IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Mòduls

Qüestions pendents

Laravel

Investigar els efectes de barrejar codi ja existent Code Igniter amb Laravel

Requeriments comuns


Fase 0. Adaptació plantilla a Laravel

Objectius compleix:

 • MVC
 • Interfícies

Mòdul autenticació/autorització amb Laravel

Projecte:

Explicar bé sobretot per a la presentació:

 • Definició del problema: autenticació STUPID not SOLID.
 • Adaptació de Code Igniter a Laravel. Migració (es pot aprofitar temporalment el que hi ha? Temps temporal amb dos sistemes? que cal modificar a tot el sistema)


Primera part: Autenticació

 • Molt relacionat amb Fase 0.
 • Adaptar el Scaffolding que ofereix Laravel per defecte sobre autenticació a ebre-escool o millor encara adaptar ebre-escool a aquest scaffolding. Aconseguir logar-se a la aplicació amb el Login ace template
 • Avaluar canvis necessaris a fitxer config/auth.php
 • Avaluar canvis necessaris taula usuaris. Definició de migracions per a taules existents i migracions per a canvis necessaris (si s'aplica). Crear la documentació de les taula/taules autenticació.
 • Fer funcionar l'autenticació amb noves pàgines/apartats d'ebre-escool funcionant amb Laravel

Segona part. Autorització

Implementar l'autenticació i l'autorització (rols i permisos) a ebre-escool utilitzant una llibreria externa de suport (Entrust).

 • Laravel/Laravel#Laravel_Authorization/Entrust
 • Mòdul nou només per a noves implementacions de codi?
 • Avaluar canvis necessaris taules autoritzacoó. Definició de migracions per a taules existents i migracions per a canvis necessaris (si s'aplica). Crear la documentació de les taula/taules autenticació.

Recursos:

TODO:

 • Fitxer config/auth.php

APIs REST. RESTIFY

 • Taula incidents: API REST amb Laravel. Taula incidents ja definida cal crear el codi de l'API REST

Informes

Informes assistència:

 • Actualment només existeix informe per alumne però amb un nivell de detall MOLT complet
 • Informe per grup de classe

Especificacions tècniques

 • Capes:
 • Presentació/Vista: Totalment desacoplada per tal de poder implementar múltiples vistes. Com a mínim implementar la vista aplicació web amb PHP/Javascript/AJAX. La vista es basa en un JSON obtingut a partir d'una petició AJAX a una API REST.
 • Model base de dades: Eloquent ORM i migracions Laravel
 • API REST utilitzant objectes REST. Per als informes és una API només lectura (només operacions Retrieve de CRUD és a dir verb GET de HTTP)

Primera fase:

 • Definició del JSON. Quines dades es necessiten per a l'informe? Definir la estructura del fitxer JSON. Crear un fitxer JSON exemple estàtic/fix
 • Implementació de la vista de l'informe en PHP/Javascript/AJAX com una pàgina/apartat extra dins ebre-escool

Assistència

Especificacions tècniques

 • Capes:
 • Presentació/Vista: Totalment desacoblada per tal de poder implementar múltiples vistes. Com a mínim implementar la vista aplicació web amb PHP/Javascript/AJAX. La vista es basa en un JSON obtingut a partir d'una petició AJAX a una API REST.
 • Model base de dades: Eloquent ORM i migracions Laravel
 • API REST utilitzant objectes REST. Per als informes és una API només lectura (només operacions Retrieve de CRUD és a dir verb GET de HTTP)

Primera fase:

 • Definició del JSON. Quines dades es necessiten per a l'informe? Definir la estructura del fitxer JSON. Crear un fitxer JSON exemple estàtic/fix
 • Implementació de la vista de l'informe en PHP/Javascript/AJAX com una pàgina/apartat extra dins ebre-escool

Laravel Authentication Events

Vegeu:

http://acacha.org/mediawiki/Laravel#Authentication_Events_.28auth.login_and_auth.attempt.29

Utilitzar per afegir a la sessió el que calgui després d'un Login amb Laravel i que les funcionalitats encara existents funcionin.

Vegeu també