IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://www.zentyal.com/es/
Desenvolupadors: eBox Platform
Tipus: Xarxa unificada
Sistema operatiu: Unix-like
Creadors: eBox Technologies S.L.

Zentyal (anteriorment conegut com eBox Platform) és un servidor de xarxa unificada de codi obert per a les Pymes. Zentyal pot actuar gestionant la infraestructura de xarxa, com porta d'enllaç a Internet, gestionant les amenaces de seguretat, com servidor d'oficina, com servidor de comunicacions unificades o una combinació d'aquestes. A més, Zentyal inclou un marc de desenvolupament per a facilitar el desenvolupament de nous serveis basats en Unix.

El codi font del projecte està disponible sota els termes de la Llicència Pública General de GNU, així com sota diverses llicències privatives. L'empresa espanyola eBox Technologies S.L. és el propietari i patrocinador de Zentyal i posseïx el copyright del codi font.

Zentyal està basat en Ubuntu, sempre en la versió LTS. Per exemple a data 12 de febrer de 2012 està basat en la versió: Ubuntu Lucid 10.01.3 LTS

Història

 • Zentyal (eBox Platform) va començar com un projecte colaboratiu entre dues empreses i va ser publicat com un projecte de codi obert per primera vegada al 2005.
 • El 16 de novembre de 2006 Zentyal (eBox Platform) va ser oficialment aprovat com projecte NEOTEC, rebent fons públics del CDTI (organització pública espanyola sota el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme) per a completar el desenvolupament de la versió 1.0.3.
 • Zentyal (eBox Platform) va ser inclòs per primera vegada a Ubuntu al 2007, al Gutsy Gibbon Tribe 3, la tercera versió alfa de Ubuntu 7.10.4 La primera versió candidata a definitiva de Zentyal (eBox Platform 1.0).
 • Va ser publicada el 2008

Característiques

Zentyal 2.0 (publicat el septembre 2010) disposa de lse següents característiques:

 • Gestió de reds
  • Tallafocs i encaminadors
   • Filtratge de tràfic
   • NAT I redirecció de ports
   • VLAN 802.1Q
   • Soport per a múltiples portes d'enllaç PPPoE i DHCP
   • Regles per a les portes d'enllaç, balanceig de càrrega i auto-adaptació en front a pèrdua de connectivitat
   • Moldejat del tràfic (suporta filtratge a nivell d'aplicació)
   • Monitorització gràfica del tràfic
   • Sistema de detecció d'intrusos a la red
   • Client dinàmic DNS
  • Infraestructura de red
   • Servidor DHCP
   • Servidor NTP
   • Servidor DNS
    • Actualizacions dinàmiques mitjançant DHCP
   • Servidor RADIUS
  • Suport de reds privades virtuals
   • Autoconfiguració dinàmica de rutes
  • Proxy HTTP
   • Caché
   • Autenticació d'usuaris
   • Filtratge de contingut
   • Antivirus transparent
   • Delay pools
  • Servidor de correu
   • Dominis virtuals
   • Quotes
   • Suport per a SIEVE
   • Recuperació de comptes externes
   • POP3 i IMAP amb SSL/TLS
   • Filtre de Spam y Antivirus
    • Llistes blanques, negres i grises
   • Filtre transparent de POP3
   • Compte de Catch-all
 • Webmail
 • Servidor web
  • Dominis virtuales
 • Autoritat de Certificació
 • Treball en grup
  • Gestió centralitzada d'usuaris i grupos
   • Suport mestre/esclau
   • Sincronització amb un controlador de domini Windows Active Directory
  • Controlador Primari de Domini (PDC) de Windows
   • Política de contrasenya
   • Suport per a clients de Windows 7
  • Compartició de recursos
   • Servidor d'arxius
    • Antivirus
    • Paperera
   • Servidor de impresió
  • Groupware: Compartició de calendaris, agendes, webmail, wiki, etc.
  • Servidor VoIP
   • Bústia de veu
   • Sales de conferències
   • Trucades per mitjà d'un proveïdor extern
   • Transferència de trucades
   • Aparcament de trucades
   • Música d'espera
   • Coles
   • Registres
 • Servidor Jabber/XMMP
  • Dashboard per a centralitzar la informació de los serveis
  • Monitorizació de la CPU, càrrega, espai de disc, temperatura, memòria
  • Estat del RAID per software i informació de l'ús del disc dur
  • Informes complets i resumits de sistemes
  • Notificació d'events via correu, subscripció de noticias (RSS) o Jabber/XMPP
 • Actualitzacions de software
 • Copies de seguritat (backup de configuració i remota de dades)

Desenvolupament

Zentyal usa un model de software lliure, tot el codi està disponible per als usuaris.


Diseny

Zentyal és una aplicació web que usa el servidor web Apache amb mod perl com a estrat i components Mason com blocs de construcció, principalment escrit en Perl orientat a objectes, amb algunes millores visuals gràcies al Javascript.

El seu disseny incorpora tècniques de programació modernes com:

 • Patrons de disseny: un patró de disseny observador usat principalment per a integrar diferents mòduls a Zentyal. Per exemple, cada servei informa sobre quins ports necessiten que estiguin oberts. A més, un patró Singleton s'usa per a emmagatzemar la configuració i el comportament global.
 • Desacoplament de la lògica i presentació: la interfície d'usuari usa CSS i AJAX, i inclou diversos components Mason, com una taula genèrica usada per a configurar serveis. La lògica del programa resideix en els paquets de les biblioteques i en el codi CGI.
 • Tolerància a fallades: els errors i avisos es manegen a través d'excepcions programari, anant des del nucli fins a la rutina manejadora.
 • També oferix l'arquitectura per a la recerca d'errors, integrant la distribució de la pila d'execució de l'intèrpret de Perl 5.
 • Cada procés de cada servei és monitoritzat per si aquest mor, és rellançat automàticament.

Components de software lliure

Zentyal es construïx sobre components comuns i estables de programari lliure:

 • Apache
  • Servidor web
 • mod_perl
  • Motor CGI
 • OpenLDAP
  • Grups i usuaris compartits
 • OpenSSL
  • Criptografia
 • Netfilter/iptables
  • Tallafocs
  • Traducció de direccions red
 • BIND
  • Servidor de noms de domini
 • Squid
  • Proxy caché web
 • DansGuardian
  • Filtratge de continguts
 • Postfix
  • Servidor de correu electrònic
 • Jabber/XMPP
  • Missatgeria instantània
 • Ntpd
  • Sincronització de data i hora
 • OpenVPN
  • Reds privades virtuals
 • Samba
  • Emmagatzematge compartit
  • Autentificació compartit per a clients Windows
 • Sistema de impresión común de Unix (CUPS)
  • Impresores compartides
 • Advanced Packaging Tool (APT)
  • Instalació i actualizació de software
 • Asterisk
  • serveis de veu IP
 • Snort
  • Sistema de Prevenció d'intrusos basat a la red
 • Zarafa y eGroupware
  • compartició de calendaris, contactes, webmail
 • Dovecot
  • Servidor IMAP i POP3

La distribució completa usa Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx).

Instal·lació

TODO: captures de pantalla màquina virtual. Aprofitar Ubuntu Server

Primer de tot ens descarregarem la ISO des de la pàgina oficial

http://www.zentyal.org/downloads/

Una vegada descarregat instal·larem el sistema operatiu virtualment

Inst1 zential dlrh.png.png Inst2 zential dlrh.png.png

Inst3 zential dlrh.png.png Inst4 zential dlrh.png.png

Inst5 zential dlrh.png.png Inst6 zential dlrh.png.png

Inst7 zential dlrh.png.png Inst8 zential dlrh.png.png

Inst9 zential dlrh.png.png Inst10 zential dlrh.png.png

Inst11 zential dlrh.png.png Inst12 zential dlrh.png.png

Inst13 zential dlrh.png.png


Assistent de la primera execució

S'executa automàticament un navegador al entrar. L'usuari que cal posar és el que em escollit durant la instal·lació.

Inici nav dlrh.png

Un cop dins podrem instal·lar els paquets següents:

Inici2 nav dlrh.png


Inici3 nav dlrh.png


Inici4 nav dlrh.png


Inici5 nav dlrh.png


Inici6 nav dlrh.png


Inici7 nav dlrh.png
TODO: Captures de pantalla
Paquets a Instal.lar

Màquines virtuals

Documentar la preparació. Configuració de les targetes de xarxa, xarxa privada per simular un gateway...

Es prepararan 2 màquines virtuals

 • Zentyal
 • Ubuntu desktop

Preparació Ubuntu Desktop

Xarxa Privada

Usuari-Gerardsese Zentyal Xarxa Privada.png

Documentació obsoleta Ebox

Ebox/Documentació obsoleta

Vegeu també

Enllaços externs