.

Eclipse Universe

Eclipse és més que un entorn de desenvolupament o IDE Java (Java IDE):

 1. Enterprise Development
 2. Embedded and Device Development
 3. Rich Client Platform
 4. Rich Internet Applications
 5. Application Frameworks
 6. Application Lifecycle Management (ALM)
 7. Service Oriented Architecture (SOA)

Recursos:

Java Development Tools

També conegut com JDT i és la part d'Eclipse que permet crear aplicacions Java. També incorpora suport per ant

Es pot descarregar com update d'Eclipse a:

http://update.eclipse.org/downloads/drops/R-3.5.1-200909170800/index.php#JDTRuntime

Recursos:

PHP Development Tools

És la part d'Eclipse que permet desenvolupar aplicacions PHP. És utilitza per altres plataformes com Zend Studio.

Recursos:

Plugins

Shell

man plugin

Proporciona accés als manuals:

http://download.eclipse.org/technology/linuxtools/update

wicked shell

Integra una shell a les finestres d'Eclipse:

http://www.wickedshell.net/

Es pot instal·lar utilitzant:

http://www.wickedshell.net/updatesite

Shelled

NOTA: Sembla que no funciona amb Eclipse Helios


linuxtools

Plugin de les pàgines de manual:

http://download.eclipse.org/technology/linuxtools/updates-nightly

Mylyn

El update site és:

http://download.eclipse.org/tools/mylyn/update/e3.4 

Es selecciona tot per a instal·lar. Després amb l'update site:


Recursos:

Open in terminal

Permet obrir una carpeta o fitxer directament a la terminal del sistema.

Instal·lació:

http://code.google.com/p/eclipse-openinterminal/wiki/Installation

L'update-site és:

http://eclipse-openinterminal.googlecode.com/svn/trunk/site/

Després cal especificar la terminal a Window > Preferences:

Remote System Explorer

La perspectiva Remote System Explorer s'activa quan instal·la plugins de connexió remota. Per a SSH i SFTP, així com webdav i FTP podem utilitzar:

http://www.jcraft.com

Per exemple a:

http://www.jcraft.com/eclipse-sftp/

Podem trobar les instruccions per a instal·lar el plugin de SFTP. El més fàcil és afegir a:

Help > Install new Software

la URL:

http://eclipse.jcraft.com/

NOTA: Si no us apareix res, a vegades és útil escriure quelcom al camp filtre i tornar a buida el filtre (treure el que heu escrit) i fer Enter

. Els plugins que trobareu són:
 • Eclipse FTP and Webdav Support
 • JCTerm plugin
 • Jsch Eclipse plugin
 • SFTP Plugin

Per utilitzar els plugins cal activar la perspectiva:

Remote System Explorer

Crear un projecte a partir d'uns fitxers remots

Un cop feta la connexió amb el Remote System Explorer, cal escollir una carpeta remota i amb el botó dret seleccionar:

Create Remote Project

Subclipse. Plugin d'Eclipse per a subversion

Consulteu també Subclipse.

Eclipse en altres idiomes

Consulteu:

http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Eclipse

Configuració de DSDP - Mobile Tools for Java (MTJ)

--acacha 12:09, 12 febr 2009 (CET)

Es pot instal·lar des de:

Help > Software Updates... > Available Software > Add Site...

El lloc ha afegir és:

http://download.eclipse.org/dsdp/mtj/updates/0.9/stable/ 

Cal configurar els dispositius mòbils. Per això cal tenir instal·lat el Sun Java Wireless Toolkit. El podeu descarregar de la web:

http://java.sun.com/products/sjwtoolkit/download.html

O podeu utilitzar el de Netbeans que es troba a la carpeta:

/home/sergi/netbeans-6.5/mobility8/WTK2.5.2/

La configuració es fa al menú Window>Preferences. Aneu a l'opció Java ME > Device Managment i afegiu am Import el WTK:

EclipseWTK.png
EclipseWTK2.png


Recursos:

Importar un projecte Java ME de Netbeans a Eclipse

Podeu utilitzar la opció File>Import:

ImportarNetbeansproject.png

Després haureu d'asssegurar-vos que teniu correctament el Sun Wireless Toolkit. Podeu utilitzar el de Netbeans que es troba a:

/home/sergi/netbeans-6.5/mobility8/WTK2.5.2

I també haureu de configurar el Classpath per tal d'utilitzar la llibreria de Netbeans per a MIDP Components (si la vostra aplicació utilitzava el VisualMidlet de Netbeans, és molt possible que necessiti aquestes llibreries):

Feu clic al boto dret sobre el projecte i escolliu Build Path>Configure Build Path.A la pestanya Libraries, afegiu un External jar. La llibreria es troba a:

/home/sergi/netbeans-6.5/mobility8/modules/ext/netbeans_midp_components_basic.jar

També caldrà configurar el deployment.

AntennaConfiguration.png

Antenna és un plugin de Ant pensat per a desenvolupar aplicacions Java per a mòbils. El fitxer .jar es pot obtenir a:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=67420&package_id=65779&release_id=608462

Resolució de problemes. TroubleShooting

Ubuntu 9.10

No funcionen els clics a les finestres:

$ joe eclipse.sh

I poseu:

#!/bin/bash
export GDK_NATIVE_WINDOWS=1
/home/[your eclipse directory]/eclipse

El feu executable:

$ chmod 777 eclipse.sh

Executeu Eclipse amb:

./eclipse.sh [press enter]

Recursos:

Enllaços externs