IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

https://carlosazaustre.es/blog/ecmascript-6-el-nuevo-estandar-de-javascript/
http://kangax.github.io/compat-table/es6/
https://github.com/lukehoban/es6features

Introducció

Estat i compatibilitat

Consulteu:

http://kangax.github.io/compat-table/es6/

Modules: export/import

Vegeu Javascript_modules#ECMAScript_6_modules

Javascript Module Systems

Vegeu Javascript Module Systems

Arrow syntax

Arrow syntax aka funcions fletxa de Javascript i es tracta de Syntax sugar (sintaxi reduïda) i el suport per a "this" contextual.

La idea és reduir les funcions/callbacks/closures amb una sintaxi amb una fletxa (=>) per convertir codi com:

[1,2,3].map(function(n) {
  return n + 1;
});

En:

1,2,3].map(n => n + 1);

Vegeu també Closures

Recursos:

Rest i Spread operators

Rest operator/Spread operator

Recursos:

Template strings

Template strings

Vegeu també

Enllaços externs