IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Prerequisits

Són necessàries les llibreries de compatibilitat android v7 i v4. Vegeu Android Support.

onNavigationDrawerItemSelected

Dins de MainActivity trobareu la funció:

@Override
	public void onNavigationDrawerItemSelected(int position) {
		// update the main content by replacing fragments
		FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager();
		fragmentManager
				.beginTransaction()
				.replace(R.id.container,						PlaceholderFragment.newInstance(position + 1)).commit();
	}

Aquí cal fer un switch segons el menú seleccionat:

Fragment fragment = null;
switch (position)
 {
  case 0:
    fragment = (Fragment) new FragmentType0();
    break;
  case 1:
    fragment = (Fragment) new FragmentType0();
    break;
  case 2:
    fragment = new FragmentType2();
    break;
  default:
    Log.w(this.getClass().getSimpleName(), "Reached Default in onNavigationDrawerItemSelected!");
    break;
 }
if (fragment != null)
 {
  FragmentTransaction ft = fragmentManager.beginTransaction();
  ft.replace(R.id.container, fragment);
  ft.addToBackStack(null);
  ft.commit();
  //mTitle = "Titol a mostrar per aquest fragment a l'Action Bar!";
  //mTitle = getString(((GetActionBarTitle) fragment).getActionBarTitleId());
  restoreActionBar();
 }

IMPORTANT: Cal que la MainActivity implementi:

public class MainActivity extends ActionBarActivity implements NavigationDrawerFragment.NavigationDrawerCallbacks,FragmentType0.OnFragmentInteractionListener,FragmentType1.OnFragmentInteractionListener {

i que tingui el mètode:

@Override
	public void onFragmentInteraction(Uri uri) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

Exemple propi a Github

Vegeu també

Enllaços externs