IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Layouts

Vegeu Layout/CSS Layout

Components / widgets

Alert

Vegeu Alert. També us pot interessar Gritters, Toast

Dialog/Modals

Vegeu Dialog i Modal

Gritters

Vegeu Gritter

Notifications

Vegeu Notifications

Dropdowns/deplegables

aka Drop-down_list,Dropdown

Consulteu:

Resources::

Combo box

aka combo boxes/Combo box/quadre combinat

Un cuadro combinado o combo box es un elemento de interfaces gráficas de usuario. Tradicionalmente, es una combinación entre una lista desplegable y un cuadro de texto, que permite al usuario introducir cualquier valor directamente en el teclado o, alternativamente, seleccionar un valor de la lista.

Possibles solucions:

Resources:

Desplegables dependents/dependant dropdows

Combo Box

No sempre es diferencia el concepte Combo Box de Dropdown list. Per entendre'ns un Dropdown list és un bombo box no editable

Dropdown list  = non-editable combo box

Vegeu també autocomplete i autotype

TypeAhead

Vegeu TypeAhead

Search

Vegeu també Search

Autocomplete

Vegeu Autocomplete

Menu

Vegeu Menu

Grid/Datatable/tables

Consulteu Data Grid

Vue:

SpreadSheets

Vegeu Sheet

Lists

Forms

Vegeu Forms

Multi Step Forms/Wizard

Vegeu Wizard

Form design patterns

Vegeu Form design patterns

Progress bar

Vegeu Progress bar

Jquery

Dropdowns

Vegeu Jquery Dropdowns

Hi ha infinitat de plugins:

Recursos/Assets

Avatar

Vegeu Avatar

Backgrounds

Vegeu Backgrounds

Vegeu també

Enllaços externs